T.C
Ege Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
MOLAR İNSİZAL HİPOMİNERALİZASYON
( MIH )
BİTİRME TEZİ
Stj. Diş Hekimi Selen SAKALLI
Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz
İZMİR 2014
ÖNSÖZ
Eğitim hayatım ve tez çalışmam boyunca bilgileri ve deneyimi ile bana yol gösteren
değerli hocamlarım Prof. Dr. Ali Rıza ALPÖZ ile Doç. Dr. Aslı TOPALOĞLU AK’a
ve yine bu süreçte maddi-manevi olarak daima arkamda olan ailem ve Sinan Şener’e
teşekkür ederim.
İZMİR 2014
Stj. Diş Hekimi Selen SAKALLI
İÇİNDEKİLER
1. Giriş ve Tarihçe
2. Minenin Yapısı…………………………………………………………………………2
2.1.Minenin Gelişimsel Bozuklukları…………………………………………...……..5
2.1.1. Mine Hipoplazisi…………………………………………………………...6
2.1.2. Mine Hipomineralizasyonu………………………………………………...6
2.2. Minenin Gelişimsel Bozukluklarının Kronolojisi…………………………………8
2.3.Minenin Gelişimsel Bozuklarının Etiyolojisi…………………………………...…8
3. İlk Kalıcı Molarlarda Mine Hipomineralizasyonu……………………………………10
3.1. MIH Epidemiyolojisi……………………………………………………………10
3.2. MIH Etiyolojisi………………………………………………………………….11
3.3. MIH’ ın Klinik Belirtileri ve Semptomları……………………………………...13
3.4. MIH’ ın Histolojik Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri…………………………...14
4. MIH Tanısı……………………………………………………………………………15
5. MIH’ da Koruyucu Önlemler…………………………………………………………17
6. MIH Tedavisi…………………………………………………………………………20
6.1. Restoratif Tedavi Seçenekleri…………………………………………………...22
6.1.1. Cam İyonomer Simanlar ve Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanlar…..22
6.1.2. Kompomerler……………………………………………………………..23
6.1.3. Kompozitler…………………………………………………………...….23
6.1.4. Amalgamlar……………………………………………………………….24
6.1.5. Paslanmaz Çelik Kronlar……………………………………………....…24
6.1.6. Laboratuarda Yapılan Kronlar……………………………………………25
6.2. Çekim ve Ortodontik Tedavi……………………………………….…………….25
6.3. Daimi Keserlerde Tedavi Seçenekleri……………………………………………26
6.4. Ozon Tedavisi……………………………………………………………………29
7. Materyal ve Method…………………………………………………………………..30
8. Sonuçlar……………………………………………………………………………....32
9. Tartışma ve Sonuç………………………………………………………………….....34
10. Kaynaklar……………………………………………………………………………..36
11. Özgeçmiş……………………………………………………………………………...43
1. Giriş ve Tarihçe
1970’lerin başından itibaren diş hekimleri; kalıcı dentisyon sırasında öncelikli
olarak ilk molar ve kesicilerde gözlenen gelişimsel bozukluklar raporlamıştır. Sınırları
çizilmiş hipomineralize alanlar, opasiteden, mine yüzeyinde kırılmaya bağlı şiddetli
vakalara kadar değişkenlik göstermektedir. Bu mine bozuklukları, öncelikli ve baskın
olarak ilk molar ve kesici dişlerde bulunmaktadır MIH daimi birinci molar dişler ve
daimi insizor dişlerdeki mine defekti ile sonuçlanan yaygın gelişimsel bir hastalıktır.
Bir çoğu dört daimi molar dişi ve 4 daimi insizal dişi etkileyebilir. Diğer mine
bozukluklarının aksine ayrı bir fenomen olarak değerlendirilmiştir.
MIH tanımlaması ilk kez 2001 yılında yapılmıştır.
“idiyopatik mine
hipomineralizasyonu”, “dismineralize daimi birinci büyük azılar”, “non-fluorid
hipomineralizasyonu” ya da “cheese molars” olarak da adlandırılmıştır. Değişik
toplumlarda MIH’ın %4 ile %25 arasında değişen bir yaygınlıkta olup belirli kesim ve
yaş aralıklarına göre de değiştiği bildirilmiştir.
Download

1298 - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi