26.04.2014
Konuşma planı
PEDİATRİK
İNFRATENTORYAL BEYİN
TÜMÖRLERİ
Dr. Simay Altan Kara
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji AD
• Lokalizasyon
• Büyüme hızı
•
•
•
•
Epidemiyoloji
Konvensiyonel MR
İleri MR teknikleri
Tümörler
–
–
–
–
–
Serebellar astrositoma
Medulloblastoma
Ependimoma
Beyin sapı glioma
Nadir tm
• Önemli ipuçları
• Artmış intrakranyal basınç –ICP
• Cerebellar
– Nistagmus, ataxi,
kusma, hidrosefali
• SSS kompresyon veya infiltrasyona bağlı
• Beyin sapı
– Kranyal sinir paralizisi
– Baş ağrısı
– Nöbet
– Kusma
– Nöropati
– Endokrinopati
MR sekansları
• Spinal kord
– Kas kuvvet – duyu
kaybı, mesane, barsak
DWI
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
1
26.04.2014
Grand et al, Neuroradiology 2007
Le Bas et al, J Radiol 2006
• Infratentorial






45-60%
Medulloblastoma (PNET)
20-25%
Astrocytoma, low grade
12-18%
Ependymoma
4-8%
Brain stem glioma, high grade 3-9%
Brain stem glioma, low grade
3-6%
Other
2-5%
Astrositoma - low grade
• Juvenil pilositik astrositoma
• Kistik kitle, duvar C(+), mural nodül C(+)
– WHO grade l
• Fibrilary astrositoma
– WHO grade ll
• Kistik kitle, duvar C(-), mural nodül C(+)
• Predominant solid kitle
• En sık pediatrik SSS tm
• Nekrotik kitle, santralde C(-) alan
• En sık posterior fossa tm
– Vermis, serebellar hem, beyin sapı
• Pencalat P et al. J Neurosurg 1999
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
2
26.04.2014
JPA
Serebellar PA
• Kist duvarının kontrastlanması tumor invazyonu
değildir
• Beni-Adani L et al. Pediatr Neurosurg 2000
• Kist duvarının çıkarılması survi ile ilişkisiz
• Palma L, Guidetti B. J Neurosurg 1985
• Duvarın bir kısmı komprese ya da gliotik dokudur,
kontrastlanmaz ‘partial rim enhancement’
• Smirniotopoulos et al. Radiographics 2007
Pilositik astrositom
Tumor / normal beyin ADC < 1.7
•
Panigrahy A, Krieger MD et.al Am J Neuroradiol 2006;27:560 –72
• Gimi B, et al. Acad Radiol 2012; 19: 78-94-800
Pilomyxoid astrositoma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
3
26.04.2014
Astrositoma - high grade
• Grade lll – lV
• Diffüz intrensek pontin glioma
• Çocuklukta %10-20 beyin tm
• Heterojen
• Ring C(+)
• Ödem +++
Medulloblastoma
• ‘Small round blue cell tm’
• En sık SSS neoplazm % 25
• WHO grade IV
2007 WHO
• Medulloblastoma – variants
(1) desmoplastic/nodular medulloblastoma
(2) medulloblastoma with extensive nodularity
(3) anaplastic medulloblastoma
(4) large cell medulloblastoma
• En sık posterior fossa çocukluk neoplazm %30-40
Görüntüleme
• Kist - dejenerasyon
%40-60
• Kalsifikasyon %25
• Kanama nadirdir
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
4
26.04.2014
• Serebellum
– Midline vermis
– Serebellar hemisferde
lateralize
• Beyin sapı infiltrasyonu
sık
MB
Tumor / normal beyin ADC < 0.70
Panigraphy A., et. al. AJNR 2006; 27: 560-72
Dezmoplastik MB
Gimi B, et al. Acad Radiol 2012; 19: 78-94-800
Large cell – Anaplastik MB
• Pale island
• Off midline
• 4.ventrikül lateralinde
• Serebellar hemisferde
• Sitoloji overlap
• Kötü prognoz
• Agresif
• Büyük çocuk-adölesan
• Metastaz sık
• Prognozu daha iyi
•
Van den Hauwe ASNR, 2013
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
5
26.04.2014
MBEN – yaygın nodülarite
Hemanjioblastoma - HGBL
Ependimoma
Ependimoma
• Subependimoma - myxopapillary ependymoma
– WHO grade I
• Ependimoma - en sık
– WHO grade II
• Çocukluk tm % 10
• Intraventriküler tm
– %60 – 70
• Anaplastic ependimoma
– WHO grade III
• Leptomenengeal yayılım
• % 60-70 infratentorial
– 4.ventrikül % 95
• Extends into CPA, cisterna magna
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
6
26.04.2014
Ependimoma
Beyin sapı gliomu
• SSS tümörlerinin
– % 10 – 15
• % 25 posterior fossa tm
– Pontin
% 54
– Midbrain % 32
– Medüller % 14
Intrensek – exofitik büyüme % 60
• Intrensek
– Posterolateralde orta serebellar pedikül –
serebellar hemisferler
• Ekzofitik büyüme – ekstrensek
– Anterolateral – CPA sistern
– Posteriorda 4. ventrikül içine
– inoperable
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
7
26.04.2014
Extraaksiyel tm
Koroid pleksus papillom
• Dermal kist
• Schwannom
• Dermoid
• Menenjiom
• Epidermoid
• Kafa tabanı tümörleri
• Enterik kist
• Lhermitte – Duclos
• Teratom
– Dysembriyoblastik
gangliositoma
Önemli ip uçları
• DWI
• Serebellar astrositoma
– Kistik kitle, mural kontrastlanan nodül
• Medulloblastoma
– Vermis, hiperdens, DWI hiperintens
• 4.ventrikül ependimoma
– Heterojen, intraventriküler, C(+) kitle
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
8
26.04.2014
TEŞEKKÜRLER
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
9
Download

PEDİATRİK İNFRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ Konuşma