KADIKO?Y-7:Layout 2
6/19/14
11:36 AM
Page 1
HABER
20 - 26 HAZRAN 2014
7
Kızıltoprak Öğretmenevi kapatıldı!
Özellikle emekli öretmenlerin
sosyal etkinlik merkezi olan
Kızıltoprak Öretmenevi “zarar
ettii” gerekçesiyle kapatıldı!
Çevredeki öretmenlerin tepki
gösterdii kararla ilgili
gazetemize konuan lçe Milli
Eitim Müdürü Yahi,
öretmenevinin yeni dönemde
açılacaını söyledi.
● Semra ÇELEB
ent yaamnda giderek daralan, yok
olan yeil alanlar ve sosyal merkezler
düünüldüünde emekli ve çalan öretmenlerin, çevre halknn adeta nefes ald
öretmenevleri büyük önem tayor. Ancak
son yllarda, ehrin en güzel yerlerinde bulunan öretmenevleri “yeterince kar etmedikleri”
gerekçesiyle birer birer kapatlyor.
Bunlardan biri de geçen hafta kapsna kilit vurulan Kzltoprak’taki Fatma adiye Toptani Öretmenevi.
Tren yolunun hemen altnda bulunan geni
bir yeil arazinin ortasndaki tarihi kökün öretmenler için düzenlenmesiyle 1956’da hizmete açlan Kzltoprak Öretmenevi, geçen
hafta l Milli Eitim Müdürlüü’nden gelen bir
yazyla apar topar kapatld. Kapya aslan 3
Haziran 2014 tarihli, Kadköy lçe Milli Eitim Müdürlüü’ne hitaben yazlan kapatlma
kararnda unlar yazyor: “lçeniz Fatma adiye Toptani Öretmenevi’nin iki yl üst üste zarar etmesi ve 2014 yl yaz dönemi sonuna
kadar kurumun karl hale getirilemeyii nedeniyle Öretmenevi/ Öretmenevi ve Akam
Sanat Okulu Müdürlükleri Uygulama Yöner-
K
gesi hükümleri dorultusunda kapatlmasnn
uygun görüldüü hakkndaki ilgili Bakanlk
emri ekte gönderilmitir. Bilgilerinizi ve ad
geçen kurumun kapan ilemlerinin VEDLKLE balatlmas ve sonucundan Müdürlüümüze bilgi verilmesini rica ederim.”
I ÖRETMENLER VE
ÇEVRE HALKI AKIN
Gazetemize telefonla, e-posta araclyla
ulaan veya bizzat ziyaretimize gelerek ikayetlerini dile getiren Kzltoprak halk ve öretmenler ise akn. Her gün bulutuklar,
birlikte sosyalletikleri Öretmenevi’ne bir sabah gittiklerinde kapya kilit vurulduunu görmüler. Kapya aslan Bakanlk kararna anlam
veremeyen öretmenler ve çevre halk, sosyal
merkezden nasl bir kar elde edilmesinin istendiini anlayamadklarn belirtiyorlar. Daha önce de haberlerine yer verdiimiz gibi dönem
bandan beri sosyal etkinliklerin birer birer iptal edildiini, faaliyetlerin ve hizmetlerin durdurulduunu
belirten
okurlarmz,
öretmenevinin ilevsizletirilerek kapatlmaya
adm adm götürüldüünü söylüyorlar. Konumu nedeniyle arazisinin çok deerli olduuna
dikkat çeken semt halk, burann da özelletirilmesinden endie ediyor.
I LÇE MLL ETM MÜDÜRÜ:
“YENDEN AÇILACAK”
Konuyla ilgili bilgisine bavurduumuz
Kadköy’ün yeni Milli Eitim Müdürü Ömer
Yahi ise Kzltoprak Öretmenevi’nin tamamen kapatlmasnn söz konusu olmadn
söyledi. Yahi, “Öretmenevimizi tadilat ve tamirattan geçirmek için geçici süreliine kapattk. Yeni dönemde kesinlikle halkmzn,
örenci ve öretmenlerimizin hizmetine açlacaktr.” dedi. Öretmenler ve semt halk ise
change.org internet sitesinde Milli Eitim Bakan Nabi Avc’ya yönelik olarak “Kzltoprak
Öretmenevi kapatlmasn!” talebiyle bir imza
kampanyas balatt.
I KARACA: “VE SONUNDA
KAPATTILAR”
Kadköylü öretmen Nusret Karaca da Kzltoprak Öretmenevi’nin kapatlmasyla ilgili gazetemize gönderdii yazda duygularn u
sözlerle ifade ediyor: “Kim bilir kaç kez gündeme getirdim öretmenevlerini. Yalnzca çay
içilen, yemek yenilen yerler ve kar amaçl mekânlar olarak görülmemesi gerektiini vurgulamaya çaltk. Dost sohbetlerimiz,
kültür-sanat etkinliklerinin gerçekletii ayn
zamanda eitimcilerin soluk alabildikleri, dinlenebildikleri yuvalar olduunu anlatmaya çaltk. Olmad, olmuyor. Yemyeil bir alanda,
ku cvltlar arasnda kentin
soluk alan sayl yerlerinden biri Kzltoprak Öretmenevi
yllardr hizmet
veriyor. Ayn
zamanda
Emekli Öretmenler
Dernei Genel Merkezi.
Kna geceleri,
düünler, nianlar
yaplyor. Yaz henüz
yeni geldi. Müteriler çoalmaya balad. nsanlar orada mutlu.
imdi Kzltoprak’ta Fatma adiye Toptani hanmefendinin emekli öretmenlere ba
kök ve bahçesi öretmenlere hiç sorulmadan
kapand. Kapda yalnz üç satr yaz. çerii
“süresiz kapal.” Emekli yal öretmenler imdilerde ya çevre pastanelerde ya da semt park-
larnda banklarda. Çevre sakinleri yallar ise
o yeil mekândan
uzak pencerelerden
seyrediyorlar caddeyi
hzla geçen arabalarn
egzoz dumanlar arasnda. Çevrede ise yüksek
yüksek binalar.
Kzltoprak öretmenevi kapand. Rengarenk çiçekler, gür yapraklar tayan dallaryla aaçlar, cvl cvl
kular, toplanm masalar, sandalyeler…
Çok yaknda açlr m dersiniz? Yoksa yaknda ranta m dönüür? Bu iki soruyu bir kenara yazn, saklayn. Yant yarn öbür gün net
olarak karmza çkar. O zaman anlarz imdiki kilidi kimler vurmu…”
“Yeşilbahar Ortaokulu iMAM HATiP OLMASIN!”
itim sisteminde 4+4+4 kesintili eitim sistemi ve okullarda yaplan dönüüm örenci ve
velileri skntya düürmeye devam ediyor.
Göztepe Çiftehavuzlar’daki Yeilbahar Ortaokulu'nun da dönüüm kapsamnda mam Hatip Lisesi’ne dönütürülecek okullardan biri.
Kadköy lçe Milli Eitim Müdürlüü'nden
okullarnn mam Hatip Lisesi’ne
dönütürüleceini örenen
örenci velileri mahalle
sakinlerinin de katlmyla karnelerin verildii 13 haziran
günü Yeilbahar
Ortaokulu'nda bir
araya gelerek bir
basn açklamas
yapt.
Çok sayda örenci velisinin hazr
bulunduu basn açklamasna karnesini alan örencilerde
destek
verdi.
Açklamada; dönüüm sonucu snf
mevcutlarnn artacan, oyun alanlarnn azalacan eitim kalitesinde düü olacan belirten örenci velileri; “ 4+4+4 sistemi ile yaanan
E
skntlarn bu okulumuzda yaanmasn istemiyoruz. Okullarmzn kapatlp yerine alveri merkezleri, oteller ve özel okullar yaplmasn istemiyoruz.
Kalabalk snflarda eitim kalitesinin dümesini istemiyoruz. Gerçek bir talep olmamasna ramen sadece siyasi amaçlar nedeniyle imam hatip okullar
açlmasn istemiyoruz.” denildi.
I “MAM HATPLERE TAIMA
SSTEM LE ÖRENC KAYDI”
Geçtiimiz yllarda uygulamaya geçirilen dönüüm sonrasnda mam Hatip’e dönütürülen Özdemirolu,
Bostanc ve Mehmet Akif Ersoy
mam Hatip liselerine örenci kaydnn olmadn söyleyen veliler;” Bu dönüümler halkn talebi
dorultusunda gerçeklemiyor.
Kafalarna göre yapyorlar. Sonrada bo kalan imam hatipleri baka
ilçelerden tamal sistemle getirdikleri örencileri yerletiriyorlar. Bu mahallede de böyle tamal sistem
istemiyoruz.” diyerek tepkilerini ifade ettiler.
Eitim-Sen, Özgürlük Park Halk Forumu, Göztepe Gezi Dayanmas ve Kozyata Dayanmas’nn da destek verdii eylem, yaplan basn
açklamasnn ardndan son buldu.
Download

“Yeşilbahar Ortaokulu iMAM HATiP OLMASIN!”