TEKNA DPR
Ph ve ORP Metreli Oransal Kumandalı Solenoid
Tip Elektronik Dozlama Pompası
İşletme ve Bakım Kılavuzu
(Stok Kodu : 201A TEKNA)
NOT: KONSANTRE H2SO4 DOZLAMASINDA PVDF KAFALI VE AKSESUARLI MODELLERİN
KULLANILMASI ZORUNLUDUR.
NOT: Bu Türkçe tercüme kılavuzu cihazla birlikte verilen orjinal ingilizce kılavuzun tercümesidir. Tereddüt
halinde orjinal ingilizce kılavuzdaki bilgiler esas alınacaktır.
MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA TALİMATLARI
POMPA ETİKETİ ÜZERİNDEKİ ÖZELLİKLERİN KULLANIM
AMACINIZA UYGUNLUĞUNU KONTROL EDİNİZ.
SEKO TEKNA serisi pompalar için örnek etiket;
TEKNA
400 Spm
Type
bar
10
6
2
DPR902
230VAC
50/60 Hz
40 W
Fuse 1.200 A
l/h
10
12
14
Gph
2.64
3.17
3,70
Cod. DPR902ASP0000
Psi
145
87
29
Serial n. xxxxxxx
600
601
602
901
902
903
904
bar
20
12
10
6
8
5
1
16
14
12
10
6
2
5
3
1
2
1
0
L/h
2
2,5
3
3,5
5
6
8
6
7
8
10
12
14
20
28
45
45
60
70
0,08
0,10
0,13
0,15
0,21
0,25
0,33
0,25
0,29
0,33
0,42
0,50
0,58
0,83
1,17
1,88
1,88
2,50
2,92
weight
Ağırlık
stroke / min
strok / dakika
cc / stroke
cc /strok
Flow Rate
Debi (Kapasite)
Back Pressure
Karşı Basınç
Model
Model
SEKO TEKNA serisi pompalar için kapasite / özellik tablosu;
400
Kg
1,7
400
1,7
400
1,7
400
3,1
400
3,1
400
3,2
400
3,2
NOT
: Yukarıdaki kapasiteler max. 1.5 m. emiş yüksekliği ve su için geçerlidir.
ÖRNEK
: %30’ luk KOSTİK yoğunluğu= 1.33 gr/cm³
: %30’ luk KOSTİK için max. emiş yüksekliği 
1. 5
 1.10m.dir
1.33
1. GİRİŞ
Tekna serisi elektromanyetik dozlama pompaları, elektronik bir kart vasıtası ile kontrol edilen elektromanyetik
tahrikli bir diyaframın ileri geri hareketinden oluşan, emme ve basma hareketleri ile pompalama işlevini
gerçekleştiren bir ekipmandır.
1
4
1.
2
3
6
5
2.
3.
4.
5.
6.
AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ ACL
TİPLERİNDE POTANSİYOMETRİK
BUTON, DPG TİPLERİNDE KONTROL
PANELİ,
POMPA KAFASI,
HAVA ATMA VANASI,
BASMA VANASI,
EMME VANASI,
TANK MONTAJ APARATI
Dozlama pompasının sıvı ile temas eden parçaları, imal edildiği malzemeler itibarıyla birçok kimyasal
maddeye yüksek mukavemet göstermektedir. Dozlama pompasının bileşenlerinin dozlanan kimyasala
mukavemeti, kimyasal mukavemet tablolarından kontrol edilmek suretiyle belirlenir. Dozlama pompasının
malzemesinin pompalanacak kimyasala tüm uygunluğuna rağmen malzemelerin kimyasal maddelere karşı
gösterdikleri mukavemetin çalışma koşulları, sıcaklık v.b. gibi dış etkenlerden etkilendiği gözönünde
bulundurulmalıdır. Pompalanacak herhangi bir sıvı karışımının agresif ( korozif – zararlı )
etkilerinin karışımı oluşturan kimyasalların ayrı ayrı agresif etkilerinden farklı olduğu ve kesin
bilgi elde etmek için mutlaka uygunluk testi yapılması gerekir.
2. TEKNA SERİSİ DOZLAMA POMPALARININ SIVI İLE TEMAS EDEN
KISIMLARININ İMAL EDİLDİĞİ MALZEMELERİN LİSTESİ
Pompa Kafası
Bağlantı Parçaları
Diyafram
Çek Vanalar
:
:
:
:
P.P.
P.P.
PTFE ( TEFLON )
PYREKS ( CAM )
3. POMPA İLE BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR
-
Emiş çekvalfi ve filtresi
Yükleme vanası ve enjektör
Esnek emme hortumu
Esnek basma hortumu
Tank yada Kaide montajına uygun ayak montaj aparatı
1 adet işletme bakım kitapçığı
Emiş Çekvalfi ve filtresi
Yükleme vanası ve enjektör
Esnek Emme ve Basma Hortumu
Tekna serisi dozlama pompalarının tank üzerine montajının zorunlu olduğu uygulamalarda pompa gövdesi ve
tankta depolanan kimyasalın temasını engelleyen ayak montaj aparatı ve temsili montaj resimleri.
DİKKAT : Pompanın montaj, işletmeye alma, bakım ve tamirat aşamalarında
çalışma emniyetini en üst sevitede tutunuz
4. MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, BAKIM VE TAMİRATTA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKLİ HUSUSLAR
-
TÜM POMPALARIN PERFORMANSLARI SU İLE TEST EDİLEREK DENENMİŞTİR. BU SEBEPLE
SU İLE TEMASINDA TEHLİKELİ REAKSİYONLAR VEREBİLECEK KİMYASALLARIN ( MESELA
SÜLFİRİK ASİT ) POMPAJI ÖNCESİNDE, POMPANIN POMPALANACAK SIVI İLE TEMAS
EDECEK TÜM PARÇALARI ( POMPA KAFASI, DİYAFRAM VE ÇEKVALFLER ) MUTLAKA
KURUTULMALIDIR.
-
Pompanın çalıştığı yerde ortam sıcaklığı maksimum 40oC ve nem oranı maksimum 90% olmalıdır. Güneş
altında pompanın ısısının artmaması için pompa gölgede kalacak şekilde monte edilemli, direk olarak
güneş ışığına maruz kalması engellenmelidir.
-
Pompa gövde malzemesi ve kalitesi, su geçirmez ve doğal şartlara dayanıklı olarak dizayn edildiği için
kapalı ortamlar dışındaki, doğal etkilere açık uygulamalarda, kullanılabilir. BUNA RAĞMEN
KESİNLİKLE SU ALTINDA ÇALIŞTIRILMAMALIDIR.
-
Pompanın montajı, bakım ve servisin kolaylıkla yapılabileceği şekilde ve uygun pozisyonda yapılmalıdır.
Pompa emme basma hareketinin pompa gövdesi üzerinde yaratacağı vibrasyonu elimine etmek için sıkı
bir şekilde monte edilmelidir.
-
Pompa güç besleme hattındaki gerilimin pompa etiketinde yazılı bulunan değere uygunluğu mutlaka
kontrol edilmelidir.
-
POMPANIN BAKIM VE TAMIRATI ÖNCESINDE GÜÇ BESLEMESI KESILMELI, BASINÇLI TÜM
HATLAR VANALAR VASITASI ILE KAPATILMALI VE POMPA GÖVDESI IÇERISINDEKI BASINÇ,
MEVCUT VANALAR ILE DÜŞÜRÜLMELIDIR.
-
ÇALIŞAN POMPAYA YAPILACAK HER TÜRLÜ MÜDAHALEDE POMPAJI YAPILAN
KIMYASALDAN KORUNMA IÇIN MUTLAKA KORUYUCU GIYSI, GÖZLÜK VE ELDIVEN
KULLANILMALIDIR.
-
Pompa basınçlı bir ortama kimyasal basmada kullanılıyorsa ortam basıncının pompanın maksimum
çalışma basıncını aşmamasına dikkat edilmelidir. Böyle uygulamalarda pompanın bakım-tamirat yada
başka bir sebeple sökülmesinden önce boru hattı ve pompa kafasındaki basıncın düşürüldüğünden emin
olunmalıdır.
5. MONTAJ
Pompanın monte edildiği yer, pompalanacak kimyasalın depolama tankı ve pompalama noktasının yerlerine
göre yapılacak borulamalar dikkate alınarak seçilmelidir.
Emiş hattına, pompalanan kimyasal çözelti içinde bulunabilecek ve pompa kafası yada çekvalflerinde
birikerek tıkanmalara sebep olabilecek partiküllerin girişinin engellenmesi amacıyla, emiş filtresi konulmalıdır.
Emiş filtresi kimyasal depolama tankı tabanından 5-10 cm yukarıda askıda kalacak şekilde monte edilmelidir.
Bu montaj şekli tabana çökecek malzemelerin emiş filtresini tıkamasını engelleyecektir.
Pompa emme ağzına pozitif besleme yapılması en iyi uygulamadır. Bünyesinde hava kabarcıkları bulunan
kimyasal çözeltilerin pompajında, pompa emme ağzına pompajı yapılacak sıvının mutlaka pozitif olarak
beslenmesine yani, pompanın monte edildiği yerin kimyasal çözeltinin minimum seviyesi ile aynı hizada
olmasına dikkat edilmelidir.
Eğer basma hattı güneş ışığına maruz kalacaksa standart şeffaf boru yerine UV dayanımı olan siyah boru
kullanılmalıdır.
Dozlama miktarının doğru şekilde yapılabilmesi için basma hattında yükleme vanası yada enjektör
kullanılmalıdır. Yükleme vanası küçük kapasiteli pompalar için fazla maliyet getireceği için hatta kullanılacak
enjektör yükleme vanası görevi yapacaktır.
6. GÜÇ BAĞLANTISI
Pompanın güç beslemesi pompa etiketi üzerinde yazan güç kaynağı tanımlamasına birebir uyan güç
kaynağından yapılmalıdır.
TEKNA pompalarının topraklama hattına ihtiyaçları yoktur. Üretildiği teknoloji ve malzemesinin sağladığı üst
sınıf izolasyon, kullanıcıya topraklama yapılmadan emniyetli işletme koşullarını sağlar.
Pompanın elektronik kartı küçük voltaj değişimlerini absorbe edecek şekilde üretilmiştir. Yüksek voltajın
sebep olabileceği arızaların önüne geçilebilmesi için yüksek voltajda kullanılmamalıdır. 380 V’LUK TRİFAZE
GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANTI NÖTR VE FAZ UÇLARINA YAPILMALI TOPRAKLAMA VE NÖTR’E
BAĞLANTI YAPILMAMALIDIR.
R
S
R
S
230 V
38
0
V
N
23
38
0V
N
0V
T
T
T
DOĞRU GÜÇ BAĞLANTISI
HATALI GÜÇ BAĞLANTISI
7. İDEAL BORULAMA UYGULAMASI ŞEMATİK GÖSTERİMİ
1. Enjeksiyon noktası
2. Enjektör
3. Esnek basma hortumu
4. Basma çekvalfi
5. Pompa kafası
6. Hava alma vanası
7. Emme çakvalfi
8. Esnek emme hortumu
9. Hortum rekoru
10. Rekor O-ringi
11. Emiş vanası ve çekvalfi
8. İDEAL MONTAJ VE BORULAMA UYGULAMALARI ŞEMATİK GÖSTERİMİ
Duvara montaj
Ayak montaj aparatı ile tank
montajı
Pozitif emiş beslemeli tank
montajı
ENJEKTÖR
ENJEKTÖR (Ok işaretleri gerektiğinde enjektörün kesilebileceği kısmı gösterir)
DİKKAT: Pompanın maksimum emme yüksekliği 1,5 m ’yi geçmemelidir.
9. TEKNA SERİSİ POMPALAR İÇİN DUVARA MONTAJ CİVATA ÖLÇÜLERİ
Montaj Aparatı
TEKNA 600 Serisi
TEKNA 900 Serisi
10. BOYUTLAR
TEKNA 600 Serisi
TEKNA 900 Serisi
GÜÇ BAĞLANTISI
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
12
GÜÇ KAYNAĞI
1
2
FAZ
NÖTR
RÖLE ALARMI, 3A 250 Vac
3 -4
4-20 mA SİNYAL ÖLÇÜM (pH or Redox)
5 (pole +)
6 (pole -)
SEVİYE PROBU
7–8
PT100 SICAKLIK PROBU
9 – 10
PH VEYA REDOX PROBU BAĞLANTILARI
11
12
ANA KABLO ORTA UÇ (SİYAH)
KABLO MUHAFAZASI (ÖRGÜLÜ)
ÖN PANEL
PH
mV
C
Set
Alarm
İKON
PH
MV
C
Set
Alarm
Pb
Wait
465mv
%
7Ph
Flow
4/9Ph
Stop
EKRAN
POMPANIN FONKSİYONLARI
KONTROL SİSTEMİNİN
FONKSİYONLARI
pH modülü
Redoks modülü
Pompa sürekli çalışır
Set Noktası
Alarm statüsü
Pb
Wait
465 mV
%
7pH
4/9 pH
Stop
Oransal Kapasite
Stand-by status
Redoks Kalibrasyonu
Debi oran değeri bildirimi
pH kalibrasyonu
pH kalibrasyonu
Pompa durmuş vaziyettedir.
key
Modül
Modül ile
veya
SET / PRG
CAL
START / STOP
KEYPAD
Pompanın görevleri
Set edilen debi oranını görmek için
Debi oranı ayarlama
Kontrol Sisteminin Görevleri
Programlama
Kalibrasyon
Pompa Çalış / Dur
Set Noktası Değişim Anahtarı
Set Noktas Değişim Anahtarı
pH ÖLÇÜMÜ + DOZLAMA POMPASI MODÜLÜ
TEKNA DPR TİPİ POMPALAR İÇİN İŞLETME TALİMATLARI
-Çalışma Şekli
Ph ölçümü ve gösterimi
-Kapasite Ayarı
strok değeri
-Strok değeri
maksimum (400 strok/dak)
-Çalışma
STOP
-Ekranda yanan simgeler
STOP ve PH
TEKNA DPR TİPİ POMPANIN ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLATILMASI
Pompa çalıştırılmaya başladığında ekranda r 1.0 (softwar eversiyon sayısı) görülür, Rutin olarak self-testing
yapar. tESt kelimesi ekranda görülür ve Wait ikonu yanıp sönmeye başlar.Birkez test tamamlandıktan sonra,
pompa set edilen değere kadar ph probunun ekranda ölçtüğü değeri gösterirken çalışır. (Proglamada
görünüz).
UYARI: Pompa testi tamamladıktan sonra, ekranda FAIL kelimesi görünürse, Teknik Servis ile
temasa geçiniz.
TEKNA DPR DOZLAMA POMPALARININ İLK KEZ ÇALIŞTIRILMASI
Pompa ilk kez çalıştırılmaya başladığında test bir kez tamamlandıktan sonra 7 pH ve 4/9 pH ikonları
kalibrasyonun gerçekleştiğini göstermek için yanıp söner. Zaten pompa hatalı parametrelerle çalışır. Açıkcası,
kalibrasyon her zaman optimum işletme koşullarını sağlamak için gerçekleştirilmelidir.
-
Ph kalibrasyonunu gerçekleştirmek için ilgili bölüme bakınız.
KAPASİTE AYARLAMA
Tekna serisi pompalarda kapasite ayarı strok ayarı değiştirilerek yapılır. Strok aralığı maksimum 400
strok/dak (maksimum kapasite) 4 strok/dak.’a kadar. (minimum kapasite)
Kapasite set edilirken MODE butonunu basılı tutarken aynı anda
veya
tuşlarıyla kapasite azaltılır veya
yükseltilir. Bu işlemi yaparken P harfi set edilen kapasite değeri ile ekranda görülür. Örneğin (P 100
(=kapasite oranı 100%). Bunun anlamı pompa (100%) kapasitede çalışıyor, (400strok/dak.) karşılıktır. %
ikonu yanıp sönmeye başlar. İşlemi bitirmek için MODE butonuna basın.
MANUEL İŞLETME
ve
tuşlarına aynı anda basıldığında, pompa maksimum strok olan dakikada 200 strok olarak çalışmaya
başlar.Tuşlar serbest bırakıldığında pompa önceki duruma geri döner.
PROGRAMLAMA
PH






ölçümlü Tekna DPR Dozlama Pompası ile aşağıdaki değerler ayarlanabilir:
Set noktası
Oransal kapasite,
Gerçek dozlanan tip
alarm
pH değerinin virgülden sonraki basamak sayısı
kalibrasyon
Ardışık işletme ihtiyaçlarında değişen parameter değerlerini set etmek için gerekli detaylar
aşağıda örneklenmiştir. Akış diyagramlarında görülen değerler varsayılan değerleri gösterir.
Her defasında SET/PRG butonları basılı iken bir sonraki parametreye geçilir. Hangi parametrenin değiştiğini
anlamak için göstergede yanıp sönen ikonlara bakınız.
Programdan çıkmak için SET/PRG butonuna basılı tutun. Birkaç dakika sonra hiçbir tuşa
basılmadığında otomatik olarak programlama işleminden çıkılır.
Genel şema özetini 22. sayfada görebilirsiniz.
1. SET NOKTASININ SET EDİLMESİ
3 sec Prog
0.00 /
14.00 pH
7.20
En az 3 saniye SET/PRG butonuna basılı tutun. Ekranda PrGkelimesi görülür.Set noktası değeri belirlenmesi
için Set ikonu yanıp söner.
butonlarını kullanarak değeri yükseltip azaltabilirsiniz.
2. ORANSAL DOZLAMANIN SET EDİLMESİ
3 sec Prog
7.20
Prog
1.00
0.5 0 /
2.80 pH
Set edilen değerlere gore dozlama pompası oransal dozlama yapar.
SET/PRG butonuna basarak tekrardan oransal dozlama değerini (PH ve Pb ikonları yanıp sönerken) set
edebilirsiniz
ve butonları ile değerleri sırasıyla azltabilir veya yükseltebilirsiniz. Bu değer 0,5 ve 2,8
arasındadır.
Örneğin:
-
Asit Dozlama (ayrıntılar aşağıdadır): Set noktası pH 7 sabitlenir.(bakınız1.adım), oransal değer 1’de set
edilir.(bakınız 2.adım): Bu durumda dozlama pompası PH 7’yi geçinceye kadar dozlama yapar.PH 7
değerini henüz geçtiğinde dozlama pompası minimum oranda (4strok/dak) dozlama yapar. Eğer pH 8
veya daha yüksek ise (set-noktasıt=7 + Pb=1) dozlama pompası maksimum oranda dozlama yapar.
(bakınız debi ayar kontrolü). pH 7-8 arasındayken, pompa, min. değer ile (4 strok/dak) ayarlanan max.
değere gore bir karşılaştırma yaparak ölçülen değerin set değerlerine olan uzaklığına gore belirleyeceği
bir oranda dozlama yapar.
-
Alkali Dozlama set-noktası = pH 7, oransal range= 2: bu durumda ph değeri 7 ‘nin altına düştüğü
zaman, pompa çalışmaya başlar. Tam ph 7 değerinin altında pompa minimum oranda (4 strok/dak)
dozlama yapar. Eğer ph 5 veya daha altında ise (set-noktası = 7 – Pb = 2) pompa maksimum debi
oranındaset edildiği gibi dozlama yapar. 5 ve 7 pH değerlerinde pompa aradaki fark ölçülen ve set edilen
nokta 4 strok/dak –minimum debi oranı–set edilen değer). Örneğin, pH 6.5 ise set noktası çok yakın, set
edilen değerin %25 debi oranında olur.
Alkali veya Asit Dozlaması Set Edilmesi
3 sec Prog
7.20
Prog
1.00
Prog
ACId
ACId /
ALCA
SET/PRG butonuna basılı tutarak asit veya alkali malzemeyi dozlayacağını pompaya set etmek mümkündür.
ACId (veya ALCA) kelimesi ekranda görünmeye başladığında pompa asit dozlayacağına (veya alkali) set
edilir ve Set ikonu yanıp sönmeye başlar. Akım setleri
butonları kullanılarak değiştirilir.
3. ALARMIN SET EDİLMESİ
3 sec Prog
7.20
Prog
1.00
Prog
ACId
Prog
0.50 /
10.00 pH
2.00
SET/PRG butonuna basılarak programlamaya devam edilir ve alarm bölümüne girilmiş olur.(Set ve Alarm
ikonları yanıp sönmeye başlar). Önceden set değeri ekranda görülür. Bu değer alarmın devreye gireceği üst
ve alt sınırları gösterir. (Kızıl LED yanar ve role aktif hale gelir). Bu değer, yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla
değiştirilebilir.
Örneğin:
Set-noktası =ph 7, alarm set değeri= 3. Ph değeri 4’ün altına düştüğü zaman alarm devreye girer. (setnoktası =7 – alarm set değeri=3) Ph değeri 10’un üstüne çıktığı zamanda alarm devreye girer. (set
noktası=7+alarm set noktası=3)
4. ONDALIK VİRGÜLÜN SET EDİLMESİ
3 sec Prog
7.20
Prog
1.00
Prog
ACId
Prog
2.00
Prog
r 0.1 / r 0.01
r 0.01
SET/PRG butonu basılı iken, r 0.01 (veya r 0.1) ekranda görülür. Bunun anlamı enstruman Ph değeri iki
ondalık virgül (veya sadece 1) ile okumaya set edilir. Bu set değeri
butonuna basılarak değiştirilir.
5. KALİBRASYONUN YAPILMASI
3 sec Prog
7.20
Prog
1.00
Prog
ACId
Prog
2.00
Prog
r 0.01
Prog
on
on / OFF
SET/PRG butonuna basılarak ( pH ve 4/9 pH ikonu yanıp söner), kalibrasyon gerçekleşirse ekranda on
görülür, gerçekleşmezse OFF kelimesi görülür.
butonlarına basılarak set değerleri değiştirilebilir.
Eğer kalibrasyon OFF pozisyonunda ise, kalibrasyon fonksiyonu programlamadan çıkınca aktif hale
geçmeyecek (CAL butonuna basıldığında, OFF yazısı görünecek).
SET/PRG butonunua bir kez daha basılarak programlamadan çıkılması sağlanır, değişikliklerin yapıldığına
emin olun. Probun ölçtüğü ph değeri ekranda görülür.
START/STOP butonuna basılarak Stop ikonu yanıp sönerken pompa+enstruman harekete geçiyor. Stop
ikonu söner proses gereği pompa çalışmaya başlar, buda set edilen parametreye bağlıdır.
REDOX ENSTRUMANI + DOZLAMA POMPASI MODÜLÜ
TEKNA DPR TİPİ DOZLAMA POMPALARI İÇİN İŞLETME TALİMATLARI :
-çalışma şekli
Mv ölçümü ve gösterimi
-kapasite ayarı
strok değeri
-strok değeri
maksimum (400 strok/dak)
-çalışma
duruş
-ekranda yanan simgeler
STOP ve mV
TEKNA DPR TİPİ POMPANIN ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLATILMASI
Pompa çalıştırılmaya başladığında ekranda r 1.0 (softwar eversiyon sayısı) görülür, Rutin olarak self-testing
yapar. tESt kelimesi ekranda görülür ve Wait ikonu yanıp sönmeye başlar.Birkez test tamamlandıktan sonra,
pompa set edilen değere kadar ph probunun ekranda ölçtüğü değeri gösterirken çalışır.(Proglamada
görünüz).
UYARI: Pompa testi tamamladıktan sonra,ekranda FAIL kelimesi görünürse,Teknik Servis ile
temasa geçiniz.
TEKNA DPR DOZLAMA POMPALARININ İLK KEZ ÇALIŞTIRILMASI
Pompa ilk kez çalıştırılmaya başladığında test bir kez tamamlandıktan sonra 465mV ikonu kalibrasyonun
gerçekleştiğini göstermek için yanıp söner. Zaten pompa hatalı parametrelerle çalışır. Açıkcası, kalibrasyon
her zaman optimum işletme koşullarını sağlamak için gerçekleştirilmelidir.
-
Redox kalibrasyonunu gerçekleştirmek için ilgili bölüme bakınız (sayfa 20).
KAPASİTE AYARLAMA
Tekna serisi pompalarda kapasite ayarı strok ayarı değiştirilerek yapılır. Strok aralığı maksimum 400
strok/dak (maksimum kapasite) 4 strok/dak. ’a kadar (minimum kapasite).
Kapasite set edilirken MODE butonunu basılı tutarken aynı anda
veya
tuşlarıyla kapasite azaltılır veya
yükseltilir. Bu işlemi yaparken P harfi set edilen kapasite değeri ile ekranda görülür. Örneğin (P 100
(=kapasite oranı 100%). Bunun anlamı pompa (100%) kapasitede çalışıyor, (400strok/dak.) karşılıktır. %
ikonu yanıp sönmeye başlar. İşlemi bitirmek için MODE butonuna basın.
MANUEL İŞLETME
ve
tuşlarına aynı anda basıldığında, pompa maksimum strok olan dakikada 400 strok olarak
çalışmaya başlar. Tuşlar serbest bırakıldığında pompa önceki duruma geri döner.
PROGLAMLAMA
REDOX ölçümlü Tekna DPR Dozlama Pompası ile aşağıdaki değerler ayarlanabilir :
 set noktası
 oransal kapasite
 çalışma aralığı
 alarm
 kalibrasyon
Ardışık işletme ihtiyaçlarında değişen parameter değerlerini set etmek için gerekli detaylar
aşağıda örneklendirilmiştir. Akış diagramlarında görülen değerler varsayılan değerleri gösterir.
Her defasında SET/PRG anahtarları basılı iken bir sonraki parametreye geçilir.Hangi
parametrenin değiştiğini anlamak için göstergede yanıp sönen ikonlara bakınız.
Programlamadan çıkmak için SET/PRG butonlarına basılı tutun.Birkaç dakika sonra hiçbir tuşa basılmadığında
otomatik olarak programlamadan çıkılır.
Genel şema özetini 23.sayfada bulabilirsiniz.
1. SET NOKTASININ SET EDİLMESİ
3 sec Prog
-999 / 999
mV
600
En az 3 sn. SET/PRG. butonuna basılı tutun. Ekranda PrG yazısı görülür. Set noktası değeri belirlenmesi
için Set ikonu yanıp söner.
butonlarını kullanarak değeri yükseltip azaltabilirsiniz.
2. ORANSAL DOZLAMA SET ETME
3 sec Prog
600
Prog
100
100 / 400
mV
Set edilen değerlere gore dozlama pompası oransal dozlama yapar.
SET/PRG butonuna basarak tekrardan oransal dozlama değerini (mV ve Pb yanıp sönerken) set
edebilirsiniz.
Butonları ile bu değerleri sırasıyla azaltabilir veya yükseltebilirsiniz.Bu değer 100 ve
400 mV arasındadır.
Örnek:
-
Redoks değerinin düşürülmesi için dozlama yapmak: set noktası= 500 mV, oransal range = 100,
set = yüksek (bir sonraki set değerine bakın). Bu durumda Redoks değeri 500 henüz geçtiğinde,
dozlama pompası minimum oranda (4 strok/dak) dozlama yapar.Eğer bir yandan, Redox değeri 600 mV
eşit veya daha yüksekse (set noktası=500 + Pb=100), pompa maksimum oranda set edildiği gibi
dozlama yapar. 500 mV ve 600 mV değerleri arasında, pompa, min. değer ile (4 strok/dak) ayarlanan
max. değere gore bir karşılaştırma yaparak ölçülen değerin set değerlerine olan uzaklığına gore
belirleyeceği bir oranda dozlama yapar.
-
Redoks değerinin yükseltilmesi için dozlama yapmak: set-noktası = 500 mV, oransal range =
200, set = düşük ( bir sonraki set değeri bakın). Bu durumda, Redoks değeri tam 500 mV altında ise ,
pompa minimum oranda (4 strok/dak) dozlama yapar. Redoks değeri 300 mV değerine eşit veya altında
ise (set-noktası=500 - Pb=200) pompa set edieln değere gore maksimum oranda dozlama yapar. Bu
oranda 300 ve 500 mV arasındadır), Set edilen maksimum ve minimum debi oran set değerleri oransal
mesafeye gore dozlama yapar. Örneğin, eğer değer 350 mV ise –set noktasından çok uzak–pompa %75
oranda dozlama yapar.
3. ÇALIŞMA ARALIĞININ SET EDILMESI
3 sec Prog
600
Prog
100
Prog
LOW
HI / LOW
SET/PRG butonuna tekrar basılırken (Set ikonu yanıp söner), pompayı daha yüksek (HI) veya düşük (LO)
set noktası değerlerinde dozlama yapabilmesi mümkündür.
HI (veya LO) kelimesi ekranda görülmesi pompanın hangi konumda çalıştığı (redoks değerini düşürmek
veya yükseltmek) gösterir.
butonları ile bu set değerleri değiştirilebilir.
4. ALARMIN SET EDILMESI
3 sec Prog
600
Prog
100
Prog
SET/PRG butonuna tekrar basılarak programlamaya devam edilir ve alarm bölümüne girilmiş olur. (Set ve
Alarm ikonları yanıp söner). Önceden set değeri ekranda görülür. Bu değer alarmın devreye girmesini
sağlar. (kırmızı LED yanar ve röle çalışır).
butonları ile değerler değiştirilebilir.
Örneğin:
- Set-noktası = 500 mV, set alarmı = 300 mV. Bu durumda redoks değeri 200 mV altına düşer. (setnoktası =500 - set-alarmı=300) ,alarm devreye girer. Benzer şekilde redoks değeri 800 mV üstünde ise
(set-noktası =500 + set-alarmı=300) alarm devreye girer
5. KALIBRASYONUN YAPILMASI
3 sec Prog
600
Prog
100
Prog
LOW
Prog
700
Prog
on
On/
OFF
SET/PRG butonuna tekrar basılarak (465 mv ikonu yanıp söner ),eğer kalibtasyon gerçekleşmişse ekranda
on görülür, , gerçekleşmemişse OFFyazısı görülür.
butonlarına basılarak set değerleri değiştirilir.
Eğer kalibrasyon OFFpozisyonunda ise, programlamadan çıkmadan kalibrasyon işlemi gerçekleşmez. (CAL
butonu basılı VE OFF yazısı ekranda iken).
Birkez daha SET/PRG butonuna basılarak programlamadan çıkılması sağlanır .Değişikliklerin yapıldığına emin
olun.
START/STOP butonuna basılarak (Stop ikonu yanarken) pompa+enstruman çalışmaya başlar. Stop
ikonu söner, prosesin gereği pompa çalışmaya başlar, bu da set edilen parametreye bağlıdır.
pH ELEKRODU KALİBRASYONU
Ph sensörünün ölçüm kalitesini sürekli olarak gösteren % fonksiyonu çok düşük değerlere inene kadar
enstrüman sürekli olarak kalibre edilmelidir. Kalite değeri çok düşük değerlerde ise sensör değiştirilmelidir.
Kalibrasyon için gerekli malzeme:
1 ) İyi korunmuş 7 pH’lık tampon çözelti,
2 ) İyi korunmuş 4 pH’lık tampon çözelti,
3 ) Sensöru yıkamak için distile su,
UYARI : pH 4’lük tampon çözelti sıcaklıktan daha az etkilenmesi ve daha stabil olması sebepleri ile pH
9,22’lik çözeltiye tercih edilir. Kalibrasyon işlemi başlangıcında sensör su ile yıkanmadan direk olarak tampon
çözelti içine daldırılmamalıdır. Sensöru kurutmak için kağıt yada bez yani mekanik temizleme yönteni
kullanılmamalı- doğal olarak kurumaya bırakılmalıdır. Tampon çözeltiler her zaman serin ve karanlık bir yerde
depolanmalıdır.
Kalibrasyon prosedürü:
1 ) Enstrümanı HOLD yani bekleme moduna almak için CAL tuşuna basılır ve 3 saniye süre ile basılı tutulur,
2 ) Ekranda CAL yazısı görünür ve CAL/HOLD sinyali yanıp söner,
3 ) Sinyal pH 7 için yanmaya başlar,
4 ) Ph sensörü sensör tutucudan çıkarılır,
5 ) Sensör distile su ile yıkanır,
6 ) Sensör pH 7 olan çözeltiye daldırılır ve karıştırılır,
7 ) CAL tuşuna basılır,
8 ) Ekranda 7,00 sinyali görünür, eğer enstrüman tampon çözeltiyi tanımazsa alarm sinyali yanmaya başlar,
9 ) Sensör kalitesi, % olarak, ekranda görünene kadar, yaklaşık 35 sn, beklenir,
10 ) Sensör kalitesi ekranda görünür ve % sinyali yanmaya başlar,
11 ) Sensör distile su ile yıkanır,
12 ) Sensör pH 4 olan çözeltiye daldırılır ve karıştırılır,
13 ) CAL tuşuna basılır,
14 ) Ekranda tampon çözeltinin hatırlanan değeri görünür,
15 ) Sensör kalitesi, % olarak, ekranda görünene kadar, yaklaşık 35 sn, beklenir,
16 ) Sensör kalitesi ekranda görünür ve % sinyali yanmaya başlar,
17 ) Sensör sensör tutucuya yerleştirilir ve CAL tuşuna basılarak işlem sona erdirilir.
Kalibrasyon işlemi sırasında her iki tampon çözelti için ekranda okunan sensör kalite değerleri ayrıayrı
değerlendirilmelidir. İkisinden birinde görülen düşük kalite değeri diğer iyi bile olsa kötü kalite göstergesidir.
UYARI : Tampon çözeltilerin kalitesi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Çözeltiler yeni, renkleri üniform ve
alg içermeyen formda olmalıdır.
pH’ın sıcaklığa göre ayarlanması :
Ölçülen pH değeri ölçümün yapıldığı ortamın sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir. Ph ölçümünde sıcaklık için basit
olarak bir referans değeri kabul etmek mümkün değildir. Sensörün ölçüm yapabilmesi için bilinmesi gereken
değerlerden birisi sıcaklık değeridir ve buna bağlı olarak doğru pH değerinin bulunabilmesi için sensörün
çalıştığı ortamın sıcaklığının bilinmesi gereklidir.
4 pH’ta 40oC civarında bir sıcaklık değişimi pH ölçümünde 0,5’lik bir sapmaya sebep olmuştur. Bu hata değeri
7 pH civarında sıfıra yakın olup uç pH değerlerine gidildikçe artmaktadır.
Eğer ölçüm yapılan ortamın sıcaklık değeri 20oC’den farklı fakat sabit bir değerde ise bu değer manuel olarak
set edilmelidir, ortam sıcaklığı sürekli değişiyorsa 5 / 6 / 7 terminallerine bağlanacak 3 kablolu bir
PT100 sıcaklık elekrodu kullanılarak sıcaklık kompanzasyonlu ölçüm yapılmalıdır. PT100 sıcaklık sensörünün
bağlanması durumunda DPR pompası sensör bağlandığını otomatik olarak fark edecek ve ölçümleri
düzeltecektir.
Sıcaklığı görmek için oC tuşuna basılır :
Manuel olarak set edilmiş olan sıcaklık değerini değiştirmek için oC tuşuna ve   tuşlarından uygun olanına
aynı anda basılarak istenen yeni sıcaklık değeri girilir.
Kalibrasyon işlemi süresinde sensörün oda sıcaklığında çalıştığı kabul edilir. Kalibrasyon işlemi süresinde oda
sıcaklığı enstrümana manuel yada otomatik olarak tanıtılmış referans sıcaklığından farklı olabileceği için
referans sıcaklığı 20 oC olarak alınmalıdır.
REDOKS ELEKTRODU KALİBRASYONU
REDOKS sensörünün ölçüm kalitesini sürekli olarak gösteren % fonksiyonu çok düşük değerlere inene
kadar enstrüman sürekli olarak kalibre edilmelidir. Kalite değeri çok düşük değerlerde ise sensör
değiştirilmelidir.
Kalibrasyon için gerekli malzeme:
1 ) İyi korunmuş 465 mV’luk tampon çözelti,
2 ) Sensöru yıkamak için distile su,
Kalibrasyon prosedürü :
1 ) Enstrümanı HOLD yani bekleme moduna almak için CAL tuşuna basılır ve 3 saniye süre ile basılı tutulur,
2 ) Ekranda CAL yazısı görünür ve CAL/HOLD sinyali yanıp söner,
3 ) REDOKS sensöru sensör tutucudan çıkarılır,
4 ) Sensör distile su ile yıkanır,
5 ) Sensör 465 mV olan çözeltiye daldırılır ve karıştırılır,
6 ) CAL tuşuna basılır,
7 ) Ekranda 465 sinyali görünür, eğer enstrüman tampon çözeltiyi tanımazsa alarm sinyali yanmaya başlar,
8 ) Sensör kalitesi, % olarak, ekranda görünene kadar, yaklaşık 35 sn, beklenir,
9 ) Sensör kalitesi ekranda görünür ve % sinyali yanmaya başlar,
10 ) Sensör sensör tutucuya yerleştirilir ve CAL tuşuna basılarak işlem sona erdirilir.
UYARI : Tampon çözeltilerin kalitesi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Çözeltiler yeni, renkleri üniform ve
alg içermeyen formda olmalıdır.
DOZLAMA POMPASI MODÜLÜ
Bu modülde (C ve% ikonları yanıktır.) pompa normal dozlama pompası olarak çalışır. Programlama görevi
aktif değilken dozlama pompasının aktivasyonu çalışması manuel olarak START/STOP butonuna basılarak
yapılır.Bu sebeple eğer SET/PRG veya CALbutonları basılı iken , OFF bildirgesi ekranda görülür.
Gösterge P harfini gösterir ve debi oranı yüzd değerine ulaşır.(0-100).
KAPASİTE AYARLAMA
Tekna serisi pompalarda kapasite ayarı strok ayarı değiştirilerek yapılır.Strok aralığı maksimum 400
strok/dak. (maksimum kapasite) 4 strok/dak.a kadar .(minimumkapasite),kapasite set edilirken MODE
butonunu basılı tutarken aynı anda
butonlarıyla kapasite azaltılır veya yükseltilir.
Bu işlemi yaparken P harfi set edilen kapasite ile ekranda görülür. Örneğin P 100 kapasite=100%). Bunun
anlamı pompa 100% kapasite çalışıyor ,400 strok/dak. karşılıktır. Set etme işlemi tamamlandığında % ikonu
yanıp sönmeye başlar.İşlemi sona erdirmek için MODE tuşunu bırakın.
ÇALIŞTIRMA MODÜLÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
TEKNA DPR dozlama pompaları Ph veya Mv fonksiyonu set edilir.Çalışma modülünü değiştirmek için:
1) Pompanın ana güç bağlantısını kesin.
2) SET/PRG butonuna basın ve basılı tutun.
3) Pompayı ana kabloyu fişe takarak çalıştırın. Ekran once r.1.0 onu takiben de InP (Giriş) yazısını
gösterecektir. Daha sonar da pH (şekil) veya mV (Şekil2) ikonuyla birlikte yanıp sönen I ikonunu
gösterecektir.
4) SET/PRGbutonunu bırakın.
butonlarına basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin. pH ölçümü+
dozlama pompası (pHikonu yanıkken–1.şekilde görün), Redox ölçümü+ dozlama pompası (mV ikonu
yanıkken–2.şekilde görün), veya dozlama pompası (C ikonu yanıkken–3.resimde görün).
5) SET/PRG butonuna basarak istenen module geçilir.
UYARI: PH veya Redoks ölçümlerinden hangisinin kullanılacağından emin olun ve doğru sensor
ile ilgili sensöre ait kalibrasyon prosedürünü yerine getirin..
PH
I
Set
Alarm
ŞEKİL1
on
Pb
Wait
465mv
%
mV
C
PH
I
7Ph
Flow
Set
4/9Ph
Stop
Alarm
ŞEKİL2
on
Pb
Wait
465mv
%
PH
I OF
mV
C
7Ph
Flow
Set
4/9Ph
Stop
Alarm
ŞEKİL3
Pb
Wait
465mv
%
mV
C
7Ph
Flow
4/9Ph
Stop
pH Programlama Diyagramı
3 sec Prog
0.00 /
14.00 pH
7.20
Set noktası
Prog
0.5 0 /
2.80 pH
1.00
Oransal Kapasite
Prog
ACId /
ALCA
ACId
Asit/Alkali
Prog
0.50 /
10.00 pH
2.00
Alarm Aralığı
Prog
r 0.1 / r 0.01
r 0.01
Çözünürlük
Prog
on
Prog
on / OFF
Kalibrasyon
Redox Programlama Diagramı
3 sec Prog
600
-999 / 999
mV
Set noktası
100 / 400
mV
Oransal Kapasite
HI / LOW
Dozlama Tipi
20 / 999
mV
Alarm aralığı
Prog
100
Prog
LOW
Prog
700
Prog
On/
OFF
on
Prog
Kalibrasyon
Download

Seko Tekna DPR Serisi Pompa Talimatı