Üçüncü Trimester Doppler
Uygulamaları
Prof Dr Sabahattin ALTUNYURT
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
3. Trimesterde Doppler kullanım amaçları
 Tanısal
 Kötü
perinatal sonuçların öngörülmesi
Rutin tarama?
 Riskli grupta tarama?

 Fetal
iyilik halinin belirlenmesi ve
doğum zamanlaması

Riskli gebelikler dışında?
Doppler akım ölçme mekanizması
Doppler
Doppler USG İndeksleri
Tanısal
Kötü perinatal sonuçların öngörülmesi
 Gebelik
takibinde rutin olarak
Doppler kullanımı faydalı mı?
2008
2010
Kötü perinatal sonuçların öngörülmesi
Uterin arter
Kötü perinatal sonuçların öngörülmesi
Uterin arter
Kötü perinatal sonuçların öngörülmesi
Uterin arter

Uterin arter direnç artışı kötü obstetrik
öykülerle ilişkilidir.



PI>1,27
PI>1,5
Skorlama sistemi (Çentik var/yok, PI yüksek/düşük)
 PI>95
percentile
Umbilikal arter
Normal MCA Akımı

26. haftaya kadar MCA direnci artar.

MCA görüntülenmesi

1. trimesterde normal MCA akımı

2 ve 3. trimesterde normal MCA akımı
Fetal Hipoksiye Yanıt
Plasental yetmezlik
 Fetal hipoksi
 Santral re-Distribüsyon
 MCA’da vazodilatasyon
 MCA akımında direnç
azalması
“beyin koruyucu etki”

UA
Serebro-Plasental Oran
Serebro-Plasental Oran
1
NORMAL
1
HİPOKSİ
Duktus Venosus
İUGG Doğum zamanlaması
İUGG Doğum zamanlaması
İUGG Doğum zamanlaması
Sonuç?
Teşekkür ederim
Download

Prof. Dr. Sabahattin Altunyurt