ITN
Yenilikçi Eğitim Ağları
(Ev sahibi başvurur)
Uluslararası ve disiplinler arası
ağlar, endüstriyel doktora
eğitimi veya ortak doktora
yoluyla üstün nitelikli
araştırma Eğitimi
Doktora düzeyinde
araştırmacılar yetiştiren
kurumsal ağlar (doktora
derecesiz ve dört yıldan az tam
zamanlı araştırma deneyimi)
Hangi
program?
Neler
sunuyor?
Kime
yönelik?
Araştırmacıların mesleki
eğitimi, dolaşımı ve kariyer
gelişiminde mükemmellik
sağlamayı amaçlayan
bölgesel, ulusal ve
uluslararası programlar
Doktora programlarına
veya burs programlarına
finansman sağlayan ya da
bunları yöneten kurumlar
Sürdürülebilir ortak projeler
geliştirmek ve bilgi aktarımı
sağlamak için araştırma
ve yenilikçilik alanındaki
çalışanların uluslararası ve/veya
sektörler arası değişimi
Çalışanların (araştırmacılar,
teknik, idari ve yönetici personel)
değişimi ile desteklenen bir
ortak araştırma projesi üstlenen
kurumsal işbirlikleri
Yeni beceriler kazanmak
için ülkeler ve muhtemelen
sektörler arasında hareket
ederek kişisel araştırma
projelerinde çalışmak
için fırsatlar
Doktora sonrası
araştırmacılar (doktora
derecesi veya en az
dört yıllık tam zamanlı
araştırma deneyimi)
COFUND
Araştırma Bursu Veren
Kuruluşlar için Ortak Fon
(Finansmanı sağlayan
başvurur)
RISE
Araştırma ve Yenilikçilik
Değişim Programı
(Ev sahibi başvurur)
IF
Bireysel Burslar
(Bireyler başvurur)
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE PROGRAMLARINDA (MSCA) YENİ ARAŞTIRMA FİNANSMANI OLANAKLARI
NC-01-13-438-TR-1
marie-curie-flyer_tr_id.indd 1
Marie Skłodowska-Curie bursu, uzmanlaşmış
olduğum felsefi araştırma alanlarında derinleşmeme
yardımcı oldu ve bana yeni araştırma ortaklıkları
kurma fırsatı verdi.
“
Karin Edvardsson Björnberg, iklim politikaları
alanında araştırmacı
ISBN 978-92-79-32488-8
doi:10.2766/61467
”
RAKAMLARLA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
PROGRAMLARI 2007-13 :
• Katılımcıların %23'ü sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır.
Bu katılımcıların %34'ü küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) çalışmaktadır.
• Katılımcıların %38'i kadındır.
• Katılımcıların %90'ı burs aldıktan sonraki iki yıl içinde bir
işe girmiştir.
• Avrupa'daki en iyi 10 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)
yatırımcısının 9'u MSCA'ya katılmaktadır.
• Shangai dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasındaki
üniversitelerin 2/3'si MSCA'ya katılmaktadır.
• 130'dan fazla ulus ve 80'den fazla ülkeden ev sahibi
kurumlar.
• Marie Skłodowska-Curie araştırmacılarının üçte biri AB
dışındaki ülkelerdendir.
ec.europa.eu/msca
www.facebook.com/Marie.Curie.Actions
© Avrupa Birliği, 2014
© fotoğraflar: Avrupa Birliği Komisyonu
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
PROGRAMLARI
Bir sonraki kariyer hamleniz!
Eğitim
Ve Kültür
08/08/14 15:21
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE PROGRAMLARI (MSCA)
Araştırma kariyerinizde ilerlemek mi istiyorsunuz?
Marie Skłodowska-Curie programlarından yararlanın!
Bu programlar, Avrupa ve ötesinden araştırmacılara kariyerlerini
bir sonraki düzeye taşımaları için sayısız fırsatlar sunuyor. Her
ihtiyaç için bir program mevcut.
Doktora derecesi mi düşünüyorsunuz? Yenilikçi Eğitim Ağları
(ITN) ile ilgili daha fazla bilgi almak için bölüm 1’e bakın.
Ülke ve olası bir sektör değişikliği ile kariyerinizi mi gelişti‑
riyorsunuz? Bölüm 2'deki Bireysel Burslar'a (IF) bir göz atın.
İş birliği yapmakla ve bilgi paylaşımıyla mı ilgileniyorsunuz?
Bölüm 3'te bulunan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı
(RISE) başlığını okuyun.
Kurumunuz bir doktora ya da burs programını yönetiyor ya da
bu programa finansman mı sağlıyor? Bölüm 4'teki Araştırma
Bursu veren Kuruluşlar için Ortak Fon (COFUND) programına
göz atın.
“
Avrupa'ya yerleşmek
istediğimde, Marie
Skłodowska-Curie
bursunun, finansman
esnekliği sayesinde
projelerime ivme
kazandıracağını
fark ettim.
”
Romain Koszul, Genetikçi
1. Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN)
Kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara ev sahipliği yapmayı
amaçlayan bir kurumsanız, araştırmacıların kendi alanlarında
mükemmelleşmelerine yönelik vereceğiniz eğitimler için ITN sizi
finanse eder ve gelecek istihdam olanaklarını azami seviyeye
yükseltmek için onları çeşitli becerilerle (girişimcilik, araştırma
sonuçlarının ticarileştirilmesi, yönetim veya patentleme gibi)
donatır. Araştırmacılar finansmanı sağlanan projelerdeki belirli
kontenjanlara başvuracaklardır.
Doktora düzeyindeki araştırmacılar için üstün nitelikli uluslara‑
rası ve sektörler arası eğitim, aşağıdaki programlar kapsamında
desteklenmektedir:
» Avrupa Eğitim Ağları (ETN): Farklı AB Üyesi Ülkelerden veya
Ortak Üye Ülkelerden en az üç ortağın işbirliğiyle sağlanan
araştırma eğitimi.
» Avrupa Sanayi Doktora Programı (EID): En az iki ortak:
Doktora derecesi vermeye yetkili bir akademik kurum ve
akademik olmayan bir kurum (öncelikli olarak işletmeler).
Bu ortaklar, zamanının en az %50'sini akademi dışı sektörde
geçiren doktora adayını birlikte denetler.
» Avrupa Ortak Doktoraları (EJD): Üç ayrı AB Üye Ülkesinden
veya Ortak Üye Ülkeden doktora derecesi vermeye yetkili en az
üç kurum.
“
Marie Skłodowska-Curie bursu becerilerimi
geliştirmek için bana benzersiz bir fırsat sundu.
Esmeralda Valiente, Moleküler Mikrobiyolog
”
2. Bireysel Burslar (IF)
Doktora sonrası ve üzeri düzeylerdeki araştırmacılar için
uluslararası ve olası sektörler arası dolaşımı temel alan ileri
seviye eğitim.
» Bu program, kariyere verilen bir aradan sonra araştırmaya dönüş, uzakta geçirilen zamandan sonra Avrupa'ya yeniden
uyum sağlamak, Avrupa içinde ya da dışında kalan farklı yerlerdeki araştırma projelerinde çalışmak gibi fırsatlar sunar.
marie-curie-flyer_tr_id.indd 2
3. Araştırma ve Yenilikçilik Değişim
Programı (RISE)
Kısa dönemli (1-12 aylık) araştırmacı değişimiyle ilgilenen bir
kurumsanız, RISE size uygun programdır. Ortak araştırma ve
yenilikçilik projelerine dayanan bu uluslararası ve sektörler
arası değişim sisteminden yararlanabilirsiniz. Kurumunuz
bünyesindeki araştırmacıları ya da yönetimi, idari ya da teknik
çalışanları dahil edebilirsiniz.
» RISE programının temel taşları, personel değişimi ve AB
Üye Ülkelerindeki/Ortak Üye Ülkelerdeki ve belki de Avrupa
harici ülkelerdeki kurumları içeren araştırma ortaklıklarının
güçlendirilmesi yoluyla ileri seviye bilginin aktarılmasıdır.
“ Bir Marie Skłodowska-Curie (MSC) bursiyeri
olarak, hem sanayi alanındaki hem de akademi
çevresindeki uzmanlardan çok şey öğrenme
fırsatı buldum
”
Yang Ren Bin, yakıt hücresi katalizörü alanında araştırmacı
4. Araştırma Bursu Veren Kuruluşlar
için Ortak Fon (COFUND)
Doktora programları veya doktora sonrası seviyede burs
programları için finansman. Araştırmacıların eğitimi, dolaşımı
ve kariyer gelişiminde mükemmelliğin desteklenmesi için
bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma programları COFUND
tarafından finanse edilebilmektedir.
» Sınırlar ötesi dolaşım bir zorunluluktur. Sektörler arası
hareketlilik de teşvik edilmektedir. COFUND, araştırmacıların
istihdam koşullarını ve seçme-yerleştirme süreçlerinin kalitesini
geliştirmeyi amaçlar.
“
Hem akademik hem de akademi dışı topluluklar
tarafından takdir edilen mükemmel bir program.
”
08/08/14 15:21
Download

marıe skłodowska-curıe programları