Mağaza İzleme ve Müșteri Analizi
BS2300 Analiz Sensörü
www.lunabilisim.com.tr
Mağaza ve Müșteri
İzleme ve Analiz Nedir ?
İndim ve Kampanyalar
www.lunabilisim.com.tr
Hava Durumu
Mağazaiçi Cihazlar
Kasa ve Ödeme
Sistemleri
Vitrin ve Görseller
Mağaza Personeli
Nümerik ve Demografik
Sayaçlar
POS Kasa
İșlemleri
Mağaza İzleme ve
Analiz Platformu
Ürün & Reyon Sensörleri
Mağaza
Personel
İșgücü
Sepet Takip Etiketleri
İzleme ve
Analiz
•
Satıș
•
Dönüșüm
•
Trafik
•
Yoğunluk ve hareket
•
Kasa bekleme ve servis
•
Kayıp çalıntı
•
Güvenlik
•
Personel ve vardiya
•
Etkileșim
•
Mağazacılık operasyonları
Mağaza içi
Örnek Uygulamalarımız ve Senaryolar
S ervis
Bölgesi
• Müșteri servis masası, kuyruk yönetimi
• Șüpheli İșlemler
Vitrin ve G örseller
Teșhir
ve
G örseller
• Ürün, Reyon, Bölge etkileșimi
• Müșteri Yoğunluk ve Hareket Haritaları
• Personel Yoğunluk ve Hareket Haritaları
Kabin
Bölgesi
Kasa
Bölgesi
• POS -Video Eșleșmesi
• Kasa ve kasiyer performansı
• Müșteri bekleme, kasa kuyruğu
• Șüpheli ișlemler, kayıp çalıntı
• Kabin kullanımı ve yoğunluğu
• Tehdit ve güvenlik ihlal tespiti
• Kayıp ve çalıntı önleme
• Yoğunluk ve Hareket Haritaları
• Etkileșim Sayıları ve süreleri
Mağaza G iriș
• Araç Sayma
• Tehdit ve güvenlik ihlali tespiti
Mağaza Deposu
• Giriș çıkıș kontrolleri
• Tehdit ve güvenlik ihlal tespiti
O topark Bölgesi
Ürün Kabul
• Bırakılan nesne tanıma ve uyarılar
• Giriș çıkıș kontrolleri
• Tehdit ve güvenlik ihlal tespiti
www.lunabilisim.com.tr
• Giren/Çıkan kiși sayma
• Kiși profilleme
• Geçen kiși sayma
• Kapalı olduğu saatlerde erișim
• Etkileșimdeki kiși sayma
• Etkileșimdeki bekleme süreleri
Mağaza ve Reyon Trafik Ölçümü
Ziyaretçi Sayma ve Müșteri Dönüșümünü Ölçmek
•
•
•
www.lunabilisim.com.tr
Mağaza trafiği ve dönüșüm oranı en önemli performans göstergelerinden biridir.
Ciro artıșını sağlama ve
operasyonel giderlerin optimizasyonu için mağaza ziyaretçi sayısını ve
dönüșüm oranını sürekli gözlem altında tutulması gerekir.
Satıș dönüșüm oranını arttırmak, mağaza ciro artıșının en kolay sağlanabileceği en efektif
metottur.
Dönüșümü %1 arttrımak
%4 ciro artıșı sağlar !
Toplam
Trafik
Reyon Trafiği
Reyonda
Duraklama
Satıșa
Dönüș
100%
19%
18%
3%
Mağaza dönüșüm nasıl arttırılır?
•
Müșterinin niçin almadığını anlamaya çalıșın (kuyrukta
bekleme, ürünü bulamama gibi)
•
Personelinizi ișlem sayısına göre değil trafiğe göre ayarlayın
•
Dönüșümdeki kopuklukları tespit edip, boșlukları doldurun
•
Tüm mağazaya dönüșüm hedefi verin
Mağaza ve Reyon Servis Ölçümü
Kasa Kuyruk Yönetimi, Servis Analizi, Reyon Analizi
www.lunabilisim.com.tr
Yapılan araștırmalara göre;
• 2 dakika bekletilen bir müșteri % 95 ihtimalle ürünü kasa da
bırakmaktadır .
•
Ürünü bulma ve deneme
servisi veren perakendeciler, vermeyenlere
göre %20 daha düșük servis maliyeti ile satıș sağlamaktadır.
•
Ürünü deneme imkanı isteyen ve bulamayan tüketicinin ürünü alma
ihtimali %30 daha az olduğu fark edilmiștir.
Mağaza
servis ve kasa personel kapasitesi belirleme,
ișletme maliyetleri ile
müșterilere sunulan servis seviyesi arasında bir karar süreci ve düzenli izlenmesi,
analiz edilmesi ve iyileștirme fırsatların tespit edilmesi gereken bir noktadır .
Trafik Ölçüm Teknolojileri
Değerlendirilmesi
www.lunabilisim.com.tr
Tally Counter
Beam Counter
Video Counter
Thermal Counter
3D Sensor
Intelligent Mat
Sayan Kișiye
Bağlı
Düșük
(İdeal Koșullarda)
Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Yüksek
Sayma
Fonksiyonalitesi
Yok
Yok
Orta
Düșük
Çok Yüksek
Yüksek
Analiz ve Ek
Kabiliyetler
Yok
Yok
Düșük
Düșük
Çok Yüksek
Yüksek
Çevre
Koșullarından
Etkilenme
Yok
Düșük
Yüksek
Orta
Düșük
Yok
Kurulum ve
Bakım İhtiyacı
Yok
Orta
Yüksek
Orta
Düșük
Yok
Veri Üretme ve
Aktarma
Kabiliyeti
Yok
Düșük
Orta
Orta
Çok Yüksek
Yüksek
Düșük
Düșük
Orta -Yüksek
Orta -Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Tutarlılık
Sahip Olma
Maliyeti
BS2300
Perakende Trafik Analiz Sensörü
www.lunabilisim.com.tr
BS2300 Hakkında
Tek bir cihazla
yeni nesil analiz yapabilen
müșterilerin davranıșsal
servis, bekleme
verilerini toplayarak
gibi ölçümlemeleri
verir ve perakendecilerin
mağaza
ve trafiği daha iyi anlamalarına
Gerçek
zamanlı
verirken
XML
analiz
ve
yapma
imkanı
yardımcı olur .
veri
imkan
çıkabilir.
sağlayabilirken
desteği sayesinde otomasyon
trafik,
operasyonlarını
raporlamaya
formatında
sistemlerle entegrasyon
BS2300
Kaynak
dijital I/O
sistemleri ile entegre
çalıșabilir .
BS2300;
•
Satıș ve büyüme
kullanıcılara
•
fırsatlarını ortaya
çıkartarak
değer katar .
Servis seviyesindeki
fırsatları ortaya
çıkartarak
müșteri deneyimi ve sadakatini arttırır.
•
Mağaza
yoğunluk
içi pazarlama
haritaları
artıșına imkan verir .
aktiviteleri,
ölçümlemeleri
hareket
ile
ve
etkinlik
Akıllı V ideo Analiz Trafik Sensörü
• İki kısımdan olușur
• Kamera
• Çift kamera lens
• Bilgisayar
• Bütünleșik ișlemci ve hafıza
• IP adreslenebilme
• Web arayüz konsol
• 3 boyutlu görüntü üretir
• Çok katmanlı görüntü ișleme yapar
BS2300
Ölçümleme ve Analiz Yetkinlikleri
www.lunabilisim.com.tr
BS2300 tek cihazda birden fazla analiz yapma imkanı verir;
• Kiși sayma ölçümü
• Giriș/Çıkıș analizleri
• Kuyruk ölçümü
• Bekleme, kuyruk analizleri
• Servis ölçümü
• Servis süreleri analizi
• Obje etkileșim ve ölçümü
• Obje tanıma ve analiz etme
Giriș/Çıkıș Analizi
Kasa Analizi
Servis Analiz
Obje Analizi
BS2300
Giriș/Çıkıș Ölçüm ve Analizi
• Giriș -Çıkıș
bölgelerindeki
www.lunabilisim.com.tr
kișileri, sayarken,
akıș, yoğunluk, formasyon analizi yapabilir .
• Belirli kurallar ve kabul
girilebilir . Kapı
veya
bölgesinde
hariç kriteleri
gereksiz
sayımı
önler, çift ve grupları tek sayabilir.
• Harici alanlardaki
(mağaza
önü gibi) geçen
kișileri sayabilir.
• Yetișkinleri çocuklardan
• Giriș/Çıkıș
bölgesinde
ayırıp, raporlayabilir .
trafik, hareket,
boy,
gezinme haritaları çıkartır.
• Doğrusal olmayan kapılar, giriș çıkıș bölgeleri
tanımlanabilir .
• Tüm kapı tiplerinde (bar kapısı, açılır kapanır
kapı vs.) sorunsuz ölçümleme
• Yüksek
rakamlarda
(18,000 kiși/saat )
• Hız filtresi konulabilir.
bile
yapabilir .
yüksek
tutarlılık
BS2300
Kasa Kuyruk ve Servis Yönetimi
www.lunabilisim.com.tr
• Kasa kuyruğu uzunluğunu ölçebilir.
(ortalama, minimum, maksimum kasada
bekleyen kiși sayısı gibi )
• Kasa kuyruğunda müșterilerin bekleme
sürelerini ölçebilir.
• Filitreleme yapabilir. (çocuklar, sepetler,
alıșveriș arabalarını)
• Müșterinin kasada bekleme süresinin
dağılımını çıkartabilir.
• Kasa müsaitlik, açık kapalı durumu, atıl
kasalar ve kasiyersiz veya fazla kasiyerle
çalıșan kasalar tespit edilip ölçülebilir.
• Müșteriye servis süresi, kasanın ișlem süreleri
ölçülebilir.
• Müșteri ve kasa sayısına göre hedef
bekleme süreleri veya açık kasa hedefi
zaman dağılımlı hedeflenebilir buna göre
kasa ve kasiyer maliyetleri öngörülebilir.
Kapı
Kasa
BS2300
Teknik Özellikler
www.lunabilisim.com.tr
Ölçüler
66 mm x 155 mm x 33
Lens
2,5 mm
2,9 mm
3,8 mm
6,0 mm
2,4 m - 4,6 m
3,5 m - 5,5 m
4,5 m - 7 m
6,0 m - 10,0 m
1,6 x 1,1 - 6,1 x 4,5
3,1 x 2,3 - 6,6 x 4,9
3,4 x 2,5 - 6,5 x 4,8
3,4 x 2,5 - 6,3 x 4,7
Montaj Yüksekliği
Etkili Analiz Alanı (m x m)
*
mm
Kaplama
Plastik (Beyaz/Siyah)
Güç
Maximum 4,5 watt , Power over Ethernet veya DC 24 Volt harici adaptör
Ağırlık
0,2 Kg
LED
3 led , 3 farklı durum (kırmızı, yeșil, amber)
I/O
Dijital I/O, 10 pin , 1 giriș, 2 çıkıș, RS -485
Standartlar
CE, TUV, RoHS, EMC
Kablolama
Category
Ethernet
Tek kanal 10/100 Mb
Güç
IEEE 802.3 af PoE, class 2
Adresleme
DHCP veya Statik IP
Protokol
TCP/IP, DHCP
Veri tașıma
HTTP, SMTP, FTP
Güvenli veri tașıma
HTTPS, FTPS
Sürüm yükseltme
TFTP
Veri formatı
XML
Network Tüketimi
* Montaj
5e ve üstü
~128 kbps (Kurulum/ Validasyon )
~0,05 kpbs (Veri Aktarımı)
açısının yatay ve düșey’de 0 olduğu durumda analiz alanıdır. İhtiyaca göre eğim açısı verilerek etkili analiz özelleștirilebilir.
Retlook
Raporlama ve Analiz Platformu
• Responsive tasarım Web arayüz
• Trafik, Servis, Kasa, Satıșhazır, anlık
liste ve dahsboard raporlar
• Rol ve kullanıcı bazlı yetkilendirme
• Self-Servis Raporlama
• Satıș, Personel, ERP Sistemleri ile
entegrasyon kabiliyeti
• Organizasyon ve Anaveri Yönetimi
• Diğer trafik analiz sistemleri ile hazır
adaptörler
• Cihaz, veri ve sistem yönetimi
• Paket Seçeneği
Trafik
Kasa, Servis
Standart

Advance


Enterprice


Satıș, Personel

www.lunabilisim.com.tr
BS2300 Kullanıcılarından Örnekler
www.lunabilisim.com.tr
Download

Kurum Kodu: 99950681 - Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü