Günce

Şubat
2015
Günce
01 Şubat Pazar
Asansör Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi Yapıldı.
03 Şubat 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan
Asansör Teknik Komitesi 15. toplantısına OYK Başkanı Ali Ekber
Çakar, Ankara ŞYK Başkanı Sadettin Özkalender, Bursa Şube
Müdürü C. Serdar Sönmez, Teknik Görevliler Aydın Rodoplu ve
Bülent Göksülük katıldı.
04 Şubat 2015 Çarşamba
Oda başkanları, Oda Yönetim Kurulu Sekreterleri ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda Olağanüstü
Genel Kurul ve eylem programını görüşmek üzere bir araya
geldi. Toplantıya; OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Başkan
Vekili Yunus Yener, OYk Sekreter Üyesi Ercüment Cervatoğlu,
OYK Üyeleri Şayende Yılmaz ile Elif Öztürk ve Oda Müdürü Arife
Kurtoğlu katıldı.
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik
Görevlisi Derya Baran katıldı.
09 Şubat 2015 Pazartesi
Entegre Yönetim Sistemi (QDMS) programının 7-8-9 Şubat
2015 tarihlerinde İzmir’de yapılan eğitimine Oda Teknik Görevlileri Can Öztürk ve Bülent Göksülük katıldı.
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi
İstanbul'da 9-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.
15 Şubat 2015 Pazar
Mersin’de Nükleer Santral Karşıtı Platform’un çağrısıyla “Anne
Oyuncağımı Aldın mı?” mitinginde bir araya gelen binlerce kişi
'Nükleer santrale hayır' dedi.
TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak
Toplantısı İMO'da gerçekleştirildi. TMMOB 4. Kadın Kurultayına
ilişkin görüş alışverişinde bulunulun toplantıya OYK üyesi Şayende Yılmaz katıldı.
17 Şubat 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
18 Şubat 2015 Çarşamba
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Genel Kurulu’nda İç
Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının görüşmelerine
başlanmasına üzerine temel hak ve özgürlükleri askıya alan
yasanın geri çekilmesi için TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel
basın açıklaması yaptı.
21 Şubat 2015 Cumartesi
Oda Onur Kurulu toplantısı Oda Merkezi`nde yapıldı.
Oda Teknik Görevliler Buluşması Antalya'da başladı.
23 Şubat 2015 Pazartesi
TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısına OYK Başkanı Ali
Ekber Çakar, OYK Sayman üyesi Tahsin Akbaba, Oda Teknik
Görevlileri Evren Sağ ve Can Öztürk katıldı.
24 Şubat 2015 Salı
10 Şubat 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, “İç
Güvenlik Yasa Tasarısı”na karşı, emek ve demokrasi güçlerinin
çağrısıyla TMMOB önünde toplanarak Ankara-Sakarya caddesine yüründü.
11 Şubat 2015 Çarşamba
TMMOB'ye bağlı odaların sekreter ve yazman üyeleri, 14
Şubat Ankara Yürüyüşü gündemiyle TMMOB'de bir araya geldi.
Toplantıya, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
25 Şubat 2015 Çarşamba
14 Şubat 2015 Cumartesi
TMMOB Mevsimlik İşçilik Çalışma Grubu toplantısına Oda
Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir
plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel
Kurulu’nda direniş ve mücadelenin büyütülmesi vurgusu öne
çıktı. TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı bölgelerinde 8 koldan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip
çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 14
Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da buluştu. İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda toplanan ve sokağa
taşan Genel Kurul heyecanı, 5 binden fazla kişiden oluşan
kortejin Kızılay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç
bildirisiyle sona erdi.
27 Şubat 2015 Cuma
40
bülten 201
mart 2015
TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Yürütme Kurulu 1. toplantısı
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
28 Şubat 2015 Cumartesi
TESKON Yürütme Kurulu Toplantısına OYK Sekreter Üyesi
Yunus Yener katıldı.
Uçak Havacılık ve Uzay Mühendişliği Kurultayı Düzenleme
Kurulu 2. Toplantısına OYK Başkan Vekili Selçuk Soylu katıldı.
Download

608 KB