Üretilen hava miktarının ölçümü
kW cinsinden güç tüketimi
Paket Sistem
Çıkış
basıncı P2
Çıkış hacmi V2
Giriş sıcaklığı T1
Giriş basıncı P1
Giriş nem oranı Frel1
Çıkış
sıcaklığı T2
Standartlar
Hava çıkışındaki serbest hava miktarı
ISO 1217 : 1996 Ek B’ye göre
- hava filtresiz
- iletim kayıpları hariç (dişli/ V-kayışlar )
- fan elektrik tüketimi hariç
- ünite dahili enerji kayıpları hariç
(Yağ separatörü, radyatör)
Tüm paketin serbest hava üretimi
ISO 1217 : 1996 Ek C’ye göre
basınçlı hava çıkışında ve max. gösterge basıncında
- tüm ünite dahili kayıpları hesaba katılmış
- serbest hava miktarı hava giriş şartlarına göre hesap
edilmiş
Enerji sarfiyatı hesaplaması
Eğer ilave fan koyulmuşsa, bu fan
motorunun elektrik tüketimi
Toplam
elektrik
enerjisi
tüketimi
kWh
0 0 0
Kompresör mil gücü:
tahrik milinde gerekli
kW cinsinden mekanik
güç
Motor mil çıkış gücü:
motorun mile aktardığı
kW cinsinden mekanik
güç
Soğutma fanı tahrik
kayıpları
Kayışlar / dişli sistemlere ait
iletim kayıpları
Motor anma gücü:
motorun % 100 güçte
sağlayabileceği kW
cinsinden
mekanik güç.
(Etiket değeri)
Vidalı Kompresörlerde Güç Aktarım Yöntemleri
Kayış Kasnak
(V-Belt)
1:1 Tahrik
Dişli veya kayış-kasnak aktarım şekillerinde
yaklaşık 2,5 % kayıp ısı olarak açığa
çıkmaktadır.
Gerçek mana da 1:1 tahrik metodu Kaeser’in
ASD-HSD serinde uyguladığıdır.Güç aktarım
aktarım kaybı = “Sıfır”
Isı Geri Kazanımı
Kurutma
İşlemleri için
Sıcak Hava
Sıcak Hava
Perdeleri
Yanma
Havası Ön
Isıtılması
Oda
Sıcaklığının
Korunması
Merkezi Isıtma
Sisteminin
Beslenmesi
Günlük
Kullanım
İçin Sıcak Su
Çalışma
Aletlerinin
Temizlenmesi
Galvanizleme
Yüzme Havuzu
Isıtılması
Büyük
Mutfaklar için
Endüstriyel Su
Yiyecek
Endüstrisinde
Temizleme
Suyu
İşletme
İçi
Isıtılması
Toplam elektrik
enerjisi tüketimi
%2
Vida bloğundan
yayılan ısı
% 100
%9
motordan yayılan
ısı, soğutma havası
tarafından emilir
%4
Basınçlı havada kalan
ısı
%13
hava radyatöründen
geri kazanılabilir ısı
%72
yağ radyatöründen geri
kazanılabilir ısı
%94
oranında ısı geri kazanımı
Ortam ısıtması için sıcak hava
termostatik kontrollü,
otomatik açılır kapaklar
yazın sıcak
hava dışarı
atılır
ihtiyaç halinde,
ısıtma amaçlı
sıcak hava
Soğutma havası
girişi
Su ısıtılması
Endüstriyel su ısıtılması için ısı eşanjörü kullanan bir
KAESER vidalı kompresör örneği
Basınçlı hava
yağ/hava
soğutucusu
soğutulmuş
yağ
vida bloğu
Yağ separatörü ve
tankı
termostatik
valf
sıcak yağ
endüstriyel su
ısı eşanjörü
yağ~hava
karışımı
soğuk su
sıcak su
basınçtan kaynaklanan
sıcak yağ
Kullanıcı
Kompresör
Su ısıtılması (Örnek kurulum)
Eşanjör
Sıcak su tankı
basınçlı hava
hava emiş
filtresi
basınçlı hava
soğutucusu
yağ
separatörü
sıcak su
maks. 50 - 55 oC
vida bloğu
sıcak yağ
sıcak yağ
Soğuk yağ
soğuk
su
T max
T min
su
kullanım
çıkışı
yağ soğutucusu
soguk yağ
Termostatik valf
Hava soğutmalı
vidalı kompresör
solenoid
valf
Isı Geri Kazanımı Sistemi
Sıcak su
tankı
Plakalı ısı eşanjörü
-
paslanmaz çelik
çok iyi ısı transferi
kompakt üretim
azami 70 °C de içilemez su için
yağ girişi
su çıkışı
yağ çıkışı
su girişi
Güvenli tip ısı eşanjörü
Genleşme tankı
Basınç
izlenmesi
İçilebilir sıcak
suya ihtiyaç var ise:
Güvenlik boşluğu
•Gıda endüstrisi
•İçilebilir sıcak su ısıtılması
•Kimyasal ve pnömatik
endüstriler
•Kantin ve büyük mutfaklar
•maks 70 °C su çıkış sıcaklığı
Su
çıkışı
Su
girişi
Yağ çıkışı
Yağ girişi
Download

Keynes; İstatistik, Ekonomik İstatistikler, Ulusal Gelir ve Ekonometri