Yolun Her Anında Daha İyi.
DIWA Verimlilik Paketi
1
Yakıt Tasarrufu. Minimum Emisyon.
Kullanılabilirliğin Artırılması.
Daha düşük yakıt tüketimi, daha az karmaşıklık, daha yüksek sürüş konforu,
daha fazla ekonomi ve kullanılabilirlik, daha düşük bakım maliyetleri...
Voith DIWA'yı tercih etmek için pek çok sağlam nedeniniz var ve kısa bir
süre önce bunlara bir yenisi daha eklendi: DIWA Verimlilik Paketi!
Basit bir şanzımandan ötesi
DIWA, topoğrafyaya bağlı vites değiştirme programı SensoTop
ve DIWA SmartNet ile birlikte, kusursuz adapte edilmiş bir sis­
temdeki tahrik grubundan ne kadar fazla verim elde edile­
bileceğini kanıtlamaktadır: Bu, gerekli verimliliğe yalnızca en
gelişmiş sürüş teknolojisinin erişmeyi başarabildiği "Metrobüs"
(Bus Rapid Transit, BRT) gibi yüksek hizmet sıklığına sahip
trafik konseptleri için de geçerlidir.
DIWA.6 otomatik şanzımanlar
Kanıtlanmış prensip yeniden yorumlandı: Üreticiler için daha az
karmaşıklık ve montaj gereksinimi, çalışma sırasında daha
düşük tüketim ve daha az emisyon.
SensoTop
Topoğrafya, yük koşulları ve hızlanmaya bağlı olarak, daima en
iyi vites değiştirme noktaları için seriye monte edilmiş vites de­
ğiştirme programı.
DIWA SmartNet
Şanzıman durumunun devamlı izlenmesi için telemetrik sistem.
Maksimum kullanılabilirlik ve maliyet tasarrufu için.
2
Verimlilik paketinin avantajları
++ Daha düşük yakıt tüketimi
++ Daha az gürültü ve CO2 emisyonu
++ Daha düşük bakım ve onarım
maliyetleri
++ Yolcular ve sürücüler için daha fazla
konfor ve güvenlik
++ Çevrimiçi izleme yoluyla maksimum
kullanılabilirlik
DIWA.6 otomatik şanzıman
3
DIWA.6: Daha Düşük Tüketim,
Daha Az Emisyon.
Modern yanmalı motorlar giderek daha verimli ve temiz hale
gelmektedir. Bu trend, 2014'ten itibaren pek çok ül­
kede
yürürlüğe girecek olan Euro 6 normuyla hızlandırıl­
mıştır.
DIWA.6 ile Voith artan gereksinimlere yanıt verme­ktedir:
Yeni tasarlanmış gövde yapısı, gürültü emisyonlarına ilişkin
daha katı gereksinimleri güvenilir şekilde karşıla­
maya
yardımcı olmaktadır. Akıllı kalkış yönetimi ve çalışma
basıncının gereksinime dayalı olarak düşürülmesi ile yakıt
tüketimi %5 kadar azaltılmıştır!
Daha yüksek verimlilik = daha düşük tüketim
Çalışma basıncının gereksinime dayalı olarak azaltılması, belir­
leyici bir DIWA.6 avantajıdır: Tam çalışma basıncı yalnızca ger­
çek­ten ihtiyaç duyulduğunda sağlanmaktadır. Sonuç: Şanzı­
man verimliliği artar.
Daha düşük tüketim = daha az CO2
Yüksek tork değerli motorlar için ilave bir konvertör tasarımı
vardır. Yeni yapılandırılmış titreşim sönümleme damperi, düşük
hızlarda dahi vites değiştirmeye olanak tanır. Avantajınız: Daha
düşük tüketim ve daha az CO2 emisyonu.
Daha az titreşim = daha düşük gürültü emisyonu
Yeni tasarlanmış şanzıman gövdesi, hedefe yönelik nervür
düzenlemesi ile daha sert hale getirilmiştir. Titreşimleri ve böy­
lece gürültü emisyonlarını azaltır. Bir diğer önemli katkı da
optimize edilmiş çalışma stratejisi tarafından yapılmaktadır.
DIWA.6, Euro 6'da belirtilen gürültü emisyonlarına ilişkin daha
katı kurallara tamamen hazırlıklıdır.
DIWA.6 şanzıman performans verisi
Türler
D 824.6
D 854.6
D 864.6
Giriş gücü P1maks
[kW]
200
240
Giriş torku M1maks
[Nm]
800
1 250
1 600 1
1 900
Giriş hızı n1maks
[min-1]
2 500
2 500
2 500
2 200
Retarder fren torku MBR
[Nm]
1 800 2
2 000 2
2 000 2
2 000 2
Retarder dahil şanzıman kütlesi (kuru)
[kg]
Maks. araç ağırlığı
[t]
belirli koşullar altında 1 700 Nm
Retarder yapılandırmasına bağlı olarak maksimum değer
3
Aks oranına bağlı olarak
1
2
4
290
D 884.6
yaklaşık 329
yaklaşık 334
yaklaşık 339
15
28
28
320
yaklaşık 344
34 3
1 "Küçük" DIWA 854.6 gelecekte 1.250 Nm'ye
varan motor tork değerleri için kullanılabilir;
söz konusu değer önceden "büyük" DIWA
864.5 için ayrılmış olan şehir otobüsü tork
aralığıdır.
2 DIWA.6, Euro 6 araçlarda çalışmak üzere
optimize edilmiştir.
Akıllı kalkış = konfor ve tasarruf
DIWA.6, akıllı kalkış yönetimi yoluyla otomatik vitesi boş vitesle
birleştirmektedir (ANS): Aktif servis frenine rağmen kalkışı ön­
ler. Optimize edilmiş ANS işlevi ile şanzıman daha uzun süre
boşta kalabilir; bu sayede yakıt tasarrufu sağlanır! Düz yollarda
kalkış daha rahattır ve böylelikle sürücü akan trafiğe çaba har­
camadan dahil olabilir.
Kanıtlanmış DIWA güç daĝılımı prensibi
diğer şanzımanların iki veya üç vites değiştirme gerektirdiği bir
hız aralığı boyunca kademesiz kalkışa ve frenlemeye olanak
tanır.
Sonuç: %50'ye kadar daha az vites değiştirme, daha fazla sü­
rüş konforu ve güç aktarma organlarında belirgin oranda daha
az aşınma.
Yeni DIWA.6'nın ikna edici yönleri
Daha az aşınma ve daha fazla konfor görünür hale gelir
kademesiz DIWA kalkış aralığı ile
Motor çıkışı
a
DIWA otomatik şanzıman
0
mekanik pay
hidrodinamik pay
a = vites değiştirme
Kalkış aralığı
b
a
b
Motor çıkışı
++ Akıllı kalkış yönetimi, daha düşük çalışma basıncı, ayrıca
optimize edilmiş konvertör titreşim sönümleme damperi
sayesinde daha düşük tüketim
++ Yeni muhafaza ve optimize edilmiş çalışma stratejisi
sayesinde daha düşük gürültü emisyonları
++ Daha yüksek tork limitleri sayesinde daha düşük
karmaşıklık
Geleneksel otomatik şanzıman
0
a = vites değiştirme 1– 2
hidrodinamik pay
mekanik pay
Kalkış aralığı
b = kilitli kapatma
5
SensoTop ile Yakıt Tasarruflu Sürüş:
Her Durumda En İyi Vites Değiştirme Noktaları.
Düz yol mu yoksa inişli çıkışlı arazi mi? Ağır yük mü yoksa
hafif yük mü? Diğer üreticiler yalnızca sürüş dinamik hesa­
plarına güvenirken, eğim sensörü yolun topoğrafyası hak­
kında ilave ve kesin bilgiler sağlar; böylelikle SensoTop
her durumda, maksimum yakıt verimliliği için kademesiz
olarak vites değiştirme noktalarına adapte olabilir.
%7'ye kadar daha az tüketim
SensoTop, topoğrafya ve araç çalışmasına bağlı olarak, gele­
neksel vites değiştirme programları ile karşılaştırıldığında yakıt
tüketimini %2 ile %7 arasında azaltmaktadır.
İşletim maliyetlerinizi belirgin şekilde azaltan tasarruf potan­
siyeli. SensoTop, aynı zamanda daha temiz bir çevreye aktif
olarak katkıda bulunur, çünkü CO2 emisyonları etkin biçimde
azaltılmaktadır.
Daha fazla güvenlik
SensoTop yolcuların ve sürücülerin güvenliğini de artırır. Vites
değiştirme stratejisi, yokuş yukarı yolda sürekli vites değişimini
önler ve rahat kalkışlara olanak tanır.
Kısaca SensoTop’un avantajları
++ Bakım gerektirmeyen eğim sensörü ile sürüş dinamik
hesaplamalarının akıllıca birleşimi sayesinde en iyi vites
değiştirme noktaları
++ Düşük motor hızları sayesinde düşük gürültü seviyeleri
++ Daha rahat kalkışlar sayesinde daha fazla yolcu güvenliği
++ Zorlu topoğrafyalarda sürekli vites değişimi yok
SensoTop ile daha düşük yakıt tüketimi
Topoğrafya ve araç dinamiklerine adaptasyon
Yokuş yukarı/
aşağı
Gerekli
güç
6
− %3
%0
%0
%5
%5
DIWA SmartNet ile Daima Haberdar Olun:
Güç Aktarma Organları için Telemetrik.
Güç aktarma organlarını çevrimiçi izleme ve şanzıman
ve­
rilerine erişim: DIWA SmartNet bunu mümkün kılar.
Tele­metrik sistem, operatörlerin düşük hizmet ve bakım
mali­yetleri ile yüksek araç kullanılabilirliğini birleştirme­
lerine yardımcı olur. Çünkü, şanzımanın temel çalışma
parame­trelerine dair kalıcı bir görüş sağlar.
Dünya çapında, 1000'in üzerinde otobüs
DIWA SmartNet ile yollardadır
Bir GSM terminali, örneğin DIWA SmartBox, GPRS ile bir
İnternet sunucusuna periyodik olarak veri iletir. Bu veriler
sunucuda otomatik olarak değerlendirilmeye alınır ve otobüsün
tüm çalışma süresi boyunca saklanır. ALADIN gibi tanılama
araçları daha fazla analize olanak tanır.
DIWA SmartNet verilerle konuşur
ve önleyici şanzıman bakımı için ideal zemini oluşturur. DIWA
SmartNet, şanzıman verilerini mevcut dahili bilgisayar sistem­
lerine entegre olarak ya da bağımsız bir çözüm olarak otomatik
şekilde değerlendirir. Böylece herhangi bir düzensizlik erken
aşamada tanımlanabilir. Düzensizlikler otomatik olarak SMS
veya e-posta oluşturur. Bu sayede önleyici bakım olanağı sağ­
lanır, arıza süreleri azaltılır ve program dışı araç durmaları ön­
lenir. Sonuç: Otobüslerinizin maksimum kullanılabilirliği.
Kısaca SmartNet
++ DIWA şanzımanın devamlı izlenmesi
++ İnternet portalı yoluyla otomatikleştirilmiş veri
değerlendirmesi
++ Tüm önemli araç verilerinin analizi ve uzak tanılamaları
++ Düzensizliklerin hızlı tanımlanması
++ Daha hızlı tanılama ve önleyici bakım stratejileri sayesinde
daha fazla araç kullanılabilirliği
Tüm şanzımanların izlenmesi – DIWA SmartNet
Bus Monitor
Bus Monitor
GPRS
GPRS
Sunucu
Uzak tanılama
7
G 2197 tr ak/WA 2014-03 1 000 Boyutlar ve resimler sorumluluk dışındadır. Değişime tabidir.
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Ticari Araçlar
Alexanderstraße 2
89522 Heidenheim, Almanya
Tel. +49 7321 37-8579
Faks+49 7321 37-7818
[email protected]
voith.com
Download

Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi