TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNİS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. 482
: Hakem Görevlendirilmesi.
08/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ISPARTA
Okul Sporları Federasyonu Tarafından düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Müsabakaları
09-11 Mart 2015 tarihlerinde İliniz Spor salonunda yapılacaktır
Söz konusu müsabakalar için aşağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiş olup, hakem toplantısı 09 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarışmaların 0ynanacağı spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve İlgililere tebliğini arz/rica ederim
.
ADI SOYADI
Sait YÜCEL
Cengiz ÇAKIN
Yakup ÇANKAYA
Nasuh YILDIRIM
Mehmet CİRİT
İ. Yavuz ORAY
Safa ESGİN
Halit TURAN
Alper DEMİRBAŞ
Arzu KUTLUAY
Derya YILDIRIM
Ahmet TAŞDEMİR
Ayhan KAMBER
Tekin KAZAK
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
İl Hakemi
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İl Hakemi
İl Hakemi
Ulusal Hakem
İl Hakemi
İl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Denizli
İzmir
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
Denizli
Denizli
_______________________________________________________________________________
Ulus İşhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

türkiye masa tenisi federasyonu turkısh table tennis federatıon