Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 02 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 02.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına başvuru olmamıştır.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 02 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 02.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
17 Mart 2015 Salı
20 Mart 2015 Cuma
10:30
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29553
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
Adı - Soyadı
1 İbrahim Baran
ALES Puanı
70,00
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
78,03
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
72,41
Sınava Giriyor
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 02 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 02.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
17 Mart 2015 Salı
20 Mart 2015 Cuma
10:30
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29550
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı - Soyadı
Ahmet Kıdam
Ceyhun Küçük
Gamze Bakkal
Leyla Esmer
Talha Ejder
Emrullah Akyol
Soner Dalgıç
Emre Ünver
Gürkan Arslan
Sinem Gürkan Aydın
Feride Kulalı
Merve Özcan
Selami Açıkel
Erdi Bilgiç
Emel Yıldırım
ALES Puanı
82,57
79,25
80,56
81,30
73,91
79,05
80,01
73,62
78,81
74,78
73,98
73,09
72,33
74,01
4’lük Sistemde
Diploma Notu
2,79
3,09
2,78
2,58
3,18
2,61
2,40
2,37
2,50
2,52
2,33
2,22
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
71,76
78,76
71,53
66,86
80,86
67,56
62,66
74,80
61,96
69,70
67,19
65,00
65,46
61,03
58,46
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
79,33
79,10
77,85
76,97
76,00
75,60
74,81
73,97
73,76
73,26
71,94
70,66
70,27
70,12
17,54
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
7
7
7
7
2
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisans mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 02 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 02.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
17 Mart 2015 Salı
20 Mart 2015 Cuma
10:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29555
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
Adı - Soyadı
Seçim Bayazıt
Şahin Samson
ALES Puanı
78,17
70,00
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
68,73
77,36
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
75,34
72,21
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır.
Download

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya