HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI
YAYLI ÇALGILAR SANATTA YETERLİK PROGRAMI
1. Başvuru Koşulları
Program’a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların
yanında,
• Devlet konservatuvarları veya eşdeğeri eğitim kurumlarından keman, viyola, viyolonsel ya
da kontrabas alanında yüksek lisans diplomasına sahip olma,
• YDS, ÜDS ya da KPDS’den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından
kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan
almış olma
koşulları aranır.
2. Giriş Sınavı
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite’nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru
yapan adaylar Giriş Sınavı’na alınırlar.
Giriş Sınavı’nda, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyanolu sonat hariç olmak üzere ezber
olarak seslendirilir:
Keman:
• N. Paganini’ye ait 1 (bir) adet kapris
• İstenilen bir konçertonun tamamı
• L. van Beethoven’in Op. 24, Nr. 5 “İlkbahar” sonatının 1. Bölümü
• J. S. Bach’ın keman için solo sonat ve partitalarından, -BWV 1004, Re Minör Partita hariçistenilen bir tanesinin tümü
Viyola:
• Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) etüt (F. Hermann, M. Vieux, A. Hoffmeister, K. Stanićki 6 Kapris, J.
Palashko Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62, L. Fuchs Fantasy Etudes)
• 1 (bir) konçertonun tamamı
• J. Brahms sonatlardan birinin 1. bölümü
• J. S. Bach’ın solo süitlerinden birinin “Prelüd” başlıklı bölümü
Viyolonsel:
• A. F. Servais ya da C. A. Piatti’ye ait 1 (bir) adet kapris
• Bir konçertonun tamamı
• L. van Beethoven’in Op. 69, La Majör sonatının 1. bölümü
• J. S. Bach’ın solo süitlerinden BWV 1012, Nr. 6, Re Majör süitinin “Prelüd” başlıklı bölümü
Kontrabas:
• G. F. Telemann’ın solo sonatının 1. bölümü
• J. S. Bach 5 numaralı solo süitinin 1. bölümü
• G. Bottesini “La sonnambula” başlıklı eserin 3. ve 4. çeşitlemeleri
• G. Bottesini Fa diyez minör konçertonun 3. bölümü
Giriş Sınavı jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir.
Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.
Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.
Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40’ı ile Giriş Sınavı’ndan alınan
puanın %60’ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş Sınavı’ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan
adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı
dikkate alınır.
3. Mezuniyet Koşulları
27 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve
seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri
tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program’dan mezun
olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması
Raporu’ndan oluşur.
İzleyicilere açık resitallerde, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricinde
ezber olarak seslendirilir:
Keman:
• N. Paganini’ye ait 2 (iki) adet kapris
• J. S. Bach’ın solo sonat ve partitalarından BWV 1004, Nr. 2, Re Minör partitanın tümü
• L. van Beethoven’in Op. 30, Nr. 7, Do Minör sonatı ya da Op. 47, Nr. 9 “Kreutzer” sonatı
• E. Ysaye ya da B. Bartok’a ait 1 (bir) adet solo keman sonatı
• Barok Dönem’den seçilmiş eşlik partisi olan 1 (bir) adet keman sonatı
• Çağdaş repertuvardan seçilmiş 1 (bir) adet konçerto
• Romantik Dönem’den seçilmiş 1 (bir) adet konçerto
• Wolfgang Amadeus Mozart’a ait 1 (bir) adet konçerto
Viyola:
• Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) etüt. (F. Hermann, M. Vieux, A. Hoffmeister, K. Stanićki 6
Kapris, J. Palashko Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62, L. Fuchs Fantasy Etudes)
• 1 (bir) piyanolu sonat (P. Hindemith, A. Benjamin, D. Shostakovich, H. Vieuxtemps, R.
Clarke, A. Bliss, J. Martinon Rapsodi Op.77, B. Martinu)
• J. S. Bach’a ait 1 (bir) piyanolu sonat
• Biri 20. ya da 21. Yüzyıl’da bestelenmiş olan 2 (iki) adet konçerto
• Solo viyola için yazılmış 1 (bir) sonat ya da süitin tamamı. (Hindemith solo sonatlar ya da J.
S. Bach, M. Reger, H. Hess süit)
• Solo ya da piyano eşlikli bir viyola yapıtının tamamı.
Viyolonsel:
• A. F. Servais ya da C. A. Piatti’ye ait 2 (iki) adet kapris
• J. S. Bach’ın Nr. 6, Re Majör solo süitinin tümü
• F. Schubert’in “Arpeggione” sonatı
• Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet piyanolu sonat (P. Locatelli, G. Valentini, J. Brahms
“Nr. 2”, P. Hindemith, S. Prokofiev, B. Britten, A. A. Saygun ya da çağdaş dönemden seçilmiş)
• Bir Türk besteciye ait 1 (bir) adet konçerto
• Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet konçerto (L. Boccherini, J. Haydn “Re Majör
Konçerto”, R. Schumann, R. Strauss “Don Quixotte”, S. Prokofiev “Symphonic Concertante”,
D. Shostakovich “Nr. 1” ya da “Nr. 2”, P. Hindemith ya da Çağdaş Dönemden seçilmiş)
Kontrabas:
• F. Zbinden’in Op. 44 “Hommage a J. S. Bach für Kontrabass” başlıklı eseri
• H. Fryba’nın “A Suit in the Old Style” başlıklı eseri
• G. Bottesini’nin “Bolero” başlıklı eseri
• G. Bottesini’nin “Capriccio de Bravura” başlıklı eseri
• G. Bottesini’nin “Introduction et variations sur le Carnavale de Venice” başlıklı eseri
• J. M. Sperger’in Op. 18 konçertosunun tamamı, N. Rota’nın konçertosunun tamamı ya da
C. Cassern’in konçertosunun tamamı
Resitaller, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza
edilir.
4. Dersler
KOD
AD
Z/S
TPK
AKTS
YLÇ700
ÖZEL KONULAR
Z
500
30
YLÇ701
ÇALGI TEKNİ İ I
Z
223
5
YLÇ702
ÇALGI TEKNİ İ II
Z
223
5
YLÇ703
ÇALGI TEKNİ İ III
Z
223
5
YLÇ705
KORREPETİSYON I
Z
111
2
YLÇ706
KORREPETİSYON II
Z
111
2
YLÇ707
KORREPETİSYON III
Z
111
2
YLÇ711
ODA MÜZİ İ I
Z
212
3
YLÇ712
ODA MÜZİ İ II
Z
212
3
YLÇ790
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK
Z
042
30
KOD
AD
Z/S
TPK
AKTS
YLÇ709
MÜZİK BİÇİMLERİ I
S
202
5
YLÇ710
MÜZİK BİÇİMLERİ II
S
202
5
YLÇ713
ÇA DA ODA MÜZİ İ
S
212
3
YLÇ715
ÇALGI TARİHİ ve EDEBİYATI I
S
202
5
YLÇ716
ÇALGI TARİHİ ve EDEBİYATI II
S
202
5
YLÇ717
ÇALGI TARİHİ ve EDEBİYATI III
S
202
5
YLÇ721
ÇALGI Ö RETİM TEKNİ İ I
S
202
10
YLÇ722
ÇALGI Ö RETİM TEKNİ İ II
S
202
10
YLÇ723
ÇALGI Ö RETİM TEKNİ İ III
S
202
10
YLÇ725
AKADEMİK ORKESTRA I
S
212
5
YLÇ726
AKADEMİK ORKESTRA II
S
212
5
YLÇ727
SENFONİK ORKESTRA SOLO REP. I
S
111
5
YLÇ728
SENFONİK ORKESTRA SOLO REP. II
S
111
5
YLÇ729
SENFONİK ORKESTRA SOLO REP. III
S
111
5
YLÇ733
ESTETİK I
S
202
5
YLÇ734
ESTETİK II
S
202
5
YLÇ735
ÇALGIDA SOLİSTİK REPERTUVARI I
S
212
5
YLÇ736
ÇALGIDA SOLİSTİK REPERTUVARI II
S
212
5
YLÇ737
ÇALGIDA SOLİSTİK REPERTUVARI III
S
212
5
YLÇ741
OPERA ORK. SOLO REPERTUVARI I
S
111
5
YLÇ742
OPERA ORK. SOLO REPERTUVARI II
S
111
5
YLÇ743
OPERA ORK. SOLO REPERTUVARI III
S
111
5
Download

Yaylı Çalgılar - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü