Tarih:
ORTADOĞUNET İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ABONELİK SÖZLEŞMESİ EKİ
24 AYLIK FİBER İNTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
01/01/2014-31/03/2014 tarihleri arasında geçerli olacak Ortadoğunet İletişim Hiz. San. Tic. Ltd.
Şti’nin (Bundan sonra Ortadoğunet olarak anılacaktır) düzenlemiş olduğu Fiber İnternet Kampanyası
kapsamında, aşağıda seçmiş olduğum Fiber İnternet hizmetini işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih
itibariyle en az 24 (yirmi dört) ay süresince kullanacağımı, bu taahhüt karşılığında aktivasyon
hizmetinden ücretsiz yararlanacağımı ve işbu taahhütnameyi imzalamamı takiben ilk faturamda
seçmiş olduğum kampanya seçeneği karşılığı tutarının tarafıma faturalandırılacağını bildiğimi,
bağlantı ücreti olan 127,90 TL’nin 27,90 TL’lik kısmını ilk faturamda ödeyeceğimi bildiğimi,
İşbu taahhütname’nin 24 aylık geçerlilik süresi bitiminden önce; Ortadoğunet abonelik sözleşmesi ile
tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimi
yerine getirmemem nedeniyle Ortadoğunet tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi
ve/veya kısıtlanması halinde işbu abonelik süresince ücretsiz ve/veya yapılan indirimler vergiler dahil
127,90 TL olan kurulum ücretinin taahhüt karşılığında alınmayan 100 TL’lik kısmını ve varsa
ödenmeyen taksitlerini, 49,90 TL aktivasyon ücreti ve aylık bazda yapılan indirimlerin tarafıma
faturalandırılacağını bildiğimi,
Hizmeti sonlandırma talebimi Ortadoğunet’e veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili
bayisine yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi, iptal talebimi
Ortadoğunet Müşteri Hizmetlerine bildirmem halinde, 10 (on) iş günü içerisinde Ortadoğunet İletişim
adresine veya www.ortadogunet.com.tr sitesinde yazılı olan aboneliği başlatmaya yetkili bayisine
yazılı bildirimde bulanacağımı, bu süre içerisinde yazılı bildirimde bulunmadığım takdirde sözleşmenin
Ortadoğunet tarafından feshedilmeyeceğini ve hizmetimin haberleşmeye açılarak aboneliğimin
devam ettirileceğini bildiğimi;
Aboneliği iptal ettirmem halinde Ortadoğunet tarafından internet erişimi için tarafıma verilmiş olan 1
(Bir) adet modemi abonelik iptali sırasında veya iptal tarihinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içerisinde
Ortadoğunet’e teslim edeceğimi bildiğimi, modemin Ortadoğunet tarafından teslim alınmasında
çalışır durumda olması gerektiğini bildiğimi, eğer çalışır durumda değil ise 225 TL olarak tarafıma
faturalandırılacağını bildiğimi,
İşbu taahhütname 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzaladığımı, orijinal nüshanın Ortadoğunet’de
kalacağını ve bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
Belirtilen fiyatlara % 18 KDV ve % 5 ÖİV’nin dahil olduğunu bildiğimi. Belirtilen indirim süresince
fiyatların sabit kalacağını, ancak her yılın Ocak ayında % 7’yi aşmayacak şekilde paket ücretlerine ve
gecikme bedelinde fiyat artışı yapılacağını bildiğimi kabul ederim.
Belirtilen paketlerde AKN (Adil Kullanım Kotası) uygulanmakta olduğunu, belirtilen kotanın ay
içerisinde doldurulmam halinde hızımın 3 Mbps’e düşürülecek olup yeni döneme girildiği zaman
hızımın tekrar seçmiş olduğu hıza yükseltileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
Sayfa 1 / 2
Tarih:
İşbu taahhütname 2 (iki) sayfadan oluştuğunu bütün sayfalarını eksiksiz okuduğumu işbu
taahhütnameden doğan bütün cezai, hukuki ve icrai bütün sorumluluklarımı gayri kabulü rucü olarak
kabul ve beyan ederim.
BAĞLANTI HIZI
PAKET İSMİ
24 MBPS'E
KADAR
(4 GB KOTALI)
24 MBPS'E
KADAR
(6 GB KOTALI)
24 MBPS'E
KADAR
(12 GB KOTALI)
24 MBPS'E
KADAR
(75 GB AKN)
35 MBPS'E
KADAR
(100 GB AKN)
50 MBPS'E
KADAR
(200 GB AKN)
100 MBPS'E
KADAR
(200 GB AKN)
24 MBPS'E
KADAR LİMİTSİZ
35 MBPS'E
KADAR LİMİTSİZ
50 MBPS'E
KADAR LİMİTSİZ
100 MBPS'E
KADAR LİMİTSİZ
100 MBPS'E
KADAR
(500 GB KOTALI)
1000 MBPS'E
KADAR LİMİTSİZ
KAMPANYALI İNDİRİM
DÖNEMİ
24 AY
TAAHHÜTSÜZ
YAPILAN İNDİRİMLER
KAMPANYASIZ FİYAT
24 AY
33,00 TL
43,00 TL
10,00 TL X 24 AY
35,00 TL
45,00 TL
10,00 TL X 24 AY
40,00 TL
50,00 TL
10,00 TL X 24 AY
60,00 TL
75,00 TL
15,00 TL X 24 AY
70,00 TL
80,00 TL
10,00 TL X 24 AY
85,00 TL
95,00 TL
10,00 TL X 24 AY
101,00 TL
111,00 TL
10,00 TL X 24 AY
200,00 TL
220,00 TL
20,00 TL X 24 AY
249,00 TL
269,00 TL
20,00 TL X 24 AY
310,00 TL
330,00 TL
20,00 TL X 24 AY
449,00 TL
469,00 TL
20,00 TL X 24 AY
350,00 TL
370,00 TL
20,00 TL X 24 AY
999,00 TL
1099,00 TL
100,00 TL X 24 AY
Abone Ad Soyad Kaşe/İmza:
Sayfa 2 / 2
Ortadoğunet Adına Kaşe/İmza
Download

Tarih: Sayfa 1 / 2 ORTADOĞUNET İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ