SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI SEMİNER KONULARI SUNUM TABLOSU (23.03.2015)
ADI
SOYADI
DANIŞMAN
BİLİM DALI
SEMİNER
KONUSU
PROGRAMI
TARİH
SAAT
YER
Tuba
SÜRÜCÜ
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Hadis
Ayşe
KÜÇÜK
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
İslam Hukuku
Monoteist Dinlerde Evlilikte Din Farkı
"
26.05.2015
15:00 İlahiyat Top.Salonu
Turgut
SONGUR
Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
İktisat
2008 Küresel Krizi Neden ve Sonuçları
"
28.05.2015
10:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
İbrahim Halil
TOKMAK
Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
"
Yoksulluk
"
28.05.2015
11:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Emine
ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe CEBECİ
"
Üretim Sistemindeki Farklılaşmanın İşgücü Piyasasına Etkileri
"
28.05.2015
13:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Nurşen
DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe CEBECİ
"
Enformel Bir Kurum Olarak Dinin Sermaye Birikim Sürecindeki Yeri
"
28.05.2015
14:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Ümit
KOYUNCU
Yrd. Doç. Dr. Aylin DOĞAN
"
Türkiye'de E-Ticaret
"
28.05.2015
09:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Necmettin
KURNAZ
Yrd. Doç. Dr. Halef Nas
"
25.05.2015
10:30 Türk Dili 112 Salon
Leyla
ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Halef Nas
"
Bir Anlatı Türü Olarak Kısa Hikaye
"
25.05.2015
13:30 Türk Dili 112 Salon
Esra
GERGİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Levent BİLGİ
"
Peyami Safa'nın Yalnızız, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddütün Romanı'nda Metafizik Unsurlar
"
26.05.2015
10:00 Türk Dili 112 Salon
Mehmet Sait
KÜÇÜKÇOPUR
Yrd. Doç. Dr. Levent BİLGİ
"
Çocuk Edebiyatına Kavramsal Yaklaşım
"
26.05.2015
11:00 Türk Dili 112 Salon
Çağla
ÖZAKIN
Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
İşletme
Sermaye Bütçelemesi ve Çok Uluslu İşletmeler
"
26.05.2015
13:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Ayşegül
Semra
ARVUZ
KİRİŞ
Yrd.Doç. Dr. Ömer Faruk DEMİRKOL
"
İşletme Yönetiminin Kontrol Fonksiyonunun Denetim Üzerine Etkisi
"
25.05.2015
10:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK
"
Kalkınma Ajanslarının Bölge Kalkınmasına Etkileri
"
26.05.2015
09:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Bahar
YAĞMUROĞLU Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
"
Girişim Sermayesi ve Sağlık Sektörü
"
26.05.2015
11.00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Mehmet
YAVUZ
Doç. Dr. M. Nedim BAYUK
"
Turizm Pazarlaması
"
28.05.2015
09:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Müslüm
SÖNMEZ
"
İşletmelerin Ahlaki Sorumlulukları
"
26.05.2015
10:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Samet
ARSLAN
Prof. Dr. Abuzer PINAR
Maliye
Türkiye'de Transfer Harcamaları ve Gelir Dağılımı
"
18.05.2015
11:00 İ.İ.B.F Seminer Salonu
Şahin
BAYSAL
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
Tarih
Osmanlı Dönemi Heterodoks Haraketleri ile İlgili Kaynakçanın Tetkiki
"
26.05.2015
11:00 Tarih Seminer Odası
Yusuf
KUŞ
Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
"
Şer'iyye Sicillerinde Belge Çeşitleri
"
28.05.2015
10:00 Tarih Seminer Odası
İsmail
ASOĞLU
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
"
Osmanlı Dönemi Gayr-i Müslimler ile İlgili Kaynakça Tetkiki
"
27.05.2015
11:00 Tarih Seminer Odası
Ali Nihat
TEZÖLMEZ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim İSLAM
"
Tanzimat Döneminde Kız Okulları
"
27.05.2015
14:00 Tarih Seminer Odası
Bünyamin
DURNA
Prof. Dr. Tuncer DEMİR
Coğrafya
1980 Yılından Günümüze Harran Ovasın'ndaki Yerleşmelerin Gelişimi
"
29.05.2015
15:30 Coğrafya K-105
Mehmet Halit
TAYMAZ
Prof. Dr. Tuncer DEMİR
"
Fay Çeşitleri ve Türkiye'den Örnekler
"
29.05.2015
15:00 Coğrafya K-106
Eyüp
ÖZEN
Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ
"
Araban İlçesinin Nüfus Özellikleri
"
25.05.2015
13:30 Coğrafya K-107
İsmail
YÜKSEK
Doç. Dr. Necmettin ELMASTAŞ
"
Nizip Çayı Havzası'nda Arazi Kullanımı
"
25.05.2015
13:00 Coğrafya K-108
Abdulkadir
BUDAK
Doç. Dr. Sedat BENEK
"
Suriyeli Mülteci Kamplarındaki Çocukların Eğitim Durumu: Nizip Örneği
"
29.05.2015
15:00 Coğrafya K-109
Mesut
KOYUN
Doç. Dr. M. Sait ŞAHİNALP
"
Nusaybin Şehri'nin Kuruluş Yeri Seçiminde Rol Oynayan Faktörler
"
25.05.2015
14:30 Coğrafya K-110
Zehra
MORTEPE
Doç. Dr. M. Sait ŞAHİNALP
"
Batman Şehrinde Hızlı Kentleşme Sürecinde Yaşanan Çevre Sorunları
"
25.05.2015
15:30 Coğrafya K-110
Mahmut
KAYA
Doç. Dr. Veysi GÜNAL
"
Birecik İlçesinin Nüfus Özellikleri
"
25.05.2015
11:00 Coğrafya K-111
Özcan
ÖNER
Doç. Dr. Veysi GÜNAL
"
Lice İlçesinin Nüfus Özellikleri
"
25.05.2015
10:00 Coğrafya K-112
Mehmet
BÜKTE
Yrd. Doç. Dr. A. Serdar AYTAÇ
"
Derik İlçesi (Mardin) ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri
"
28.05.2015
13:00 Coğrafya K-113
Selami
YETER
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar AYTAÇ
"
Zeytinin Ekolojik İstekleri
"
29.05.2015
15:30 Coğrafya K-114
Abdurrahim
YILDIZ
Prof. Dr. Kasım ŞULUL İslam Tar. ve Sat. İslam Tarihinde Urfa'nın Fethi
"
25.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Mesut
TUTAR
Prof.Dr. Murat AKGÜNDÜZ
"
25.05.2015
14:00 İlahiyat Top.Salonu
Burhan
DURMAN
"
28.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Müslüm'in Sahih'inde Geçen Kadın Raviler
Türk Dili ve Ed Bir Anlatı Türü Olarak Deneme
"
İslam Tarihinde Cizre Bölgesinin Fethi
Felsefe ve Din Bil. İslam Felsefesi Özgünlüklü Meselesi
Yüksek Lisans 26.05.2015
14:00 İlahiyat Top.Salonu
Rukkiye
KARDAŞ
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR
Nefide
YÜCE
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR
Halil
BUZLUCAN
Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI
Emine
ALTINSOY
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
"
Sümeyra
ŞANSAL
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
"
Zeynep
DEMİRYORGAN Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
Eşref
ANUŞTEKİN
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yasemin
ÇETİNYÜREK
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Abdurrahim
EKİNCİ
Eyyüp
"
Tesettür Moda Dergilerinin Kadın Giyimi Üzerindeki Etkileri(Aysha ve Ala Dergileri Örneği)
"
26.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
"
Danimarka'da Sosyo-Kültürel Yapı ve Müslüman Top.Üzerine Genel Bir Değrl.
"
20.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
"
28.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Kur'an-ı Kerim'de Kölelik ve Cariyelik ile İlgili Ayetlerin Tahlili
"
12.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Kehf Suresinde Verilen Mesajlar
"
12.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
"
Abese Süresinin Nuzul Sebebi
"
27.05.2015
14:00 İlahiyat Top.Salonu
"
Kur'an'da Hz. Şuayb Kıssası
"
22.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
"
Kur'an'da Sünnetullah Kavramı
"
20.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
"
Subhi Salih'in Mebahis fi Ulumi'l-Kur'an'ı
"
26.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
GENÇ
Prof. Dr. Ahmet BEDİR
Doç. Dr. Atilla YARGICI
"
Kur'an'da Nasih ve Mensuh
"
12.05.2015
14:00 İlahiyat Top.Salonu
Medine
GÜLOĞLU
Doç. Dr. Atilla YARGICI
"
Bazı Fıkhi Tefsirlere Göre Tesettürün Ayetlerinin Tefsiri
"
18.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Hasan Hüseyin
GENÇ
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
"
"Müslümana Sövmek Fasıklık, Onu Öldürmek Küfürdür." Hadisinin Tahrici ve Ekollere Göre Yorumu
"
11.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Emetullah
KOYUNCU
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
"
Kadının Süslenme ve Zinetiyle İlgili Hadislerin Tahrici ve Yorumlanması
"
12.05.2015
09:00 İlahiyat Top.Salonu
Yıldız
KÖZCÜ
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
"
Aile İçinde Anneye Rol Biçen HadislerinTahrici ve Değerlendirilmesi
"
12.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
Reşit
ÖZTÜRK
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
"
Dilenmeyi Yeren, Taaffüfü(Utanmayı) Öven Hadislein Tahrici ve Yorumlanması
"
11.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Resul
KISACIK
Doç. Dr. Kadir PAKSOY
"
Dövme Yapmak ve Yaptırmakla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
"
20.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Ayla
AYHAN
Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE
"
Zeyneddin El Birgivi'nin el-Avamil Adlı Eserine Kelami Bir Bakış
"
28.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Esma
CANPOLAT
Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE
"
Ahmed El-Hassi'nin Mevlud-i Kırdi Adlı Eserine Kelami Bir Bakış
"
28.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
Abdullah
AKÇE
Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR
"
Ergenlere İman Esaslarının Anlatımı
"
20.04.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Sümeyya
URAL
Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR
"
Said Nursi Eşari mi Maturudi mi?
"
28.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
Ayşe
TEZCANLAR
Yrd. Doç. Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
"
Okul Öncesi ve Çocukluk Dönemlerinde Allah'a İman
"
28.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Cemal
KONAKÇI
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
"
İslam Hukukunda Anlaşmalı Boşanma (Muhelea) ve Türk Hukukundaki Anlaşmalı Boşanmanın Karşılaştırılması
"
26.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Rukiye
GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. M. Nuri GÜLER
"
İslam Hukukuna Göre Kadının Tesettürü ve İhtilatı
"
26.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Vedat
YAKUT
Yrd. Doç. Dr. Musa GÜNAY
"
İslam Hukukunda Hukuki Temsil: Vekalet ve Velayet
"
28.05.2015
09:00 İlahiyat Top.Salonu
Mustafa
TANKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTIPARMAK
"
Şanlıurfa'da Kadirilik
"
27.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Kadriye
ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK
"
Feridüddin Attar'ın Esrarname'sinde Allah ve Varlık
"
26.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Saadet
ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK
"
Suruç ve Çevresinde Tasavvuf ve Tarikat İzleri
"
25.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Sadullah
TAŞÇI
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK
"
Ahmet Haznevi ve Halifeleri
"
28.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Esra
KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KURT
"
Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendiye Göre Tasavvufta İnsanın Özellikleri
"
05.05.2015
14:00 İlahiyat Top.Salonu
Ferdi
TATLI
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
"
Yezidiliğin Tarihçesi
"
21.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Mustafa
GAZİOĞLU
Doç. Dr. Namık Kemal KARABİBER
"
Said Halim Paşa ve İslamcılık Düşüncesi
"
26.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Halil
BİLİK
Doç. Dr. Salih TUR
"
Şair Bedir Şakir Es-Seyyab'ın Hayatı, Edebi Kişiliği ve "Unşudetu'l-Matar"Adlı Şiirinin Tahlili
"
28.05.2015
11:00 İlahiyat Top.Salonu
Mahmut
ÇAY
Doç. Dr. Salih TUR
"
Şair Halil Mutran'ın Hayatı, Edebi Kişiliği ve "El-Mesa" Adlı Şiirinin Tahlili
"
28.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
Remziye
KÖROĞLU
"
Şair Ebu'l- Kasım'ın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Iradatu'l Hayat Adlı Kasidesinin Tahlili
"
28.05.2015
09:00 İlahiyat Top.Salonu
Zafer
KİRAZ
"
Buhari' dekinin Sahih'indeki Namazda Ellerin Kaldırılması Konusundaki Hadislerin Değerlendirilmesi
Doktora
22.05.2015
10:00 İlahiyat Top.Salonu
İsmail
CANBEK
Doç. Dr. Salih TUR
Doç. Dr. Kadir PAKSOY
Doç. Dr. Atilla YARGICI
"
Kur'an'da Muhkem ve Müteşabih
"
22.05.2015
15:00 İlahiyat Top.Salonu
Mehmet
DEMİR
Prof. Dr. Ahmet BEDİR
"
Kurtibi'nin Cinler Hakkındaki Görüşü
"
26.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Mevlüt
EREN
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
"
Diyanet İslam Ansiklopedisindeki İslam Mezhepler Tarihi ile İlgili Maddeler
"
21.05.2015
13:00 İlahiyat Top.Salonu
Temel İslam Bil. Elmalılı Tefsirinin Kaynakları
SEMİNER ÇALIŞMASINI SUNAMAYACAK -DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER
Adı
Şehabettin
Soyadı
ÇAĞLAYAN
Keziban
ALTUN
Mehmet
SAYA
Hatice Gül
ERTUĞRUL
Mahmut
BUCAK
Murat
ZENGİN
Özcan
KIRAN
Pınar
YILDIRIM
Ali
EJDEROĞLU
Metin
OKTAY
Yasin
SARAÇ
Mehmet Hafif
DEMİR
Anabilim Dalı
Hadis
Danışmanı
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
İktisat
Prof. Dr. Nazım Kadri EKİNCİ
"
"
Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
"
Maliye
Doç. Dr. Esra SİVEREKLİ
"
"
Yrd. Doç. Dr. Hasan TÜRKAL
"
"
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAŞTEKİN
"
Coğrafya
Doç. Dr. Sedat BENEK
"
"
Doç. Dr. Sedat BENEK
"
"
Doç. Dr. M. Sait ŞAHİNALP
"
Felsefe ve Din Bil. Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR
Temel İslam Bil. Doç. Dr. M. Vehbi ŞAHİNALP
"
Prof. Dr. Abdurrahman ELMALI
Programı
Yüksek Lisans
"
"
"
"
Download

Seminer Sunum Tablosu - Sosyal Bilimler Enstitüsü