Grafiklerin Farklı Renk, Çizgi ve Karakterlerle Çizimleri
Plot komutu ile bir grafik çizildiğinde bu grafik Maple tarafından kırmızı renk ile
çizilir. Eğer farklı bir renkte çizmek istenirse bu komut içerisinde ayrıca “color=RENK
ADI” şeklinde belirtilmesi gerekir. Renk adı olarak kullanılabilecek isimler: aquamarine,
black, blue, navy, coral, cyan, brown, gold, green, gray, khaki, magenta, maron, orange,
pink, plum, red, sienna, tan, turquoise, violeti wheat, White ve yellow dur.
> plot(x^2,x=-2..2,color=gold);
> plot(x^2*sin(x),x=-2..2,color=GREEN);
Eğer grafik farklı bir karakter veya çizgi ile çizilmek isteniyorsa plot komutunun içinde
bazı ilave tanımlamalar yapılmalıdır.
> plot(x^3*cos(x),x=-2..2,style=POINT,symbol=CIRCLE);
> plot(sin(x^3),x=-2..2,style=POINT,symbol=BOX);
Kapalı Fonksiyonların Grafikleri
F(x,y)=0 şeklinde verilen bir kapalı fonksiyonungrafiğini çizmek için ”implicitplot”
komutu kullanılır. Bu komut “plots” paketi içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu komutu
kullanam için önce “plots” paketi açılmalıdır.
> with(plots):
> implicitplot(4*x^2+x*y^2-1+y,x=-10..10,y=-10..10);
Kutupsal Koordinatlarda Grafik Çizimi
Kutupsal koordinatlarda grafik çizmek için ”polarplot” komutu kullanılır. Bu komut “plots”
paketi içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu komutu kullanam için önce “plots” paketi
açılmalıdır.
> with(plots):
> polarplot(1-cos(theta),theta=0..2*Pi);
Üç Boyutta Grafikler
z=f(x,y) şeklinde verilen fonksiyonların grafiklerini çizmek için “plot3d” komutu kullanılır.
Yine bu komutu kulanabilmek için plots paketinin açılması erekir.
> with(plots):
> plot3d(sqrt(x^2+y^2),x=-4..4,y=-4..4);
Eksenleri
göstermek
için
“plot3d”
komutu
içinde
yeni
tanımlamalar
Kullanılabilecek tipler: boxed, normal, framed, vb.
> with(plots):
> plot3d(sin(x)*cos(y),x=-4..4,y=-4..4,axes=boxed);
yapılır.
Grafiğin çizim stili de değiştirilebilir. Bunun için kullanılabilecek tipler: patchnogrid,
contour, point, wireframe, vb.
> with(plots):
> plot3d(x^2*cos(y),x=4..4,y=4..4,style=wireframe,axes=normal);
Silindirik koordinatlarda Grafik
Silindirik koordinatlarda grafik çizmek için “plot3d” komutu içinde “coords=cylindrical”
seçeneği kullanılır.
> with(plots):
> plot3d(3,r=0..10,t=0..2*Pi,coords=cylindrical,axes=framed);
Küresel Koordinatlarda Grafik
Küresel koordinatlarda grafik çizmek için “plot3d” komutu içinde “coords=spherical”
seçeneği kullanılır.
> with(plots):
>
plot3d(4,theta=0..2*Pi,phi=0..2*Pi,coords=spherical,axes=frame
d,style=patchnogrid);
Hareketli Grafikler
Hareketli grafik çizmek için iki boyutta ve üç boyutta sırasıyla “animate” ve “animate3d”
komutları kullanılır.
> with(plots):
> animate(sin(x*t),x=-Pi..Pi,t=1..4);
> with(plots):
> animate3d(sin(x*t)*cos(t*y),x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi,t=1..2);
Download

plot(x^2,x=-2..2,color=gold)