MOMENT TAŞIYAN BAĞLANTILAR
B
FB"
NOKTASAL
BAĞLANTILAR
F
F'
FA"
rB
Kuvvet etkisi ile
bağlantı kuvveti
M
rA
A
→ Noktasal – perçin, civata, pim, menteşe, çivi
→ Çizgisel - kaynak, lehim
→ Yüzeysel - yapıştırma
d.m.
F'
Dönme merkezi :
ağırlık merkezi
destek yeri

F' // F
F
rC
FC"

F'


F"  r
 Fx" 
M  ry
r2
bağlantı
sayısı
:
 Fx' 
Moment etkisi ile
bağlantı kuvveti
C
F
n

F' 
Fx
n
Fy' 
Fy
n
bağlantının
merkeze
uzaklığı
F' ' 

r
M
 r2
Fy" 
M  rx
 r2
 r 2  (rx2  ry2 )
Örnek problem:Ø6 mm.lik perçinlerin emniyet katsayısını bulunuz: S=?
σ ak=200 N/mm2
1200
400 N
5,5
mm
60
mm
10 mm
20
10 30 mm
Download

buradan