20.03.2015
Enflasyonist ve Deflasyonist Açık
• Potansiyel Milli Gelir (Tam İstihdam Milli Geliri)
• Bir ekonomide tüm üretim faktörlerinin etkin bir şekilde istihdam
edilmesiyle ulaşılabilecek gelir düzeyidir.
• Fiili Milli Gelir (Denge Milli Geliri)
• Deflasyonist Açık
• Potansiyel Mili Gelir > Fiili Milli Gelir

Arz
2
1
0
1
• Milli Gelir Açığı
′ç
 
çğ
1


• Potansiyel Mili Gelir > Fiili Milli Gelir

Arz
, 
• Bir ekonomide toplam talep ile toplam arzın eşitlendiği gelir
düzeyidir.
, 
• Enflasyonist Açık

ç
2

1
0
′

1
 
 ş

2

• Milli Gelirdeki Parasal Artış
• 1 − 
•  − 2
• Deflasyonist Açık
• Deflasyonist Açık
• 2 − 
• 1 − 
• 1 −  miktarındaki milli gelir
açığını gidermek için
• ∆ (2 − ) kadar ilave
yatırım yapılmalıdır.
•  − 2 miktarındaki parasal
genişlemeyi gidermek için toplam
talebi kısmak gerekir.
1
Download

Milli Gelir Açığı