BEYİN MR GÖRÜNTÜLERİNİN STEREOLOJİ VE SEGMENTASYON
YÖNTEMLERİ İLE İŞLENMESİ
Eğitmen: Prof. Dr. Bünyamin Şahin
Türk Stereoloji Derneği Başkan Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Samsun/TÜRKİYE
Kurs 28 Mayıs günü 13:00 - 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
Kursa kayıt yaptırmak için öncelikle Çiğdem Ulaşoğlu ([email protected] ) ile
iletişime geçmenizi rica ederiz.
Kurs Programı
Saat
13:00-13:30
13:30-14:00
Konu
DICOM görüntüleri ve işlenmesi
MR görüntüleri üzerinden stereolojik olarak hacim ve hacim oranı
hesaplanması
14:00-14:15
Kahve Molası
14:15-14:30
Beyin sapı segmentasyonu
14:30-15:00
Otomatik beyin segmentasyonunun temel ilkeleri
15:00-15:15
Kahve Molası
15:15-16:00
16:00-16:30
Beyin segmentasyonu programlarının demonstrasyonu
(BrainSuite, FreeSurfer ve MRIStudio)
Tartışma ve Kapanış
Katılımcılara Verilecek Doküman ve Programlar
1. Kurs Notu: Teorik bilgi ve örnekler içermektedir.
2. Excel Şablonları: Hesaplamalar için hazırlanmış şablonlar.
3. Programlar: Hesaplamaları yapmaya yarayacak ücretsiz programlar.
4. Kurs Slaytları
KURSUN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerinin keşfi yaşayan bireylerin
beyinlerinin görüntülenmesine imkan sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda görüntüleme
protokollerinin de geliştirilmesi nedeniyle beyin morfolojisi ve fonksiyonu hakkında bilgilerin
elde edilmesi mümkün olmuştur. Stereoloji ve beyin segmentasyonu MR görüntülerinin
işlenmesi ve nicelik verilerinin elde edilmesine yarayan yaklaşımlardır. Bu yöntemler
sayesinde beynin tamamının ya da bir bölümünün hacmi, hacim oranı, korteks yüzey alanı ve
kalınlığı gibi parametreler edilebilmektedir. Deneysel ve araştırmaya yönelik çalışmalarda
stereolojik yöntemler ve beyin segmentasyonu ile elde edilen sonuçlar altın standart olarak
kabul edilmektedir. Kursumuzda beyin MR görüntülerinin işlenmesinde kullanılan temel
yaklaşımlar katılımcılara aktarılacaktır. Beyin morfolojisi ve morfoloji ile patoloji arasındaki
ilişki üzerine çalışan tüm araştırmacılar hedef kitlemizdir.
Download

Beyin MR Görüntülerin Stereoloji ve Segmentasyon Yöntemleri ile