ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/279-1930
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK.
Bursa, 20/03/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. HIRVATİSTAN ARİSTO HOTEL SATIŞI HK.
2. RESMİ ZİYARETLER SONUÇ RAPORLARI HK.
3. AKİB / ROSUPACK 2015 FUAR DUYURUSU HK.
4. İİB / FACHPACK 2015 FUARI ÖN BAŞVURUSU HK
5. 9. YILIK TÜRKİYE VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/279-1930
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK.
Bursa, 20/03/2015
1. HIRVATİSTAN ARİSTO HOTEL SATIŞI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 12.03.2015 tarih ve 582
sayılı yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü'nden gelen, Zagreb Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, 24 Şubat 2015
tarihinde Aristos Oteli Genel Müdürü Bay Spoljar ile bir görüşme gerçekleştirildiği, bahse
konu görüşmede Bay Spoljar tarafından otel ile ilgili detaylara yer verildiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, anılan otelin Zagreb Havaalanı'na 4 Km., Zagreb Fuar Merkezi'ne 4
Km. ve otoyola 1 Km. uzaklıkta olduğu, iş merkezleri bölgesinde (Business Zone) bulunduğu,
üstündeki en eski tesisin 2003 yılında açıldığı ve 2008 yılında ise yeni bir bölüm eklenerek
toplam 10.000 m2'lik alana sahip olduğu, konfor, delux ve superior süitlerden oluşan 150
odalı toplam 270 yataklı bir otel olduğu belirtilmekte, oteli devretmek veya ortaklık yoluyla
satmak istedikleri ifade edilmekte olup, söz konusu otelin ek arazisinin mevcut olduğu, bu
bağlamda Zagreb'de gerçek anlamda bir kongre merkezinin olmaması nedeniyle bu eksikliğin
bu ek arazi üzerine yapılabilecek bir kongre merkezi ile giderilebileceği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Aristos Hotel'e ilişkin satış teklifi ile ilgilenen firmalarımızın Zagreb
Ticaret Müşavirliğimizle iletişime geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
2. RESMİ ZİYARETLER SONUÇ RAPORLARI HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 8 Şubat-4
Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK ve İş
Konseyleri düzenlenen özel sektör heyeti ziyaretleri ve İş Forumlarının sonuç raporları ekte
belirtilmektedir.
EK: 4 Adet Link
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/TC Basbakani Pakistan Ziyareti
Sonuc_Raporu.pdf
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/TC Basbakani Portekiz Ziyareti
Sonuc_Raporu.pdf
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Macaristan_Sonuc_Raporu_24_Subat_2
015.pdf
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Macaristan_Sonuc_Raporu_24_Subat_
2015.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/279-1930
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK.
Bursa, 20/03/2015
3. AKİB / ROSUPACK 2015 FUAR DUYURUSU HK.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16.03.2015 tarih ve 2244
sayılı yazıda; 16-19 Haziran 2015 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan
"Rosupack 2015 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı” Türkiye
milli katılım organizasyonunun, ikinci kez Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği'nin organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Rosupack 2015 Fuarı'na Genel Sekreterlikleri organizasyonu altında
katılacak firmalar için; Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand
genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar
alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye)
hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım
bedelinin 350 Euro/m2 olduğu, nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön karayolu nakliyesi) dahil
katılım bedelinin ise 380 Euro/m2 olduğu belirtilmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki
katılımcının ulaşım bedeli giderlerinin yarısı geri alınacak olup (%50 devlet desteği), azami
destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.
Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların, aşağıda yer alan Online
Başvuru Formu'nu doldurarak, katılım payı yarı bedelinin belirtilen banka hesabına
yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 30 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (Fax: 0324 325 41 42; E-posta:
[email protected] ) göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.
Online Başvuru Formu: http://goo.gl/forms/5rqrEqvtwy
Banka Hesap Bilgileri;
Alıcı Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)
IBAN (EURO): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51
İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR 0324 325 37 37 (1134)
EK: Katılım Şartları
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Rosupack_2015_katilim_sartlari_1_sayf
a.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/279-1930
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK.
Bursa, 20/03/2015
4. İİB / FACHPACK 2015 FUARI ÖN BAŞVURUSU HK
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan 2051 sayılı yazıda;"Nürnberg/ Almanya'da 29
Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek "FACHPACK 2015” Uluslararası
Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Dünyanın büyük ambalaj malzemeleri ve makine fuarlarından biri olarak kabul edilen ve
INTERPACK Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen FACHPACK Fuarı, 2013 yılında 34
ülkeden 1.439 katılımcı ve 34.598 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektör için önemini
kanıtlamıştır. Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle
ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği
taşıyan FACHPACK
2015 Fuarının milli katılımcılarına, Genel Sekreterliklerince;
* Stand alanı kiralanması
* Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stant temizliği, internet
* Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stant teslimi
* Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.
Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve
kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 25
Mart 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin
ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Genel Sekreterliğin 0 212 454 05 01-02 numaralı
faksına veya [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir” denilmektedir.
Bilgi için irtibat: Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi Seda TAŞDEMİR
Tel:0212 454 05 54
Faks: 0212 454 05 01 - 02
E-Mail: [email protected]
EK: FACHPACK 2015 Fuarı Ön Başvuru Formu ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/FACHPACK_2015_Fuari_on_basvuru_
formu.pdf
5. 9. YILIK TÜRKİYE VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI HK.
Türkiye ihracatçılar Meclisinden alınan 17.03.2015 tarih ve 622 sayılı yazıda, Dış
Ekonomik İlişkiler Kumlu (DEİK)’ten alınan bir yazıya atfen, Exporta Publishing & Events
tarafından DEİK kurumsal işbirliği ile 25-26 Mart 2015 tarihlerinde Raffles İstanbul’da “9.
Yıllık Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı” (9 th Annual Turkey Trade &
Export Finance Conference) düzenleneceği, konferansın açılışında T.C. Ekonomi Bakanı
Sayın Nihai Zeybekci’nin konuşma yapacağı belirtilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/279-1930
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK.
Bursa, 20/03/2015
Anılan etkinlikte panel başlıkları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki fırsatların ve
yönetim risklerinin değerlendirilmesi, Türkiye’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerinin
(KOBİ) kredilere ve uluslararası ticarete erişimi, Sahra Altı Afrika Ticareti, risk stratejileri ve
yönetim araçları, küresel ticaret ve finansman eğilimleri, yapılandırılmış emtia ticareti
finansmanı olup, birçok finans kuruluşu temsilcisinin katılımı beklenmektedir.
Etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın DEİK Sekretaryası ile (Mustafa Oğuz, Email: [email protected], tel: 0 212 339 50 49) irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Genel Duyurular Muhtelif Konular 20.03.2015