Kılavuz Tellerin Seçimi
Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı
Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi
Kardiyoloji Kliniği.
• Kılavuz tel seçimi girişimsel işlemlerin ilk
aşamasını oluşturur,
• Tellerin yapısal özellikleri işlem başarısında
önemli rol oynamaktadır.
Kılavuz telin fonksiyonları
• Damarın rahatlıkla takip edilmesi,
• Lezyona kolay ulaşım ve geçiş,
• Yan dalların içine veya uzağına kolaylıkla
ulaşım,
• Stent , balon yerleştirme desteği sağlaması ve
güvenli şekilde hareket ettirilmesi.
Kılavuz telin özellikleri
• Fleksibilite
(esneklik/katılık),
• Trackability (ilerleme),
• Crossability (lezyonu geçebilme)
• Steerability
(idare edilebilme),
• Lubricity (Kayganlık),
• Tactile feedback
(dokunmadaki hissediş),
• Kink direnci,
• One-to-one torque (bire
bir dönme),
• Support (Destekleme),
• Radyoopacity
(Görünürlük).
Kılavuz tellerin bölümleri
• Merkezi çekirdek (core, shaft),
• Esnek distal uç (yaylı sarmal uç , polimer uç).
Kılavuz telin tasarımı
• Merkezi çekirdeğin çapı, • Uç şekli,
• Çekirdek malzemesi,
• Sarmal ve gömlek,
• İncelen çekirdek,
• Yüzey kaplama
Merkezi çekirdeğin malzemesi
Paslanmaz çelik
Daha iyi tork,
Daha fazla güç iletimi,
Tek parçalı tellerde daha iyi şekil verme,
• Daha iyi device taşır,
• Dolanmaya meyilli.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nitinol
Daha fazla elastik özellik,
Daha az tork özelliği,
Daha iyi ve daha uzun ömürlü
uç şekillenmesi,
( tortüöz ve çoklu lezyonlarda)
• Kink direnci daha fazla,
• Başlangıç şekline geri döner.
Durasteel : Daha dayanıklı, daha iyi ve uzun ömürlü uç şekillenmesii sağlar. Nitinol
DURABILITY:
Stainless Steel vs. Nitinol
Stainless Steel
Nitinol
BOTH WIRES SHOWN AFTER PASSING THROUGH TORTUOSITY
Merkezi çekirdeğin çapı
(0.014 inç)
• Çap boyutu esneklik, destek, yönlendirebilme
ve torque.
Küçük çap = Daha esnek
Geniş çap = Daha fazla destek & Torque
İncelen gövde
Uzun incelen kısım
• Uzunluk artıkça traktabilite artar, destek azalır, prolapsus olasılığı azalır. Kısa incelen kısım
• Uzunluk kısaldıkça destek artar, prolapsus artar.
Uç şekli
• Tek parçalı tellerde çekirdeğin giderek incelen kısmı
direkt olarak distal uca bağlanır, taktil feedback ve
kontrol fazla.
• Çift parçalı tellerde çekirdeğin incelen kısmı distal uca
şekillendirici bir bant (ribbon)ile bağlanır. Şekli muhafaza
etme ve yumuşaklık fazla.
Uç kaplaması
• Son 2‐3 cmlik bölümdür,
• Yaylı sarmal uç veya polimer uçlu olabilir, • Destek, damarda ilerleme ve görünürlüğü etkiler,
• Taktil feedback sağlar.
Yaylı sarmal uç: farklı fleksibiliteye sahip kılavuz teller mevcut
Polimer uç ve gömlek: daha fazla krossabilite olasılığı
Polymer Cover + Tip Coils
Yaylı sarmal uç ve polimer gömlek: rahat ilerleme ve
atravmatik olmasını sağlar
GW
10 mm
Electronic Balance
Test Method
Yüzey kaplama
• Yüzey kaplamalar sürtünmeyi azaltır ve
ilerlemeyi kolaylaştırır, trombositler ile
trombojenite arasında ki etkileşimi azaltır,
• Yaklaşık 30-35 mmlik bölümdür,
• Kimyasal olarak stabil, biyolojik açıdan
uyumlu, ısıya dirençli ve sterizasyona uygun
olmalıdır,
• En sık PTFE (politetrapolietilen), Teflon, tıbbi
slikon, Pro-pel (Medtronic), Hydro-tract
(Medtronic) ve Hydro-coat (Abbott vascular).
Yüzey kaplama
• Hidrofilik
• Hidrofobik
– Suyu emer,
‐ Suyu uzaklaştırır, balmumu – Kuru iken sert ve kalındır, su veya benzeri yüzey oluşturur,
kan ile temas ile jel şeklini alır,
– Sürtünmeyi azaltır ve traktabiliteyi ‐ Sürtünmeyi azaltır,
arttırır.
‐ Daha iyi taktil feedback sağlar.
Dış kaplama
Kılavuz tel sarmal ve yüzey kaplama
Görünürlük
(sarmal ve dış kaplama ile oluşur)
Uç sarmalı
Kılavuz tellerin sınıflaması
Device desteği
Esneklik /sertlik
•Floppy,
 ChoICE Floppy,  Asahi soft,  Hi‐torque balance,  Hi‐Torque transverse)
•İntermediate,
ChoICE Intermediate,
Hi‐Torque Intermediate
•Standart
•ChoICE standart,
•Shinobi .
•Light,
ChoICE Floppy, ChoICE PT Floppy,
 Asahi light,  Hi‐torque Whisper,  Hi‐Torque balance
•Moderate support,
•IQ,
•PT Graphix,
• Hi‐Torque balance Middleweight
•Extra support.
•ChoICE extra support,
•ChoICE PT extra support,
•ASAHI Grand Slam,
•Hi‐torque Whisper ES,
•Hi‐Torque balance Heavyweight
Yüzeyel kaplama
•Hidrofilik,
ChoICE PT Floppy,
PT Graphix,
Asahi Fielder
•Hidrofobik.
IQ, Asahi Soft.
Eurointervention 2010, Tools and techniques:coronary guidewires
Komplikasyonlar
•
•
•
•
•
•
•
Kılavuz telin prolapsusu,
Diseksiyon,
Koroner perforasyonu,
Subintimal uygulama,
Lezyonun geçilememesi,
Device’ın lezyona ulaştırılamaması,
Kılavuz telin kopması ve damar içinde
kalması.
• Kılavuz tel nazik hareket
ettirilmeli,
• Damar ucunda prolapsus
olduğunda ucu ileri geri
hareket ettirilerek
düzeltilmeli,
• Sıkı lezyonlarda kuvvetli
hareket ettirilmemeli,
• Damar içinde en distal uca
gönderilmeli.
Kılavuz Tel seçimi
Lezyon morfolojisi
Damar morfolojisi
Kompleks
Basit
Kompleks
Kompleks damar
özellikleri yok ise
esnek, floppy tel
Kompleks damar
özellikleri yok ise
esnek, floppy tel
Kronik total
•Genel kullanılan
tellerle başlanabilir,
•Sertlik giderek artar,
• Ucu gittikçe incelen
ve/veya hidrofilik teller
Basit
Diğer kompleks
Proksimal tortiyozite
•Lezyon için floppy
•Ekstra support tel ile değiştirme
Ve/veya hidrofilik teller
gerekebilir,
•Damarı düzleştirmek
•Stenti yerleştirmek için özel teller
için support tel
Problem oriented approach in ınterventıonal cardiology: Colombo A, Babic R, Corbett S.
Kılavuz telin damar duvarına doğru yönlenmeden
ateromatöz plaktan geçmesi kuvvetten çok, akıl ve
sezgilerin kullanılması ile olur”
“
Dotter CT, Judkins MP. Circulation 1964;30: 654‐70.
Teşekkürler
Download

Haberler - Ziraat Fakültesi