İŞ İLANI Uluslararası bir yetişkin eğitimi derneği olan YUVA/DVV International, Türkiye’de de yetişkin eğitimi konusunda farklı projeler yürütmektedir. Kurumumuz Temmuz 2013’ten beri Kırıkhan, Hatay’da açtığı Toplum Merkezi’nde yetişkin eğitimleri ve psiko-­‐sosyal hizmetler ile Suriyeli mültecilere çeşitli konularda destek vermeye devam etmektedir. Toplum Merkezi Yöneticisi’nden ise, Program Yöneticisi ile yakın koordinasyon içerisinde Kırıkhan Toplum Merkezi’ni yönetmesi beklenmektedir; projedeki gelişmelerle ilgili ProgramYöneticisi’ne, donör kurumlara rapor verecek ve Hatay’da yerleşik olarak çalışacaktır. Pozisyon: Toplum Merkezi Yöneticisi Çalışma Alanı: Suriyeli Mültecilere Destek Projesi Temel Kırıkhan Toplum Merkezi’nin Koordinasyonu, Yönetimi ve Sorumluluklar: günlük etkinliklerin gerçekleştirilmesinin sağlanması. Konum: Kırıkhan ve Antakya, Hatay Eylül 2014’te başlamak üzere 1 yıl; pozisyonun 2 yıl Süre: uzatılma ihtimali bulunmaktadır. Görev ve Sorumluluklar •
•
•
•
Yönetim, finans, lojistik ve iletişim de dahil olmak üzere proje bileşenlerinin planlanması ve uygulanmasının takibi. Projelerde işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli görüldüğü ölçüde ekip üyelerinin oryantasyonun sağlanması ve yönlendirilmesi. Etkin bir gözlem ve değerlendirme sisteminin yürütülmesi. Proje ve operasyon yönetiminin geliştirilmesi için ekibin yönetimi ve desteklenmesi. •
•
•
•
•
Mesleki eğitimlerin, psiko-­‐sosyal destek ve bilinçlendirme etkinliklerinin organize edilmesi, yönlendirme sisteminin etkin bir şekilde çalışması, yoklamaların kayıt altına alınması ve lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere Toplum Merkezi etkinliklerinin koordinasyonu ve Merkez’in idaresi. Paydaşlarla yapılacak ilgili toplantılara katılım ve YUVA’yı yerel idareler, belediyeler, STK’lar, BM kurumları ve donörler nezdinde temsil etmek. Proje aktivitelerinin uygulanmasında oluşabilecek sorunların Program Yöneticisine iletilmesi ve söz konusu sorunların çözümü için önerilerde bulunmak. YUVA’nın (Yönetim/Finans gibi) diğer departmanları ile yakın koordinasyon içerisinde, proje bütçesinin limitlerini göz önünde bulundurarak, proje uygulamalarının zamanında uygulanması; donörler için finansal raporların hazırlanması ve sunulması. Görsel materyallerin hazırlanması ve Kırıkhan Toplum Merkezi web sitesinin aktiviteler çerçevesinde güncellenmesinin sağlanması. Deneyim •
•
•
•
5 yıl profesyonel çalışma deneyimi 3 yıllık Proje Koordinatörlüğü deneyimi Yetişkin eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir. Uluslararası donörlerle çalışmış olmak. Yetkinlikler •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üniversite eğitimi ve/veya Proje Yönetimi eğitimi Yaygın yetişkin Takım çalışmasına yatkın olmak ve takıma liderlik edebilmek. Güçlü iletişim yetenekleri Aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmek Farklı kültürlerle çalışabilmek Orta derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisi (Arapça ve Türkçe bilgisi tercih sebebidir) (Halihazırda Hatay’da veya bölgede yerleşik olmak tercih sebebidir ) Sıkça seyahat edebilmek MS Office gibi bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak. Başvuru Süreci: İlgili kişilerin başvuruları aşağıdakilerden oluşmalıdır (tamamı İngilizce olarak); -­‐ Yetkinliklerin ve söz konusu görevlerle ilgili deneyimlerin ifade edildiği niyet mektubu. -­‐ Güncel Özgeçmiş Başvurular, başvuruyu destekleyen belgeler, ve ek bilgi talepleri 15 Ağustos 2014 tarihine kadar ([email protected]) adresine gönderilmelidir. Gönderdiğiniz e-­‐postadaki konu bölümünü ve niyet mektubunuzdaki pozisyon başlığı olarak lütfen "Community Center Manager -­‐ Syrian Refugees" kullanınız. Kurumumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur. 
Download

Page 1 İŞ İLANI Uluslararası bir yetişkin eğitimi derneği olan YUVA