İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
ELE121324, BYM121324
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Biyomedikal Mühendisliği
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yard. Doç. Dr. Nihan Yönet-Tanyeri
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile ilgili temel bilgilerin edinilmesi ve
uygulama alanlarının incelenmesidir.
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Malzemeleri özelliklerine göre sınıflandırabilecektir.
1.1. Metal, seramik ve polimerik malzemeleri atomik yapılarından kristal yapılarına kadar
detaylandırır.
1.2. Fiziksel özelliklerini ve faz geçişlerini inceler.
1.3. Yapısal bozuklukları ve malzemeye etkilerini analiz eder.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
2. Malzemenin mekanik, elektriksel ve optik özelliklerini değerlendirebilecektir.
2.1. Metal, seramik ve polimerik malzemelerin deformasyon mekanizmalarını analiz eder
2.2. Malzemelerin iletkenlik ve yarı iletkenliklerine göre sınıflandırır
2.3. Metal ve metal olmayan malzemelerin optik özelliklerine göre davranış çeşitlerini
tanımlar
3. Malzemelerin özelliklerine göre fabrikasyon yöntemlerini kategorize edebilecek.
4. Malzemelerin uygulama alanlarını tanımlayabilecek.
Genel Yeterlilikler
Analiz ve sentez yapma, analitik düşünebilme, yaratıcı, araştırmacı, yabancı bir dili etkin
kullanabilme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1- Atomik yapılar, metal ve seramik malzemelerde kristal yapı
2- Polimerik malzemelerin yapısal ve kristal özellikleri
3- Katı malzemelerdeki yapısal bozukluklar
4- Difüzyon
5- Metal, seramik ve polimerik malzemelerin mekanik özellikleri
6- Kırılma, yoğrulma ve sünme mekanizmaları
7- Faz diyagramları
8- Faz transformasyonları
9- Malzemelerin elektriksel özellikleri
10- Malzemelerin optik özellikleri
11- Kompozit malzemeler
12- Malzemelerde korozyon ve bozunma
13- Malzemelerin fabrikasyonu ve proses edilerek şekillendirilmesi
14- Malzemelerin uygulama alanları
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, sunum, örnek inceleme, beyin fırtınası.
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere düzenli olarak devam etmek, tartışmalara katılmak, ödevleri zamanında
hazırlayarak teslim etmek, kısa sınav, vize ve finale girmekle yükümlüdürler.
Ders Notu
1- Ders anlatımında kullanılan sunumlar
2- “Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach” William
D. Callister Jr, John Wiley and Sons Inc., 2007
3- Malzeme mühendisliği ile ilgili güncel akademik makaleler
Önerilen
Kaynaklar
“Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach” William D.
Callister Jr, John Wiley and Sons Inc., 2007
Kaynaklar
Download

Başvuru Dilekçesi (1.Kura) - Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel