Kulübün adı
Nom du club
Sorumlu
Responsable
Hangi öğrenciler için?
Pour quels élèves?
Kulübün faaliyet amacı
Objectifs du club
ATATÜRK'ÇÜ DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME
Pensée kémaliste
Metin Ergin
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Atatürk kitaplığı oluşturmak, Atatürk’çü düşünce ışığında ulusal
çalışmalar yapmak
Constituer un espace “Atatürk” faire des activités dans le domaine de
l’histoire nationale à la lumière de la pensée kémaliste
BADMINTON
Badminton
Baran YILDIZ
Tüm Öğrenciler İçin
Pour tous
Arkadaşlık ortamında badminton oynamak.
Pratiquer le badminton de façon amicale
BASKETBOL
Basket
Ayşegül KAZMAZ
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Arkadaşlık ortamında basketbol oynamak.
Pratiquer le basket de façon amicale
BİLARDO
Billard
Ayhan YAĞIZ
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Bilardoyu sevdirmek
Pratiquer le billard
Ayfer AKAYDIN
9.10. ve 11. sınıf
öğrencileri için
Pour les élèves de 9eme,
10éme et 11éme
Düşünme, anlama, analiz ve düşüncelerimizi ilerletebilme
becerilerini geliştirerek bir bilimsel proje gerçekleştirmek.
Réaliser un projet scientifique en améliorant ses capacités de reflexion,
d’analyse et de compréhension.
9.10. ve 11. sınıf
öğrencileri için
Pour les élèves de 9eme,
10éme et 11éme
Tarihle karışık günümüz dünya politikaları ve
evrensel sorunlar hakkında bilgilenmek.
Sensibiliser les élèves sur les problèmes
politiques internationaux à la lumière de l’histoire
9.10. ve 11. sınıf
öğrencileri için
Pour les élèves de 9eme,
10éme et 11éme
Tarihle karışık günümüz dünya politikaları ve
evrensel sorunlar hakkında bilgilenmek.
Sensibiliser les élèves sur les problèmes
politiques internationaux à la lumière de l’histoire
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Sciences et technologie
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
FRANSIZCA
MUN
Christelle SEGUY
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
İNGİLİZCE
MUN
Fırat GÜLLÜ
Elise DAVAUD
Elise HALİGÜR
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Briç oynamak ve yarışmalara katılımak
Pratiquer le bridge et participer à des compétitions
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Yaşadığımız çevrede insalarda çevre bilinci oluşturmak.
Dila YUMURTACI
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Dans öğretmeni yönetiminde çeşitli dansları öğrenmek. Bir dans
topluluğu oluşturmak
Apprendre les danses divers avec un professeur de danse et former un
groupe de danse
FELSEFE
Philosophie
Gökçen YILMAZTÜRK
10. ve 11. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves de 10éme et 11éme
Eleştirel düşünen, perspektifi geniş özgün ve özgür bireyler
olabilme sürecine katkı sağlamak.
Doter les élèves d’un sens critique en ayant une perspective intellectuelle
originale et libre.
FOTOĞRAFÇILIK
Photographie
Gülsenem GÜN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Fotoğraf sanatını öğrenmek.
Apprendre I’art de la photographie
FUTBOL (10 – 11)
Football (10 – 11)
Sami KARA
10. ve 11. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves de 10éme et 11éme
Arkadaşlık ortamında futbolu ilerletmek.
Pratiquer le football de façon amicale
FUTBOL (Hz – 9)
Football (Pl – 9)
Tandoğan
SUNGUROĞLU
Hz. ve 9. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves de Pl et 9éme
Arkadaşlık ortamında futbolu ilerletmek.
Pratiquer le football de façon amicale
BRİÇ
Bridge
ÇEVRE
Bridge
DANS
Danse
Ufuk AKYOLLU
Yeliz ERARSLAN
Tanya ERGÜNEŞ
FÜTÜRİZM
Futurism
GÖRSEL SANATLAR
Beaux-Arts
SOCIAL EVENTS CLUB
İNGİLİZCE ETKİNLİK KULÜBÜ
Activité en anglais
Zeynep DEDEBAŞ
Hz., 9. ve 10. sınıf
Öğrencileri için
Pour les élèves de
Pl, 9éme et 10éme
Dünya ve Türkiye’nin geleceği hakkında vizyon sahibi olmak.
Ekip çalışması ile geliştirilecek projelerle gelecekte söz sahibi olmak.
Se faire des idées concernant le futur de la Turquie et du monde.
Avoir son mot à dire sur le futur en développant des projets d'équipe.
Selçuk KIZILIŞIK
Resim ve heykel yapmayı
seven öğrenciler için
Pour les élèves qui aiment le
dessin et la sculpture
Yıllık bir proje gerçekleştirmek
ve sergilere katılmak
Réaliser un projet annuel et participer à
des expositions
Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için
Pour les élèves de PL
Özel günlerde ve yıl boyunca İngilizce etkinlikler organize etmek.
For the students to create interesting events,etc.on
Special days and/or throughout the year
L’organisation des activités en Anglais au long de l’année scoliare
http://sjsocialevents.tumblr.com/
Müberra ERGİN
İNGİLİZCE MÜNAZARA
Débat en anglais
Ebru ÖZGÖREN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Öğrencilerin güncel konular hakkında İngilizce dilini kullanarak
yorumlama kabiliyetlerini arttırmak.
Toplum içinde konuşma becerilerini geliştirmek.
Augmenter la compétence de l’anglais des élèves, en les introduisant
dans des discours concernant les sujets actuels
İTALYANCA
Italien
Filiz MİRKELAM
Tüm öğrenciler için
Pour tous
İtalyan dilinin öğretilmesi
Apprendre la langue italienne
10. ve 11. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves de 10éme et 11éme
Öğrencilerimizi sürdürülebilir kalkınma teması altında farklı ülke ve lise
öğrencileri ile aynı çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.
Le clup “JIER” (jumalage International des eco – Responsables doit premettre à
des élèves de divers pays et lycées d'éveiller en eux un désir d'échance basé
sur le développement durable.
Tüm öğrenciler için
Pour tous
El göz ve beden uyumunu geliştirip farklı beceriler kazandırmak.
Améliorant la coordination des mains, des yeux et du coprs, faire
Gagner des compétences divers.
Laurent CHAPDELAINE
VOILES FRANCOFONE
Metin ÖZDEMİR
JONGLAGE
Jonglörlük
Baran YILDIZ
KÜLTÜR, EDEBİYAT
VE TÖREN
Culture Littérature et
Cérémonies
Mesude YILDIRIM
Zafer İNCE
Didem TEKİN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
MAKETÇİLİK
Zeki BERKKURT
Tüm öğrenciler için
Gülen ERMAN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Arkadaşlık ortamında masa tenisini ilerletmek ve bir okul
takımı oluşturmak
Pratiquer le ping - pong de façon amicale et former une équipe
de l’école
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Uluslararası matematik olimpiyatlarına hazırlık ve katılım.
MASA TENİSİ
Ping – pong
MATEMATİK
Mathématiques
Marie-Elise REA
Şule YENAL
Okul içi resmi tören ve bayramları
organize etmek
Organiser les cérémonies et les fêtes
officielles célébrées dans l’école
MEZUN İZLEME
Suivi des anciens élèves
Gülriz UZGÖREN
Şule KOÇAK
11. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves 11éme
Mezunlarla sürekli iletişim içerisinde bulunmak
Être en contact continu avec les anciens élèves
MÜZİK
Musique
Funda CİHANGİR
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Çalma ve dinleme zevki için
Pour le plaisir de jouer et d’écouter
PALMARES
Palmarès
Ayça
VAN DEN BLEEKEN
Arman
KOMBIYIKYAN
Altan KILIÇ
12. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves 12éme
Okul yıllığını hazırlamak
Préparer la palmarès annuel
Arpi EMİRZİYE
Claire ÖZKAL
Marie-Dominique
MONTAGNON
Tüm öğrenciler için
Mart 2015'te gerçekleşecek olan “Saint Joseph'te Kitap” temalı
Sergi hazırlamak.
Tolga DEMİREL
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Satrancı ilerletmek ve yarışmalara katılmak
Pratiquer les échecs et participer à des
compétitions
SES KAYIT
Enregistrement audio
Loic VERTUAUX
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Okulumuzda ve İstanbul'da yapılan Fransızca kültürel faaliyetler ve
gündem ile ilgili, "podcast" program hazırlanması ve yayınlanması.
La préparation et l’émission d’un programme “podcast” concernant l’actualité
et les activités culturelles en français qui se réalisent à l’école et à İstanbul
SOSYAL YARDIM, KIZILAY
Aide sociale,
Croissant rouge
Güler KILIÇ
Fadime ALPARSLAN
Elif KAZAN
Özlem GÖKTAŞ
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Özellikle kimsesiz çocuklara yardım, dayanışma ve yıl içinde yardım
gerekecek olaylarda var olmak
Aider les orphelins, apprendre la solidaritéet être présent pour
l’aide durant l’année
TENİS
Tennis
Oğuzhan ÇETİN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Arkadaşlık ortamında tenisi sevdirmek ve bir okul takımı oluşturmak
Pratiquer le tennis de façon amicale et former une équipe de l’école
TİYATRO FRANSIZCA
Théâtre en français
Delphine GASTRIN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
St-Joseph’te diğer okullarda, milli ve uluslararası festivallerde bir
tiyatro eseri oynamak.
Jouer une pièce de théâtre à St-Joseph, dans d’autres écoles et dans des
festivals nationaux et internationaux
TİYATRO TÜRKÇE
Théâtre en turc
Ani
HADDELER PEKMAN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
St-Joseph’te diğer okullarda, milli festivallerde bir tiyatro eseri oynamak
Jouer une pièce de théâtre à St-Joseph,dans d’autres écoles et dans des
festivals nationaux
KİTAP SERGİSİ
SATRANÇ
Echecs
TOEFL
TOEFL
Tangül
GÜCENMEZ KURAL
10. ve 11. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves 10éme et 11éme
TOEFL IBT sınavı için gerekli olan dinleme ve yazma
becerilerini geliştirmek.
Students will be provided and environment where they will be able to
improve their TOEFL listening and writhing skill.
Dévevolopper les compétences en écrit et oral pour l’examen de TOEFL
VOLEYBOL
Volley
Onur ERMAN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Arkadaşlık ortamında voleybol oynamak.
Pratiquer le volley-ball de façon amicale
YAYIN (KARDELEN)
Magazine de l'école (Kardelen)
Füsun ESİN
Esin ALPAN
Yıldırım BEYAZIT
Özcan AKÇAKAYA
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Okulun dergisi Kardelen'i hazırlamak.
Préparer la revue de l'école : Kardelen
ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINA
HAZIRLIK (YGS – LYS)
Entraînement au concours
de l’entrée à l’université
Patrice CARINO
Muharrem SÖKER
Berna BENER
Şükran TOY
Şehnaz ERSOY
Handan KESİM
12. sınıf öğrencileri için
Pour les élèves 12éme
Sınav mantığını anlamak ve test sorularını
çözmeye alışmak
S’entraîner à faire des QCM et
comprendre l’esprit du concours
YOGA
Yoga
Gamze OTARAN
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Esneklik, konsantrasyon, hafıza ve farkındalığı artırarak
sağlıklı bir vücuda ve zihne sahip olabilmek.
Développer la souplesse, la concentration la santé,
le bien être du corps et l'équilibre émotionnel.
ZUMBA
Figen ÖZALP
Tüm öğrenciler için
Pour tous
Dans ve sporu bir arada yapabilme.
Download

Kulüp Tanıtım Kitapçığı - İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi