T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
5 Nisan 2015
PAZAR
Sayı : 29317
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7374
Ekli listede belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının 28/1/2015 tarihli ve 1039 sayılı yazısı üzerine, 3/7/2005 tarihli ve
5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Dışişleri Bakanı V.
N. CANİKLİ
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 96. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
—— • ——
Karar Sayısı : 2015/7377
Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV (Ceyhan II TM-Osmaniye TM Enerji
İletim Hattı) Brş.N-DDY Günyazı TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada
gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken
salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
23/2/2015 tarihli ve 269 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
F. IŞIK
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Dışişleri Bakanı V.
N. CANİKLİ
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Karar Sayısı : 2015/7379
Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 30/1/2015 tarihli ve 771 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Karar Sayısı : 2015/7380
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje
alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8688 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Karar Sayısı : 2015/7381
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8686 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Karar Sayısı : 2015/7382
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8689 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Karar Sayısı : 2015/7383
Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/12/2014 tarihli ve 9627 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Karar Sayısı : 2015/7384
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8681 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Karar Sayısı : 2015/7385
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/12/2014 tarihli ve 9628 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Karar Sayısı : 2015/7386
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8683 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Karar Sayısı : 2015/7387
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim
proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 5/11/2014 tarihli ve 8685 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun
73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
F. IŞIK
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. CANİKLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Karar Sayısı : 2015/7393
“Kahramanmaraş Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmim Tesisler Projesi”
kapsamında bazı taşınmazların Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından
acele kamulaştırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının 9/3/2015 tarihli ve 16745 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. AVCI
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
K. İPEK
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
F. BİLGİN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Karar Sayısı : 2015/7394
2015 Yılı Yatırım Programında 2013E010080 proje numarasıyla yer alan “Konya Yüksek
Hızlı Tren Garı Projesi” kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları
belirtilen taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının 13/3/2015 tarihli ve 17903 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. AVCI
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
K. İPEK
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
F. BİLGİN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Üniversitenin herhangi bir akademik birimine
kayıt hakkı kazananlar ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin; daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için, ilgili birime muafiyet istedikleri
derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde
sunmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri
sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir
ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu harf
notu olarak, harf notu bulunmayanlar ise Üniversite not dönüşüm tablosuna göre harf notuna
dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu not
döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler ise yine muaf olarak işlenir.”
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Üst yarıyıl programlarından ders alma hakkı elde eden, GANO’sunu yükseltmek
isteyen veya tekrar dersi olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı 42’yi
geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir. Ancak mezun olabilmek için son yarıyılı kalan öğrencilere müracaatları halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 45 krediyi geçmemek
üzere ilgili kurulca hak verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) M notu; muaf olunan dersler için kullanılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2012
28278
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-
Tarihi
Sayısı
20/6/2012
8/11/2012
23/10/2013
28329
28461
28800
—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL KAYNAKLARDAN İLAÇ GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Doğal Kaynaklardan
İlaç Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Doğal kaynaklardan elde edilen ekstreleri çeşitli biyolojik testler yardımıyla tarayarak
başta kanser ve virüslerin neden oldukları hastalıklar olmak üzere, henüz çaresi bulunmamış
çeşitli hastalıklara etkili ilaç olarak geliştirebilecek etken bileşikleri izole etmek, kimyasal yapılarını aydınlatmak, bilgisayarlarda moleküler modelleme çalışmaları ve moleküler biyolojik
yöntemler ile bu bileşiklerin etki mekanizmalarını açıklamak, kimyasal yarı-sentez veya sentezle daha etkili, biyoyararlılığı daha yüksek, daha az toksik türevlerini hazırlamak ve preklinik
değerlendirmelerini yapmak.
b) İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile işbirliği yaparak Türkiye’deki ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda
bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama yapmak.
b) Türkiye’nin doğal kaynaklarından üretilebilecek tıbbi ürün potansiyelini ortaya koymaya ve endüstriyel değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
c) Doğal kaynakların etken maddelerini araştırmak ve bu ürünlerin üretim yöntemleri
ve tekniklerini geliştirmek.
ç) Doğal kaynaklardan elde edilen etken maddelerin modern ilaçlar haline dönüşmesini
sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak.
d) İlgili bilim dalları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Doğal kaynaklardan ilaç araştırma ve geliştirme alanında aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek, görsel ve yazılı materyaller hazırlamak.
f) Bilimsel faaliyetler yoluyla Türkiye’nin doğal ilaç potansiyelini tanıtmak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklara dayalı araştırma ve
yayınlar yapmak, yaptırmak ve desteklemek.
ğ) Doğal tıbbi ürünlere ve türevlerine ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili
faaliyetler gerçekleştirmek.
h) Doğal tıbbi ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve
yönetmek.
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim
Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini
hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma
yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır.
Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok 20 kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 24/5/2011 tarihli ve 27943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Üniversitesi Geleneksel İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İÜ-İLAM): İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlaç ve kozmetik sanayinin her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik
projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri raporlamak.
b) İlaç araştırma geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan Biyoeşdeğerlik/Biyoyararlanım projelerinin klinik çalışmalarını yapmak, örnekleri saklamak ve analiz laboratuvarında
değerlendirerek raporlamak.
c) İlaçların farmakokinetik davranışını incelemeyi amaçlayan Faz I ve Faz II çalışmalarını ulusal ve uluslararası regülasyonlara uygun olarak yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Endüstri, endüstriye bağlı olarak çalışan organizasyonlar ve bilimsel araştırma geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği imkanları oluşturmak.
b) Yeni araştırma geliştirme alanlarının ve yeni teknolojilerin üretimi ve geliştirilmesine
katkı sağlamak.
c) İlaç endüstrisinin araştırma geliştirme çalışmalarına öncülük etmek, destek vermek
ve teşvik etmek için uygun çalışma ortamları tesis etmek ve ortak üretim yapılmasına imkan
sağlamak.
ç) Farklı çalışma disiplinlerinin belirli bir çalışma alanı etrafında toplanması ile ulusal
ve uluslararası işbirliği gerçekleştirmek.
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
d) İlgili diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
e) T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılacak ilaçların yapılacak protokoller doğrultusunda analizlerini gerçekleştirmek ve raporlamak.
f) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini
hazırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve
programları hazırlamak.
f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
ğ) İlaç endüstrisi ve Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlayarak Üniversite
yararına politikalar üretmek.
h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma
yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine üç ayda bir toplanır.
Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en çok 20 kişiden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
5 Nisan 2015
PAZAR
Sayı : 29317
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/76
Karar No : 2015/92
Sanık Raquel Del Carmen Tavarez Rodriguez hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama sonunda yüklenen suçun
unsurları itibariyle oluşmadığının anlaşılması karşısında sanığın müsnet suçtan CMK'nun 223/2 - a.
maddesi gereğince BERAATİNE
Yapılan yargılama giderlerinin maliye hazinesi üzerinde bırakılmasına sanığın yokluğunda
karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla
7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
1853
—— • ——
İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/646
Karar No : 2015/20
Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 12/01/2015 tarihli ilamı ile 191 maddesi
gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI. (CMK 213/8) cezası
ile cezalandırılan Ogultec ve Karım oğlu, 21/03/1968 doğumlu, ARAZBERDİ SAGHAR tüm
aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararının RESMİ
GAZETE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş karar verilmiş
olup, ilan olunur.
1919
—— • ——

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/314
Karar No : 2014/389
Mahkememizin 04.12.2014 tarihli 2014/314 Esas 2014/389 Karar sayılı ilamı ile; Revazı
ve Marina oğlu, 1989 Gürcistan doğumlu sanık ROMEO NEMSITSVERIDZE hakkında;
kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan CMK.nın 223/8
maddesi uyarınca Kamu Davasının Düşürülmesine verildiği anlaşılmıştır.
Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
1918
Orta Sayfa
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/1021
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Zeliha oğlu 1979 D.lu Laskiye/SURİYE
nüf. kayıtlı olan HASAN HASAN, Hasan ve Gül oğlu 1979 D.lu Halep/SURİYE nüf. Kayıtlı olan
MUHAMMET AZİZ HASAN, Muhammet ve İlhem 1979 Halep/SURİYE nüf. Kayıtlı olan
CEVDET HASAN, Abdulhakim ve İlhem oğlu 1980 D.lu Halep/SURİYE nüf. Kayıtlı olan
ADNAN MUHACİR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 15/01/2015 tarih ve 2014/1021 esas, 2015/52 karar sayılı ilamı ile sanıkların 10’ar
ay hapis ve 80.00’er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, verilen hapis cezasının
ertelenmesine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'
un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1788
—————
Esas No: 2014/1019
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fevzi ve Zeynep oğlu 1989 D.lu Halep/SURİYE
nüf. kayıtlı olan AZİZ HAMUD hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2014/1019 esas, 2014/1503 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl
6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'
un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1787
—————
Esas No: 2014/479
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Emine oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE
nüf. kayıtlı olan HASAN HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/479 esas, 2015/71 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay
hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında
5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’
un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1786
—————
Esas No: 2014/477
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulgani ve Fatma oğlu 1992 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ABDULAZİZ HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2014/477 esas, 2015/70 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'
un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1785
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/958
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamis ve Vadha oğlu 1962 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan NECMETTİN MUSTAFA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 29/01/2015 tarih ve 2014/958 esas, 2015/117 karar sayılı
ilamı ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanığa
verilen hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun
54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’ un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1784
—————
Esas No: 2014/727
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet Ali ve Bedriye oğlu 1942 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MUHAMMED SUAD hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 27/01/2015 tarih ve 2014/727 esas, 2015/101 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1797
—————
Esas No: 2014/1045
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamad ve Rabah oğlu 1986 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan ANAS DARIR hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 15/01/2015 tarih ve 2014/1045 esas, 2015/54 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1793
—————
Esas No : 2014/1047
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abid ve Fedva oğlu 1994 D.lu Halep/SURİYE
nüf. kayıtlı olan BERA ABİD hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 15/01/2015 tarih ve 2014/1047 esas, 2015/53 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6
ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlatılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1794
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 25,18 TL ile en çok 230.000,00 TL arasında değişen;
13/04/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,51 TL, en çok
23.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Bilyeli Rulman, Muhtelif Otomobil
Parçaları, Fotokopi Makinası, Termoking Soğutucu Ünitesi, Klima Tüpü, Oto Klima Tüpü, Cam
Bardak, Fincan Takımı, Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Araç Tipi Sarj Makinası, Fermuar, Light
Neutlar (Benzen) ..... vb. cinsi 38 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri
7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 14/04/2015 tarihinde saat
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
3007/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE KANUNU'NUN 16-1. MADDESİ KAPSAMINDA
TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 124,97 TL. ile en çok 177.749,27 TL arasında değişen;
09/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12,50 TL. en çok
17.775,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, usb giriş kablosu,
dokunmatik metal kalem, şarj cihazı, kulaklık, telefon kapağı ve telefon kılıfı cinsi 90 grup eşya
açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme evler No:20 Şehitkamil/GAZİANTEP
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 10/04/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil)
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
3024/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 - Eskişehir ili Merkez Işıklar Mahallesi 183 Pafta 1121 Ada 175 Parsel Nolu
Enstitümüze bağlı Eskişehir Deneme İstasyonu arazisinden 90 dönümlük bölümü 11 Aylığına
açık ihale usulüyle kiraya verilecektir.
İhale 20.04.2015 Pazartesi günü saat 14.00 de Ayaş yolu 18. Km. adresinde bulunan
Şeker Enstitüsü A Binasında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile
devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde ihale yerinde bulunmaları gerekmektedir.
2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 20.04.2015 Pazartesi günü en geç
saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Haberleşme servisine vermeleri gerekmektedir.
3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir.
4 - İhale üzerinde kalan istekli ihale tutarının %6 sı oranında kesin teminat verecektir.
5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, vaktinde
verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Teklifler, İhale tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - İhale dokümanının Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve bedelsiz
olarak temin edilebilir
8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiş olup, teklif
mektubu ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin
verilmesi halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir.
9 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir.
2954/1-1
—— • ——
KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt no
: 2015/40129
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir / Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73
Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Ø 5500 mm. Kule Difüzyonu için 40 Dilim (1 tk=20
dilim) Taban Süzgeci, satın alınacaktır.
b) Teslim yeri
: Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)
b) İhale tarihi ve saati
: 22 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 14:00
4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14
Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,- (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 22.04.2015 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2953/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Ortapazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000 ton. Yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklifler kabul edilmez.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2877/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
TSE Aydın Temsilciliğinden:
MART 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR
PINAR ARTIRAN NEHİR
GRUP TEKNOLOJİ
METİN BAYRAM
ARSLAN
ENVER TEMEL
TEMELLER MOBİLYA
ESİN KURTULUŞ-EK
DANIŞMANLIK
ŞAHİN-SA OTOMOBİL
MÜH. İNŞ. TURZM. TİC.
İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
ÇALHANOĞLU
DİNLENME TESİSLERİRAMAZAN ÇALHAN
EL-ME-KO PETROL İNŞ.
OTO. GIDA NAK. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
BELGE
KONUSU
TS 12498
TS10956
TS 12859
TS 10079
BELGE NO
FESİH
TARİHİ
FESİH
GEREKÇESİ
TALİMATA
AYKIRILIK
TALİMATA
AYKIRILIK
FİRMA
İSTEĞİ
TALİMATA
AYKIRILIK
09-HYB-125
09.03.2015
09-HYB-538
13.03.2015
TS 12487
09-HYB-183
02.03.2015
TS 13573
09-HYB-605
13.03..2015
TS 12047
09-HYB-280
20.03.2015
TALİMATA
AYKIRILIK
TS 7036
09-HYB-580
31.03.2015
TALİMATA
AYKIRILIK
TS 11939
09-HYB-434
31.03.2015
TALİMATA
AYKIRILIK
3006/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
07.06.2010 tarihli ve BAY/939-82/27804 numaralı (26/09/2011 tarihli ve 4388 sayılı
Başkanlık Olur’u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Fatih Mahallesi
Mihalıççık Caddesi No: 37 Mihalıççık ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Beypet Akaryakıt
İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet
göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-29 sayılı Kararı ile Beypet Akaryakıt İnşaat Nakliye ve Gıda Sanayi Ticaret
Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/1/1-1
—————
15.01.2009 tarihli ve BAY/939-82/25473 numaralı (06/02/2012 tarihli ve 387 sayılı
Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Ankara Asfaltı Uluyol
Mevkii No:9 Bağyurdu Kemalpaşa İZMİR adresinde faaliyet gösteren Den-Ar Petrol ve Tarım
Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet
göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-13 sayılı Kararı ile Den-Ar Petrol ve Tarım Ürünleri Nakliyat Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi hakkında 815.555.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/2/1-1
—————
Kurul’un 29/01/20105 tarihli ve 5451-32 sayılı Kararı ile; “Ankara Eskişehir Yolu 53.
Km. Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel:296) ANKARA” adresinde faaliyette
bulunmak üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak
27/06/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’in 2013 yılında dağıtıcısı olan POİL Petrol
Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi haricinde “Yenidoğan Mahallesi Bankalar Caddesi
Köksallar İşhanı No:2/19 KIRIKKALE” adresinde faaliyet göstermek üzere 09/03/2006 tarih ve
BAY/681-78/16155 numaralı bayilik lisansı alan ancak 13/01/2011 tarihinde lisansı iptal edilen
Aypet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Gıda İnşaat İthalat İhracat Limited Şirketi ve “Konya
Yolu 55. Km. Çimşit Köyü (Ada:2, Parsel:1) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak
üzere 18/04/2011 tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013
tarihinde lisansı iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt
Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun
“Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın,
soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması için Derya ÇİÇEK’in yazılı
savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2968/3/1-1
—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/43 sayılı kararı ile 23.01.2013 tarihli ve BAY/93982/32040 sayılı bayilik lisansı sahibi Filizler Akaryakıt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited
Şirketi’nin, 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 02.09.2013 tarih ve
0193286 sıra nolu fatura ile Akköprü Petrol Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık Ticaret Ve Sanayi
Anonim Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak ve istasyonunda faturasız ve irsaliyesiz
akaryakıt bulundurmak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu
fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmanızın alınmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2968/4/1-1
—————
20.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29756 numaralı (21.06.2013 tarihli 22094 sayılı
Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi Ambarcık
Mevkii E80 Karayolu Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ ÇANKIRI adresinde faaliyet gösteren Full
Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına
karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun
03/02/2015 tarihli ve 5460-14 sayılı Kararı ile Full Nakliyat Petrol Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 978.666.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/5/1-1
—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/47 sayılı Kararı ile, 27.08.2010 tarihli ve BAY/93982/28207 sayılı bayilik lisansı sahibi Cihaner Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2012 yılında A-660801, A660802, A-660803, A-660804, A-660825, A-660826, A-660827, A-660830, A-660832 sayılı
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
faturalar ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt
sattığı ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket hakkında 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt
bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren
60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/6/1-1
—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/52 sayılı Kararı ile, 10.09.2007 tarihli ve BAY/93982/22895 sayılı bayilik lisansı sahibi Şanspet Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi’nin 25.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 2013 yılında A-068641 ve A068644 sayılı faturalar ile kalyakı Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış
amaçlı akaryakıt sattığı ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, söz konusu Şirket
hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler
Şubesi
nezdinde
açılan
Enerji
Piyasası
Düzenleme
Kurumu’na
ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/7/1-1
—————
Kurul 19/02/2015 tarih ve 5483/54 sayılı Kararı ile, Vedat Çoşkun’un 25.06.2013
tarihinde yapılan denetimde 2013 yılında A-073601, A-073607, A-073613, A-073617, A-073622
sayılı fatura ile motorini Çiftçioğlu Hayvan ve Mamülleri Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğu ve süresinde
savunma yapmadığı anlaşıldığından, Vedat Çoşkun hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı
alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler
Şubesi
nezdinde
açılan
Enerji
Piyasası
Düzenleme
Kurumu’na
ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün
içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/8/1-1
—————
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/62 sayılı Kararı ile; 03/06/2011 tarih BAY/93982/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde sonlandırılmıştır) kapsamında, tespit tarihi
olan 27/04/2012 itibariyle, Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış
Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak Şahinler Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:21/A
Pınarkent / DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin, dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle, 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d)
bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 üncü alt bendine ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre
2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 163.111,- TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 163.111,- TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/9/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/73 sayılı Kararı ile; 18/08/2005 tarih ve BAY/53764/14099 sayılı bayilik lisansı (17/05/2012 tarihinde iptal) kapsamında, tespit tarihi olan
09/03/2012 itibariyle, Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak
Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresinde faaliyet
gösteren Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik
Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin; dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik
etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine ve istasyon otomasyon sistemine müdahale etmek suretiyle, 1240 sayılı
Kurul Kararının 5 inci maddesinin 14 numaralı alt bendi ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, mezkur şirket hakkında
toplamda 231.073,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 231.073,- TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/10/1-1
—————
Kurul’un 03/02/2015 tarih ve 5460/39 sayılı Kararı ile; "Yedieylül Mahallesi Mimaroba
sitesi 1006 Sok. D Blok No:6 Merkez/AYDIN" adresinde faaliyet gösteren 28/06/2012 tarih ve
İTS/AY-011-004 numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Tarkan CERİT - SE-TA
Mühendislik firmasının, bazı abonelerinin iç tesisat ve kolon tesisatı proje ve inşaat işlerini
tamamlamadığı ve faaliyet gösterdiği adresten ayrılmış olup bu durum hakkında Kurumumuza
herhangi bir bildirimde bulunmadığının tespit edilmesi nedeniyle yazılı savunmanız talep edilmiş
ancak bahse konu yazılı savunmanızı göndermediğiniz anlaşılmış olup hakkınızda ihtar
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve
bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/11/1-1
—————
Kurul 29/01/2015 tarih ve 5451-1 sayılı Kararı ile; 18/09/2013 tarihinde yapılan
denetimde 30/10/2012 tarih ve BAY/939-82/31706 numaralı bayilik lisansı sahibi Döğeroğlu
Petrol Ürünleri Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda İmalat İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye İşletme
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı No:599 (Pafta: 2 Ada:
- Parsel: 1357) UŞAK” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin kurulu
olmaması, sözleşmeli dağıtıcısı ile sözleşme feshinden önce otomasyon sistemine veri akışının
sağlıklı olmaması/arızalı olması ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 ve 10 uncu fıkraları
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
dikkate alınarak yükümlülüğünün devam etmesine rağmen (yeni dağıtıcı ile anlaşana ya da
bayilik lisansı sonlanana kadar) sözleşme imzaladığı dağıtım şirketi olan Makro Petrol Ürünleri
Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait kanopi ve reklam
giydirmelerinin olmaması sebebiyle 16/01/2014 tarih ve 4834-131 sayılı Kurul Kararı ile ilgili
lisans sahibinden alınan yazılı savunma dikkate alınarak lisans sahibi hakkında idari para cezası
uygulanmamasına karar vermiştir.
Karar 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2968/12/1-1
—————
27.11.2012 tarih ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı sahibi Kebir Petrol Ticaret
Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 28.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz
konusu Bayilik Lisansı sahibinin, eski dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam ettiğinin tespit
edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket
ettiği değerlendirildiğinden, 18.12.2014 tarih ve 5367-11 sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu
hazırlanmasına gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın yazımızın ilan tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/13/1-1
—————
11.02.2013 tarihinde yapılan tespite göre, “Delielmacık Köyü, Cingenterla Mevkii
(Pafta:İ23b13a Ada: Parsel:46) Bozüyük/BİLECİK” adresinde faaliyet gösteren 27.11.2012 tarih
ve BAY/939-82/31821 sayılı bayilik lisansı sahibi Kebir Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin, eski
dağıtıcısına ait belirtileri kullanmaya devam etmek ve dağıtıcısına ait belirtileri istasyonda
bulundurmamak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 4788-54 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi
hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin
dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 175.833,- TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin
6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/14/1-1
—————
04.01.2011 tarihli ve BAY/939-82/28817 numaralı (10/05/2013 tarihli ve 17474 sayılı
Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-400 Karayolu Üzeri
Yılankale Karşısı Ceyhan ADANA adresinde faaliyet gösteren İray Pet Akaryakıt Taşımacılık
İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-22 sayılı Kararı ile İray Pet Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm ve Tarım Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/15/1-1
—————
28.08.2008 tarihli ve BAY/939-82/24969 numaralı (26/12/2011 tarihli ve 6046 sayılı
Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri
Bağdat Mahallesi No: 40 Uzuntarla-Kartepe KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Karcan Petrol
Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet
göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-23 sayılı Kararı ile Karcan Petrol Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/16/1-1
—————
Kurul’un 29/01/20105 tarihli ve 5451-30 sayılı Kararı ile; “Konya Yolu 55. Km. Çimşit
Köyü (Ada:2, Parsel:1) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 18/04/2011
tarihli ve BAY/939-82/29309 numaralı bayilik lisansı alan ancak 21/01/2013 tarihinde lisansı
iptal edilen Kulu Grup Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve
Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılında lisanssız olarak “Ankara Eskişehir Yolu 53. Km.
Olukpınar Köyü Temelli (Pafta:, Ada:, Parsel: 296) ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak
üzere 16/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29020 nolu bayilik lisansı alan ancak 27/06/2014
tarihinde lisansı iptal edilen Derya ÇİÇEK’e çok yüksek miktarda akaryakıt satışı yaparak dağıtıcı
olarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek
olmaksızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması için Kulu Grup Akaryakıt
Ürünleri Otomotiv Taşımacılık İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2968/17/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
25.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29786 numaralı (27/07/2012 tarihli ve 2285 sayılı
Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri
Çerkez Taşköprü Mevkii/ DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Mesut ÖZ’ün, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına
karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun
03/02/2015 tarihli ve 5460-8 sayılı Kararı ile Mesut ÖZ hakkında 978.666.-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 978.666.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/18/1-1
—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/46 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarihli ve DAĞ/446265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret
Anonim Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 02.09.2013 ve 13.09.2013
tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, bayisinin otomasyon sistemine müdahale
etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve MMG Petrol Dağıtım ve
Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından izinsiz müdahalelerin 3 iş günü içerisinde
Kuruma bildirilmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı
fıkrası ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendine, “İstasyon Otomasyon Sistemine
İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (11) inci bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2968/19/1-1
—————
Kurulun 18.12.2014 tarihli ve 5367/14 sayılı Kararı ile Manisa Akhisar Yolu Üzeri
Kayışlar Köyü Mevkii Saruhanlı-Manisa adresinde faaliyet gösteren MUSRA PETROL İNŞAAT
TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin, 03/10/2012
tarihinde yapılan tespite göre, 45 KA 1894 plakalı tankerle araç depolarına akaryakıt ikmali
yapmanızın lisanssız bayilik faaliyeti olması, bu fiiliyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğünüz akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik
lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1)
numaralı alt bendinde belirtilen "Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına
ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması"
fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın
soruşturmaya, MUSRA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TURİZM NAKLİYAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2968/20/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
30.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27636 numaralı (07.03.2014 tarihli ve 8111 Sayılı
Karar ile sonlandırılan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Dumlupınar Mahallesi 2. Caddesi
No:11 Yalova Kaptan İş Merkezi, Kat:3 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet
gösteren Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 5015
sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış
olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup
Kurulun 03/02/2015 tarihli ve 5460-24 sayılı Kararı ile Öz Hisarlı Petrol Tekstil İnşaat Nakliyat
Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/21/1-1
—————
11.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29278 numaralı (23/12/2011 tarihli ve 6032 sayılı
Başkanlık Olur'u ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında D-100 Karayolu Üzeri
Rüzgarlar Köyü BOLU adresinde faaliyet gösteren Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda
Maddeleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet
göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık
Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 03/02/2015
tarihli ve 5460-15 sayılı Kararı ile Pet-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Gıda Maddeleri
Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 815.555.-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/22/1-1
—————
06.07.2011 tarihli ve BAY/939-82/29709 numaralı (29.07.2013 tarihli 26335 sayılı
Kararla ile sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Afyon Antalya Karayolu, 20. Km.
Akören Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren Vospet Petrol
Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına
karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun
03/02/2015 tarihli ve 5460-19 sayılı Kararı ile Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
2968/23/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 76
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5543
Karar Tarihi: 01/04/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz
Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580
sayılı Kurul Kararı uyarınca; 03/08/2004 tarih ve DAG/353-14/061 sayılı doğal gaz dağıtım
lisansı sahibi Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası
perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarih ve 4276 sayılı Kurul Kararının
revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu
REVİZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER*
2015
Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı
2016
14.471.098
14.471.098
0
190.626
Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları
14.471.098
14.280.473
Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı
14.471.098
28.751.571
657.777
1.306.890
Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı
6.906.661
20.300.113
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı
345.333
1.015.006
Makul Getiri Tutarı
809.999
2.380.757
Düzenlenmiş İşletme Giderleri
121.779
311.433
1.218
3.114
122.997
314.547
0
21.800
122.997
292.747
1.213
2.886
1.591.986
3.983.279
Yeni Abone Sayısı (BBS)
0
500
Toplam Tüketim
0
418.300
Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)
Yatırımların İtfası
AR-GE Tutarı
Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri
Diğer Gelirler
Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Gideri
Yıllık Gelir Gereksinimi
* Tabloya esas değerler 2015 başı fiyatlarıdır.
2961/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5542
Karar Tarihi: 01/04/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz
Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580
sayılı Kurul Kararı uyarınca; İnegöl Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2012-2016
yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 23/05/2013 tarih ve 4414 sayılı Kurul
Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede
yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu
REVİZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER*
2015
2016
3.714.733
2.350.493
410.292
581.247
Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları
3.304.441
1.769.246
Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı
3.304.441
5.073.688
150.202
230.622
Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı
1.577.120
3.923.551
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı
78.856
196.178
Makul Getiri Tutarı
184.961
460.146
Düzenlenmiş İşletme Giderleri
375.285
412.385
3.753
4.124
379.038
416.509
26.270
28.867
352.768
387.642
3.478
3.822
691.409
1.082.232
1.200
1.700
55.227.412
69.131.000
Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı
Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)
Yatırımların İtfası
AR-GE Tutarı
Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri
Diğer Gelirler
Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Gideri
Yıllık Gelir Gereksinimi
Yeni Abone Sayısı (BBS)
Toplam Tüketim
* Tabloya esas değerler 2015 başı fiyatlarıdır.
2962/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5544
Karar Tarihi: 01/04/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2015 tarihli toplantısında; Çoruh Elektrik
Dağıtım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ)’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden
"Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve
Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki gibi revize
edilmesine,
karar verilmiştir.
2963/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayıştay Başkanlığından:
İLAM TARİHİ, İLAM NUMARASI, İLGİLİ SAYMANLIK VE İLAM TEBLİĞLERİNİ
TEBELLÜĞ ETMEYEN SORUMLULAR LİSTESİ
İlam
Tarihi
İlam No
Saymanlık
1994
1767-2408
Aydın Defterdarlık
Muhasebe Birimi
1996
1266-2131
İstanbul 2 Sayılı Sağlık
Kurumları Say. Müd.
Şükrü YÜKSEL, Nurettin ŞEN
2001
281-1229
İstanbul Yıldız Teknik
Üniv. Büt. Da. Bşk.
Banu DOĞRUSÖZ
2001
481-1230
Bayındırlık ve İskân
Bak. Merkez Say
2002
511-1210
İstanbul Yıldız Teknik
Üniv. Büt. Da. Bşk.
Banu DOĞRUSÖZ
2003
602-1147
İstanbul Yıldız Teknik
Üniv. Büt. Da. Bşk.
Banu DOĞRUSÖZ
2005
468-1140
DSİ Genel Müdürlüğü
Merkez Saymanlığı
Nihat ÜSTÜNDAĞ
2005
1012-1143
İstanbul Yıldız Teknik
Üniv. Büt. Dai. Bşk.
Nazır ARIKAN, İrfan KARAKAŞ, Serhat
ÇEHRELİ, Gülcan PURCU, Çetin YÜCE, Sebati
YAĞANOĞLU,
Haluk
PEKTAŞ,
Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı
2006
930-1312
İçişleri Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müd.
2006
1055-1315
Ankara Etimesgut
Belediyesi Muh. Bir.
2007
766-1623
Karayolları Genel
Müdürlüğü
2007
609-1630
Samsun 19 Mayıs Üniv.
Str. Gel. Dai. Bşk.
Kayhan BASMACI
2007
1256-1633
Kahramanmaraş
Defterdarlık Muh. Müd.
Mustafa ZİNCİRKIRAN, M. Emin ERSOY, Hatice
GÖRGÜLÜ, Necati TARAK
2007
974-1673
Siirt Belediyesi
Muhasebe Birimi
Nurettin ERTEMEL,
mirasçıları)
2007
897-1674
İstanbul-Maltepe
Belediyesi
Ercan BABACAN
2007
1372-1684
İçişleri Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müd.
2008
1518
Nevşehir Defterdarlık
Muh. Müd.
2008
1598
İstanbul-Tuzla (Orhanlı)
Bel. Muh. Bir.
2008
955-1727
Samsun İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliği
Sorumlu
Atilla SAĞLIK (kanuni mirasçıları)
Bekir DEMİR
Gülizar KARABULUT (GÜZEL)
Cumhur Alp DURAK
Oktay ETİ
(Suat
Batur,
kanuni
Gülizar KARABULUT (GÜZEL)
Bülent FİLİZER
Nurettin YAZAR, Ertaç AYDEĞER
Sedat ÇİÇEN, Serdar ARSLANTAŞ, Sezgin
ÜÇÜNCÜ, Bilgehan KARANFİL
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 80
İlam
Tarihi
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
İlam No
Saymanlık
Sorumlu
2008
1069-1733
İzmir İl Özel İdaresi
Saymanlığı
Celal TEMİZ, Cüneyt CEVHERTAŞ, Serkan
AKKUŞ, Faruk DEMİRCİ, Gülten TURAN
2008
360-1746
Bolu Abant İzzet Baysal
Üniv. DSS.
2008
1418-1750
Erzincan Üniversitesi
Str. Gel. Da. Bşk.
Kahraman ALPARSLAN
2008
1178-1756
Kıbrıs Türk Birlikleri
Askeri Say. Muh. Bir.
İlhan ÜNAL
2008
1189-1759
Aydın Sağlık Kurumları
2 nolu DSS.
2008
1764
Ankara-Etimesgut
Belediyesi Muh. Bir.
Asım AYDOĞDU, Bahadır KASIM,
2008
959-1782
İzmir-Karşıyaka
Belediyesi
A. Mecit GÜL, Bahar BAYBOSTAN
2008
605-1791
Balıkesir-Edremit
(Zeytinli) Bel. Muh. Bir.
2008
1417-1795
Batman Belediyesi
Muhasebe Birimi
2008
939-1809
İçişleri Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müd.
Gülizar KARABULUT (GÜZEL)
2008
1409-1826
Karabük İl Özel İdaresi
Murat ÖZCAN, Şaban YILMAZ, Ayhan
TAŞATMAZ, Yaşar MISIRLI, Ahmet İMAM,
Osman AYAN, Yılmaz ARAT
2008
1313-1844
Bitlis İl Özel İdaresi
2009
418-1380
İzmir Sağlık Kurumları
DSS
Rahim ÖZDEMİR
2009
946-1402
Şırnak-Silopi Mal
müdürlüğü
Hakan ÖZDEMİR
2009
1412
Bingöl İl Özel İdaresi
A. Muttalip GÜLER, Osman Nuri BESİ
2009
1214-1365
İzmir İl Özel İdaresi
Celal TEMİZ, Ertan YAVAŞ, İsmail KELEŞ,
Şükrü SALIK, Ahmet Murat TENDAR
2009
1428
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Osman ÖZBAYRAK
2009
1330-1484
Giresun Sağlık
Kurumları 2 nolu DSS
2009
964-1499
İçişleri Bakanlığı
Merkez Saymanlığı
2009
1118-1503
Balıkesir-Edremit
(Kadıköy) Belediyesi
Hasan ÖZEL
2010
90
K.Maraş Sütçü İmam
Üniv. Str. Gel. Da. Bş.
Hakan DEĞİRMENCİ, Ercan EFE,
2010
125
Adana İl Özel İdaresi
Hüseyin AĞIRTICI
Mustafa SERCAN, Mehmet SOY
Oğuz SARIOĞLU, Fatma AKBAYRAK, Rafet
KÖSEM, Metin BİRİNCİ, Sebahat BEKTAŞ,
Muhterem Başkaya, Aydın Sağlık Kurumları
Muhasebe Birimi
Sezer ÇELİKMEN
M. Sait KELEKÇİOĞLU, Selim TAŞ, Şehmuz
KALKAN, Latif SEÇKİN
Yeşim YÜKSEL
Ahmet BAL
Gülizar KARABULUT (GÜZEL)
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
İlam
Tarihi
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
İlam No
Saymanlık
2010
131
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Ömer KARA
2010
134
Gazi Üniversitesi DSS
Orhan TIRAŞ
2010
136
Erzurum İl Özel İdaresi
Salih ÖZBEK, Melik SAKA, Efrail PARLAK,
Süleyman SÖYLEMEZ,
2010
137
Antalya İl Özel İdaresi
Mustafa KOZANOĞLU, Mustafa Barış İŞLER
2010
138
Sakarya İl Özel İdaresi
Akın YILMAZ
2010
139
Samsun İl Özel İdaresi
Nusret ŞAHİN, Hüseyin DURSUN, Sevinç
KARTBAK, Ozan BALCI, Macit TANRIVER,
Abdullah BİLGİN, Zeki KURT
2010
140
Ankara Büyükşehir Bel.
Hes. İşl. Da. Bşk.
Nazlı ERGÜL, A. Raşit CİVAN, Vedat ÜÇPINAR,
Mustafa SARIGÜL, Salih SONKIR
M. Tevfik AYDIN, Örfü KILIÇ, Necdet YILDIZ,
Yüksel AKTAY, Abdürrahim BÜYÜKTAŞ, Murat
BÜYÜKKÖSE, Fuat KARABULAK, Abdullah
ÇELİK, Seyfettin, KARAY, Fikriye ERGİN,
Mustafa KARAKEÇİ, Filiz KARACADAĞLI,
İlhami ÖZALP,
Sorumlu
2010
143
Diyarbakır İl Özel
İdaresi
2010
42-157
İçişleri Bakanlığı
Merkez Saymanlık Müd.
Gülizar KARABULUT (GÜZEL)
2010
164
İstanbul Şişli Belediyesi
Latife Özdemir KARATAŞ,
2010
104-168
Ankara Üniversitesi DSS
Nilgün HALLORAN
2011
8
K.Maraş Sütçü İmam
Üniv. Str. Gel. Da. Bş.
Mustafa DOLAZ, İbrahim DOĞAN, Sedat ALICI,
Halil DİLEKOĞLU
2011
22
Denizcilik Müsteşarlığı
Mustafa TÜMER, Kazım ALPAY, Yetkin DENİZ,
İlhan YÜCESOY, Mithat YILMAZ
2011
23
Ankara Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
İbrahim TEKDEMİR, Ö. İlhan KARAÇAL
2011
28
Ceza ve İnfaz Kur.
Tutukevleri İşyurtları
Kur.
2011
40
Eskişehir İl Özel İdaresi
Arif OLTULU, Bekir CANSIZ
2011
50
Hacettepe Üniversitesi
Str. Gel. Da. Bş.
M. Nejat ERTÜRK, Caner AÇIKADA
2011
49
Gazi Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
Mehmet AKAY, Halil KILIÇ, İsmail GEDİKSİZ,
Derviş YILMAZ
2011
51
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Ali Kemal SAYIN, Ercüment IŞIK, Fedai
ERDOĞAN, Lütfi İNCİROĞLU, M. Haki
COŞKUN, Sabit YAMAN, M. Seyfettin BENGÜL,
2011
73
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Cenan TURAN, Yunus PEHLİVAN
2011
77
Trabzon İl Özel İdaresi
Raşide Meşeci SAĞLIK
2011
78
Şanlıurfa İl Özel İdaresi
Ferhat BURAKGAZİ, İlker Özerk ÖZCAN, Ali
YILMAZ
Kağan GENÇER
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 82
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
İlam
Tarihi
İlam No
Saymanlık
2011
81
Adana İl Özel İdaresi
2011
82-83
Ankara Su ve Kanal. İd.
Gn. Md. (ASKİ)
Orhan EKİNCİ, Bekir ÇELİK
2011
86
Selçuk Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
Mustafa ŞAHİN, Oktay SARI
2011
89
Samsun İl Özel İdaresi
Macit TANRIVER, Zeki KURT, Binnaz
ÖZGÖREN, Yahya ÇINKIL, Aslan KARANFİL,
Recep AKTAŞ, Davut NUMANOĞLU
2011
90
Afyon İl Özel İdaresi
Hayati TAŞTAN, Murat KÜTÜK
2011
93
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB)
Hasan DURMUŞ
2011
98
Bursa Uludağ Üniv. Str.
Gel. Da. Bş.
Enver UYSAL
2011
100
Sağlık Bakanlığı
2011
101
Giresun İl Özel İdaresi
Recep ÇELİKKAYA,
ÇOLAKEL
2011
105
Ankara İl Özel İdaresi
Raşit ZENGİN, Enver YÜCEL, Ramis PARLAK,
Yaşar ŞAHİN
2011
106
Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Nazlı ERGÜL, Atilla EROL, İbrahim YAVUZ,
Mehmet Nuri YILDIRIM, Mustafa SARIGÜL,
İsmet DOĞAN
2011
109
Spor Genel Müdürlüğü
Erkan ÖZCAN, İsmail TEKİN
2011
77-118
Trabzon İl Özel İdaresi
Rahman BİRİNCİ, Ahmet KABATAŞ, İshak
KARABULUT
2011
32-129
Kahramanmaraş
Belediyesi
Abdullah KEKİL, Yunus ÖZGAN, Yusuf ÇAKAR,
Ömer HAMALİ
2011
140
Gazi Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
Ali ŞAHİN, Uğur DEMİRTAŞ
2011
49-147
Gazi Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
Dilaver YAR, Cahit KILAVUZ
2011
151
İstanbul Şişli Belediyesi
İlam
Tarihi
İlam No
Saymanlık
2011
23-154
Ankara Üniversitesi Str.
Gel. Da. Bş.
2012
33
Kastamonu İl Özel
İdaresi
Alpaslan KULUŞ, Mehmet SOYTÜRK, Osman
YILDIZ, Nurten KOCASÜLEYMAN
2012
35
Rize İl Özel İdaresi
Osman İRFANOĞLU
2012
47
Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniv.
Sezai MAKAS, Cengiz KONCA
2012
54
Bursa İl Özel İdaresi
Oktay ÇAĞLIYAN
2012
55
Isparta İl Özel İdaresi
Şebnem ÖZDOĞAN, Ertan ERTAŞ, Ali İŞBİLİR,
Mustafa ERGÜN
Sorumlu
Hüseyin BAŞÇI, Hüseyin AĞIRTICI
Levent KARANLIK, Tolga ATASEVER, Gencer
DEMİRALP, Nadir AKBAŞ, Sabriye SEVENGİL
Avni
ORAL,
Osman
Latife Özdemir KARATAŞ,
Sorumlu
Nilgün HALLORAN
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
İlam
Tarihi
İlam No
Saymanlık
2012
60
Adıyaman Belediyesi
2012
63
2012
78
2012
85
2012
90
2012
109
2012
113
2012
116
2012
118
2012
158
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
Türkiye Yazma Eserler
Kurumu
Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu
Kırklareli Belediyesi
2012
167
Düzce İl Özel İdaresi
2012
2012
2012
170
171
176
Mardin İl Özel İdaresi
Edirne İl Özel İdaresi
Ağrı Belediyesi
2012
184
Dicle Üniversitesi
2012
186
2012
2012
2012
195
198
32-201
İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Elazığ İl Özel İdaresi
Şırnak Belediyesi
2012
202
Edirne Belediyesi
2012
216
Antalya-Muratpaşa
Belediyesi
2012
199
İstanbul Kartal
Belediyesi
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Samsun Büyükşehir
Belediyesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Ardahan Belediyesi
Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü
Sayfa : 83
Sorumlu
Emre ÖZDAL, Mustafa ERBİL, Ebubekir FIRAT,
Mahmut TEKİN,
Nuriye Simay BODUR,
Remzi USLU, Burhan KILIÇVURAN
Şenol KOCATEPE
İsmail ÇOM, Adnan KOÇHAN, Yüksel YAMAK
Erdoğan TOPTAŞ, Cengiz DEMİRCİ, Arif
BÖLÜK, Yavuz ÇİMEN, İstif HOŞ, İlhan ÖZGÜR
Ertan
UZUN,
Yalçın
AYGÜN,
Okan
KARAOĞLANOĞLU, Yusuf GÜNER,
Muammer AKÇAY
Şahin TEMEL
Tansel SAİN
Kazım SAĞLAM, Aynur KÜÇÜKAKÇA, Aynur
KAPLAN
Abdulhakim ERİM, Murat GİRGİN,
Kürşat ERATA
Hasan ARSLAN
Zülküf GÜNELİ, Hasan DEMİRAY, Remzi
NİGİZ, Selim ERDOĞAN, Seyfettin DİNÇEL
Tahsin ETE
Fatih A. ARICIOĞLU, Reşat KARADENİZ
Abdullah TORCAN, Metin SARIKAYA
Dinler DEMİR
Bilgin DEVİREN, Ömer GEZGİNLER, Arif
KUTAY, Necmi TOYRAN,
Erol İŞBİLEN,
Adnan SONSUZ, Adnan YILMAZ, Ahmet
ERCİYES, Ahmet KARAMAN, ALİ ÖZTÜRK,
Aslan YURT, Ayhan BAYHAN, E. Buğra KİLİM,
Ebru ŞEKER, Eray ÖĞRETİR, Mehmet KOÇ,
Fatih TAŞKIRAN, Hakan YILMAZ, Hamit
AKGÜL,
Harun
CEBRAİLOĞLU,
İnan
AYYILDIZ, İsmail ÇORUMLU, M. Zeki EMARE,
Muzaffer BIYIKLIOĞLU, Orhan BOSTANCI,
Öktem ÖZCAN, Ömer YALUR, Özcan
ÇİFTÇİBAŞI, Nevzat TONGU, Selim ŞAHİN,
Talat GÖKBONCUK, Seyhan ATEŞ, Sultan
Keskin ÖZBAŞ, Şükrullah KARATEKİN, Tuncay
Doğan KANTEMİR,
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 84
İlam
Tarihi
İlam No
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Saymanlık
Sorumlu
2012
220
Sivas İl Özel İdaresi
(Zübeyir KEMELEK, Kanuni Mirasçıları), H.
Mehmet BAYKARA, İlhan ŞAHİN, Selami
AYTAN M. Sabit KARAKAŞ, Özgür TEZGEL,
Fahrettin TANRIKULU
2012
223
Erciyes Üniversitesi
Ahmet MUŞ
2012
224
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Adil YILMAYAN, Halil ATÇI, S. Ahmet ACAR
2012
225
TÜBİTAK
2012
227
Adıyaman Üniversitesi
Fikret MAZI, Pekin Kırgız ARAY,
2012
229
İstanbul-Küçükçekmece
Belediyesi
Seyfullah DEMİREL, Torkun ÖZTÜRK, Kıvanç
TURAN
2012
234
Balıkesir Üniversitesi
2012
247
İstanbul-Şişli Belediyesi
2012
272
Samsun İl Özel İdaresi
Ozan BALCI
2012
30-276
Ankara Üniv. Str. Gel.
Da. Bş.
Nilgün HALLORAN
2012
176-324
Ağrı Belediyesi
Volkan Nurettin KORKMAZER
Sezai TÜRKER
Latife Özdemir KARATAŞ
Hasan ARSLAN
3014/1/1-1
—————
İLAMIN YILI, NUMARASI, İLGİLİ SAYMANLIK, TEMYİZ İLAMI
NUMARASI VE TEMYİZ İLAM TEBLİĞLERİNİ TEBELLÜĞ
ETMEYEN SORUMLULAR LİSTESİ
İlam Yılı
ve No
2006/640
2006/1138
2006/1260
Saymanlığı (Muhasebe Birimi)
Karayolları Genel Müdürlüğü
Merkez Say.
Aksaray İl Özel İdaresi
İstanbul İl Özel İdaresi
Temyiz
No
Sorumlusu
21361
Hatip KARAMAN
21363
Hatip KARAMAN
21363
M. Sabri YILDIZ
21737
Hüsnü YILDIZ
21640
Aysel TEKİN
21641
M. Şükrü İZGİ
21642
Bilal DEMİR
21643
Fahrettin ERİŞ
2007/497
DSİ Genel Müdürlüğü Merkez
Say.
21644
Mustafa GÖÇER
2007/1025
İstanbul Bahçelievler
Belediyesi Muh. Bir.
22268
Mahmut HEKİM, Funda TORAMAN,
BAHÇELİEVLER BEL. BŞK.’LIĞI
2007/1312
İzmir Karşıyaka Belediyesi
Hes. İşl. Müd.
22264
Bahar (ATAN) BAYBOSTAN
2007/1605
Marmara Üniversitesi DSS.
22020
Tahsin BUDAK
22209
Cemalettin DEMİRCİOĞLU
22210
M. Şamil HORASANLI
23038
Kasım ÇETİN
23039
Kiraz ELİTAŞ (BOLAT)
2008/815
Ağrı İl Özel İdaresi
2008/8961603
Aydın Sağlık Kurumları 1 nolu
DSS
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
İlam Yılı
ve No
2008/1029
2008/1040
Saymanlığı (Muhasebe Birimi)
Zonguldak Kilimli Belediyesi
Van Belediyesi Muhasebe
Birimi
RESMÎ GAZETE
Temyiz
No
Sayfa : 85
Sorumlusu
21437
Tülay YILDIZ,
BAŞKANLIĞI
KİLİMLİ
21438
Ali ASLANKILIÇ
22286
Ali Osman YILMAZ, Mehmet YAŞAR,
Abdullah ÇALIM, VAN BEL. BŞK.
22287
Ali
BAYRAM,
BAŞKANLIĞI
22288
Ekrem ÇALIŞKAN,
BAŞKANLIĞI
22222,
22223
Fidan KAYA
VAN
VAN
BELEDİYE
BELEDİYE
BELEDİYE
2008/1424
Burdur İl Özel İdaresi
22224
Şefika ÇETİN
2008/1435
Mersin Erdemli Belediyesi
Hes. İşl. Müd.
21806
Havva KAMIŞ
2008/1464
Şanlıurfa Akçakale Belediyesi
21873
Mehmet BÖLÜKTİMUR, Mehmet ALTUN
2008/1493
Kars İl Özel İdaresi Muh. Bir.
22879
Murat DEMİRCİ
22885
Nazif
ALTINPINAR,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22886
Sarp
EKMEKÇİL,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22887
Süreyya
KÖLEOĞLU,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22888
Zuhal BARDAK, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BEL. BŞK.’ LIĞI
22889
Oğuz Ali ŞAVK, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BEL. BŞK.’ LIĞI
22890
Gülbahar
BUDAK,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22891
Ali DEVECİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BEL. BŞK.’ LIĞI
22892
Ecehan
OLUCAK,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22893
Özcan
MUTLUCAN,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22894
Ayşe Nergiz ERDEMOĞLU, ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22895
Sanem
ALBAYRAK,
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.’ LIĞI
22896
Nursel YEŞİL, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BEL. BŞK.’ LIĞI
2008/1504
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Muh. Bir.
2008/1537
Kocaeli Gebze (Darıca)
Belediyesi Muh. Bir.
23000
DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2008/1589
Tekirdağ-Çorlu Belediyesi
Muhasebe Birimi
23483
Altan ERSİN
Sayfa : 86
İlam Yılı
ve No
2008/1596
2008/1676
2009/417
2009/502
2009/644
2009/644
2009/679
2009/730
2009/747
2009/8861385
2009/965
2009/966
2009/1059
RESMÎ GAZETE
Saymanlığı (Muhasebe Birimi)
İstanbul Büyükçekmece
(Bahçeşehir) Bel. Muh. Bir.
İstanbul Küçükçekmece
Belediyesi
Manisa Belediyesi Hesap İşleri
Müd.
İstanbul Maltepe Belediyesi
Karabük İl Özel İdaresi
Muhasebe birimi
Karabük İl Özel İdaresi
Muhasebe birimi
Balıkesir Erdek Belediyesi
Muh. Bir.
Çanakkale Gelibolu Belediyesi
Muh. Bir.
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Muh. Bir.
Kırşehir Belediyesi Muh. Bir.
İzmir B.Şehir Bel. Su ve Kan.
İd. Gn. Md. Hes. İşl. Md.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Str. Gel. Da. Bş.
Gaziantep Şehitkâmil
Belediyesi
Temyiz
No
Kemal AYDIN
22980
Nurcan Alan KIZILKAYA,
AYDIN, Ahmet Sait CEYLAN
22517
Fatih ÇETİN, M. Ziya KARATAŞ
22671
22918
22919
22921
22922
22969
22970
22979
22982
22988
22990
22991
22992
22994
Çapan ÇALIŞKAN,
Murat ÖZCAN
İsmail OĞUZ
Mehmet UZUN
İsmail KÖKÇÜ
Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ
Esengül Korkmaz ÇİÇEKLİ
Şaban YILMAZ
Ayhan TAŞATMAZ
İsmail AYDIN
Yılmaz ARAT
Yaşar MISIRLI
Ahmet İNAM
Ayhan ÖZTEKİN
21812
Aziz ÇİTÖREN
22041
M. Mustafa ÖZACAR
22873
A. Vahap DARENDELİ
22928
22931
22937
22939
Özlem ÜNALDI
Coşkun ALTUNER
Ömer TÜRK
Oktay Musa SAYLAM
22965
Nihat HATIRNAZ, R. Ümit DURMAZ
22412
Atilla ERENKAYA (KANUNİ
MİRASÇILARI)
22448
Zafer YÜCESOY
Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi
22425
2009/1099
2009/1135
2009/1396
Kastamonu İl Özel İdaresi
Muh. Bir.
Adıyaman İl Özel İdaresi Muh.
Bir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Sorumlusu
22812
22421
2009/10891335
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
Yasemen
Ali
İhsan
ÇAKMAK,
İbrahim
KUYUCAKLIOĞLU, Celal DAĞDELEN,
Namık SÖNMEZ, Mehmet Murat ALTUĞ
Hasan ERDOĞAN, Şeref DİLMEN, Vahap
ÇAMUR, Hasan GENÇER, Mustafa N.
LAFCI, Ruhi KILIÇ
22756
İsa KILINÇ
22748
Mustafa DOĞAN
23195
Hülya ATALAY
3014/2/1-1
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
5 Nisan 2015 – Sayı : 29317
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7374 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
2015/7377 154 kV (Ceyhan II TM-Osmaniye TM Enerji İletim Hattı) Brş.N-DDY
Günyazı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2015/7379 Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7380 Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7381 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7382 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7383 Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7384 Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7385 Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7386 Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7387 Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/7393 Kahramanmaraş Havalimanı Terminal Binası ve Mütemmim Tesisler
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
2015/7394 Konya Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar
ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sayfa
1
6
8
11
19
25
29
32
37
40
43
46
48
53
54
57
NOT: 4/4/2015 tarihli ve 29316 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
61
64
66
87
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete