Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı Cihaz ve Ekipmanları
Cihaz Adı
Cihaz Kodu
NHML-01
Numune Kesme Cihazı
(Mikrotest)
NHML-02
Hassas Kesme Cihazı
(Struers, Accutom-5)
Kullanım Amacı ve özellikleri
Cihaz, malzemelerin metalografik incelenmesi aşamalarından ilki
olan yapısı incelenecek büyük parçalardan kesit numune alma
amacıyla kullanılmaktadır. Malzeme türüne bağlı olarak metal yada
reçine bağlayıcılı elmas veya SiC aşındırıcı kesme diskleri ile
büyük boyutlu malzemelerin kesilerek küçük boyutlu temsili kesit
numune hazırlanmaktadır.
Malzemelerin elmas kesme diski ile hassas olarak kesilerek
numune alınması için kullanılır.
Hassas ve numuneye zarar vermeyen kesme işlemi için, masa üstü
Hassas Kesme Cihazı. Numune döndürme ve osilasyon özelliği
mevcuttur. Besleme hızı 0.005 - 3.00 mm/s arasında önceden sabit
olarak ayarlanabilir. 3.000 rpm’e kadar ayarlanabilir kesme diski
hızı, 5 um hassasiyetle numune yerleştirebilme özelliği ve güç
değerlerini ayarlayabilme özellikleri mevcuttur.
NHML-03
Otomatik Sıcak Bakalite Alma
Cihazı
(Struers, CitoPress-1)
Bakalite Alma işleminin amacı, narin veya kaplanmış malzemeleri
hazırlama işlemi sırasında korumak ve düz ve keskin kenarlar elde
etmektir. Kalıplama işlemi ayrıca aynı boyutta numune üretmek
için de kullanılır. Metalografik numune hazırlamada zımparalama
ve parlatma aşamalarının kolay yapılmasını sağlar. Numunelerin
mikroskopta incelenmesini kolaylaştırır.
NHML-04
Soğuk Bakalite Alma Cihazı
(Struers, CitoVac)
NHML-05
Manuel Zımparalama Cihazı
(Mikrotest, Micropol-20T)
NHML-06
Manuel Parlatma Cihazı
(Mikrotest, Micropol-20T)
CitoVac, yüksek oranda gözenek içeren numunelerin, kırılgan
malzemelerin ve seramik malzemelerin vakum ortamında soğuk
kalıplanması için kullanılır.
Mikroskobik incemeler için Metalografik Numune Hazırlama
işleminde numune yüzeyini zımparalamak ve parlatmak için
kullanılan en yaygın yöntemdir. İstenilen sonuçlar elde edilinceye
kadar, yüzeyden malzeme almak için her kademede gittikçe
küçülen aşındırıcı tanecikleri (SiC, elmas, alümina vd.) içeren
zımpara kağıtları, kumaş çuhalar ve süspansiyonlar kullanılır.
Mikroskobik incemeler için Metalografik Numune Hazırlama
işleminde numune yüzeyini zımparalamak ve parlatmak için
kullanılan en yaygın yöntemdir. İstenilen sonuçlar elde edilinceye
kadar, yüzeyden malzeme almak için her kademede gittikçe
küçülen aşındırıcı tanecikleri (SiC, elmas, alümina vd.) içeren
zımpara kağıtları, kumaş çuhalar ve süspansiyonlar kullanılır.
NHML-07
Düz Metal Mikroskobu
(Nikon LV150N)
Mikroskopta 5X, 10X, 20X, 50X ve 100X objektifler
bulunmaktadır. BF, DF ve DIC modlarında görüntü almak
mümkündür. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin
mikroyapı incelemeleri 1000X büyütmeye kadar yapılmaktadır.
Malzemelerin içyapısındaki fazların tespiti, tane/tane sınırları, tane
büyüklüğü, porozite, inklüzyon ve kusur analizleri yapılmaktadır.
Ayrıca kaplamaların kalınlığı ve içyapısı incelenir.
Geniş bir endüstriyel alanda araştırma, gözlem, inceleme ve analiz
gibi çeşitli ihtiyaçlara yanıt verebilen üstten aydınlatmalı mercekli
manuel tip mikroskop. Şu ana kadarki en yüksek NA ve daha uzun
bir çalışma mesafesiyle üstün bir optik performans ve etkin bir
dijital görüntüleme sağlar.
NHML-08
Ters Metal Mikroskobu
(Nikon, ECLIPSE MA100)
Mikroskopta 5X, 10X, 20X, 50X ve 100X objektifler
bulunmaktadır. BF, DF ve DIC modlarında görüntü almak
mümkündür. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin
mikroyapı incelemeleri 1000X büyütmeye kadar yapılmaktadır.
Malzemelerin içyapısındaki fazların tespiti, tane/tane sınırları, tane
büyüklüğü, porozite, inklüzyon ve kusur analizleri yapılmaktadır.
Ayrıca kaplamaların kalınlığı ve içyapısı incelenir.
ECLIPSE MA100 kompakt boyutlu bir ters mikroskoptur. Aydınlık
alan ve temel polarize gözlem için geliştirilmiştir. Yüksek
kontrastlı gözlem yapabilme ve görüntü yakalama özellikleri ile
metalografik ve elektronik parçaların incelenmesi için
kullanılmaktadır.
NHML-09
Çeker Ocak
Parlatılmış numune yüzeylerinin mikroyapının ortaya çıkarılması
için kullanılan uygun asit karışımlarından oluşan dağlayıcı
reaktiflerin hazırlanması, dağlama işleminin numunelere
uygulanması ve elektrolitik dağlamanın yapılması işlemleri çeker
ocak içinde yapılmaktadır.
NHML-10
Etüv
(Binder ED53)
NHML-11
Havalandırmalı Kimyasal Malzeme
Dolabı
Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Mücahit SÜTÇÜ
Sorumlu Personel: Araş.Gör. Savaş ÖZTÜRK
Araş.Gör. Metehan ATAGÜR
Teknisyen Sami DİKBAŞ
Numuneleri kurutmak için kullanılmaktadır. Ayrıca soğuk bakalite
alma işleminde kullanılan reçinenin katılaşma işlemini
hızlandırmak için kullanılmaktadır.
Parlatılmış numune yüzeylerinin mikroyapının ortaya çıkarılması
için kullanılan uygun asit karışımlarından oluşan dağlayıcı
reaktiflerin saklanması, kullanılan kimyasalların ve sarf
malzemelerin korunması için kullanılmaktadır.
Download

Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı Cihaz ve Ekipmanları