Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
Deney Laboratuvarı
AB-0052-T
Adresi : Kıraç Merkez Mah. Atatürk Cad.
No:23 Büyükçekmece
34522
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0212 689 02 20
Faks
: 0212 689 02 29
E-Posta : [email protected]
Website : www.bicakcilarlabmed.com
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile
temas edenler hariç ), derişik
hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme
suları, ilaçlar
Bakteriyel Endotoksin (LAL)
Deneyi
Gel Clot Metodu
USP 34 NF 30 (85)
European Pharmacopiea 7th Edition
2.6.14
Tıbbi Ürünler (Serebrospinal Sıvı ile
Temas Edenler Hariç), Derişik
Hemodiyaliz Çözeltileri, Seyreltme
Suları, İlaçlar
Bakteriyel Endotoksin TayiniKinetik Turbidimetrik Metot
USP35 NF30(85)
EP 7th Edition 2.6.14
Tıbbi Cihazlar
Sterilite Testi
USP 34 NF30 (71)
European Pharmacopiea 7th Edition
2.6.1
Tıbbi Cihazlar
Biyolojik Yük Tayini
ISO 11737-1
Medikal Cihazlar / Polimerik ve
Elastomerik Plastikler
In vitro Sitotoksisite Testi
ISO 10993-5
ISO 10993-12
Organik plastik polimerlerlerin tespit
edilmesi (kalitatif tayini)
Kalitatif Analiz için Infrared
Spectrası elde etme teknikleri
(FT-IR)
ASTM E 1252-98
Cerrahi ve Diş Hekimliğinde
kullanılan El Aletleri
Korozyon Testi
(Kaynar Su Metodu)
TS 5172 EN ISO 13402
Damariçi Kateterler Dışındaki
Kateterler
Korozyon Testi
(Tuzlu Su Metodu)
TS EN 1618
Damariçi Kateterler-Steril, Tek
Kullanımlık
Korozyon Testi
(Tuzlu Su Metodu)
BS EN ISO 10555-1
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
AAS-Flame
Direkt Hava Asetilen Alevi
Metodu ile Metallerin Tayini
(Krom, Kurşun, Kadmiyum,
Demir, Çinko, Kalsiyum,
Magnezyum, Potasyum, Nikel,
Bakır, Sodyum, Gümüş,
Kobalt, Lityum, Mangan)
Standard Methods for
theExamination of Water and
Wastewater SM 3111-B
Su-Atık Su (T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
AAS-Flame
Direkt Nitröz Oksit-Asetilen
Alevi Metodu ile Metallerin
Tayini
(Baryum, Alüminyum,
Berilyum, Vanadyum)
SM 3111-D
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su-Atık Su (T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
AAS-Soğuk Buhar Metodu ile
Civa Tayini
SM 3112-B
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
AAS-Hidrür Metodu ile
Selenyum Tayini
SM 3114 C
Su-Atıksu (T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
pH Tayini
(Elektrometrik Metod)
SM 4500 B H+
Su-Atık Su (T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Toplam Organik Karbon (TOC)
Tayini
SM 5310 B
Su-Atıksu (T.C.Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
(Open Reflux Method)
SM 5220 B
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Askıda Katı Madde Tayini
(Gravimetrik Metot 103-105oC)
SM 2540 D
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Toplam Fosfor (P) Tayini
(Kalay Klorür Metodu)
SM 4500 P-B
SM 4500 P-D
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Florür (F-) Tayini
(SPADNS Method
Ion-Selective Electrode
Method)
SM 4500F--D
SM 4500 F--C
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Bor (B) Tayini
(Carmine Method)
SM 4500 B C
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Fenol (Ph-OH) Tayini
Önişlem+Direct Photometric
Method
SM 5530-B-D
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Sülfat Tayini
(Gravimetrik Method)
SM 4500 SO42-D
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Sülfür Tayini
(Methylene Blue Method)
SM 4500 S2- D
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Serbest Klor Tayini
(DPD Ferrous Titrimetric
Method)
SM 4500 Cl F DPD
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Toplam Siyanür (T-CN) Tayini
(Önişlemler+Distilasyon
Colorimetric Method)
SM 4500-CN C,E
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Aktif Klor Tayini
SM 4500 Cl F DPD
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yüzey Aktif Madde Tayini
SM 5540 C
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Amonyum Azotu Tayini
(Distilasyon +Titrimetrik
Metohod)
SM 4500NH3-B,C
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
Tayini (BOİ5) Testi
SM 5210-B
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Nitrit Azotu Tayini
(Colorimetric Method)
SM 4500NO2B
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Hidrokarbon (HC) Tayini
(Silika-Jel Adsorpsiyon
Gravimetrik Metot)
SM 5520 D, F
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Nitrat Azotu Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 4500-NO3-B
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Çökebilir Katı Madde Tayini
(Volumetrik Method)
SM 2540 F
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Sülfit Tayini
(Iodometric Method)
SM 4500-SO3-2-B
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yağ ve Gres Analizi
(Soxhlet Extraction Method)
SM 5520 D
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Çözünmüş Oksijen Tayini
SM 4500 O-C
Su-Atık Su (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Kjeldahl Azotu Tayini
SM 4500-Norg:B
İlaçlar
Sterilite Testi
European Pharmacopoeia 7th
Edition 2.6.1
Gamma Radyasyonu ile Steril
Edilmiş Ürünler
Sterilite Testi
ISO 11737-2
Temiz Odalar
Temiz Odalar ve Bu Odalarla
Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar
İçin Hava Temizliğinin
Sınıflandırılması
EN ISO 14644-1
Temiz Odalar
Temiz Odalar ve Bu Odalarla
Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar
İçin Hava Temizliğinin Rutin
Kontrolü
EN ISO 14644-1
EN ISO 14644-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Temiz Odalar
Hava Akışı
EN ISO 14644-3
Temiz Odalar
Hava Basınç Farkı
EN ISO 14644-3
Temiz Odalar
Hava Akış Yönü Belirleme ve
Görüntüleme
EN ISO 14644-3
Temiz Odalar
Sıcaklık ve Nem Ölçümü
EN ISO 14644-3
Temiz Odalar
Hava Biyokontaminasyon
Kontrolü
ISO 14698-1
ISO 14698-2
Temiz Odalar
Yüzey Biyokontaminasyon
Kontrolü
ISO 14698-1
ISO 14698-2
Medikal Cihazlar
Kalıntı Etilen Oksit (C2H4O)
Tayini
EN ISO 10993-7
Medikal Cihazlar
Kalıntı Etilen Klor Hidrin
(HOCH2CH2Cl) Tayini
EN ISO 10993-7
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
AAS-Flame Spektroskopik
Metot, AAS-GF Spektroskopik
Metot ve AAS-Hidrür
Spektroskopik Metot ile
Metallerin Tayini
(Kalsiyum, Magnezyum,
Potasyum, Sodyum, Çinko,
Civa )
European Pharmacopoeia 7th
2.2.23 Metot 1
2.2.22 Metot 1
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Klorür Tayini
European Pharmacopoeia 7th 2.4.4
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Oksitlenebilir Madde Tayini
European Pharmacopoeia 7th
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Amonyum Tayini
(Potasyum Tetraiodomercurate
Method)
European Pharmacopoeia 7th
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Sülfat Tayini
European Pharmacopoeia 7th 2.4.13
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Asidite Alkalinite Tayini
European Pharmacopoeia 7th
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Ağır Metal (Kurşun) Tayini
European Pharmacopoeia 7th 2.4.8
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Toplam Klor Tayini
European Pharmacopoeia 7th
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Nitrat Tayini
European Pharmacopoeia 7th
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Florür Tayini
European Pharmacopoeia 7th
2.2.36 Metot 1
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
AAS-GF Spektroskopik Metot
ile
Alüminyum Tayini
SM 3113 B
Derişik Hemodiyaliz Çözeltileri
Seyreltme Suyu
Toplam Aerobik Mikrobiyal
Kontaminasyon Tayini
European Pharmacopoeia 7th
Edition 2.6.12
Havuz Suyu
Toplam Koloni Sayımı
TS EN ISO 6222
Havuz Suyu
Toplam Koliform Bakteri
Sayımı
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu
Escherichia coli Sayımı
TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu
Pseudomonas aeruginosa
Sayımı
TS EN ISO 16266
Havuz Suyu
pH Değeri Tayini
(Elektrometrik Metot)
SM 4500 B H+
Havuz Suyu
Amonyum Tayini
(Distilasyon+Phenate Metot)
SM 4500 NH3 B-F
Havuz Suyu
Nitrit Azotu Tayini
(Kolorimetrik Metot)
SM 4500 NO2 B
Havuz Suyu
Nitrat Azotu Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 4500-NO3-B
Havuz Suyu
Siyanürik Asit Tayini
SOP 260439 (işletme-içi metot)
Havuz Suyu
AAS-Flame Direkt
Hava-Asetilen Alevi Metodu ile
Bakır Tayini
SM 3111 B
Havuz Suyu
AAS-GF Spektroskopik Metot
ile Alüminyum Tayini
SM 3113 B
Havuz Suyu
Toplam Alkalinite Tayini
(Titrimetrik Metot)
SM 2320 B
Havuz Suyu
Hidrojen Peroksit Tayini
(Permanganat Titrasyon
Metodu)
SOP 260439 (İşletme İçi Metot)
Havuz Suyu
Serbest Klor, Toplam Klor ve
Bağlı Klor Tayini
SM 4500 Cl F DPD
Havuz Suyu
Renk Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 2120-C
Havuz Suyu
Bulanıklık (NTU) Tayini
(Nephelometrik Method)
SM 2130 B
Havuz Suyu
Sıcaklık Tayini
SM 2550 B
Numune Alma
Mikrobiyolojik Analizler için
Numune Alma (havuz suları)
TS EN ISO 19458
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
BIÇAKCILAR
Laboratuvar Medikal A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0052-T
Revizyon No: 07 Tarih: 15-Ekim-2012
AB-0052-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numune Alma
Numune Alma-Bölüm 1:
Numune Alma Yöntemlerinin
Tasarlanması ve Numune
Alma Teknikleri
ISO 5667-1
Numune Alma
Numune Alma-Bölüm 3: Su
Numunelerinin Muhafaza,
Taşıma ve Depolanması için
Kılavuz
TS EN ISO 5667-3
Numune Alma
Numune Alma-Bölüm 10: Atık
sulardan numune alma
kılavuzu
TS ISO 5667-10
Numune Alma
Numune Alma Bölüm 4: Doğal
ve yapay göllerden numune
alma rehberi
ISO 5667-4
Numune Alma
Yüzme Havuzu Suyunun
Hazırlanması, Teknik Yapım,
Kontrol, Bakım ve İşletmesi
için Genel Kurallar
KAPSAM SONU
TS 11899
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı