T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
Aşağıda bilgileri verilen parselin inşaat ruhsatının düzenlenmesi için gereğini arz ederim.
/
/
AD SOYAD
İMZA
Pafta
:
Ada
:
Parsel :
Adres :
Telefon :
TC Kimlik No :
( ) Yeni İnşaat
( ) Tadilat
( ) Ruhsat Yenileme
( ) Röleve
Download

tc karşıyaka belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü