MEKANSAL PLANLAMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yavuz Erdal KAYAPINAR
Genel Müdür
Hidayet Uysal
Genel Müdür Yardımcısı V.
Mevzuat Dairesi
Başkanlığı
Neslihan SAYILGAN
Daire Başkanı V.
İmar Planlama Dairesi
Başkanlığı
Erkan ÜÇÖZ
Daire Başkanı V.
Kıyı Alanları Dairesi
Başkanlığı
Mediha YEŞİLDAL
Daire Başkanı V.
Dr. Haluk BİLGİN
Genel Müdür Yardımcısı
Kentsel Tasarım Daieresi
Başkanlığı
Ayşegül DİNÇ YALÇIN
Daire Başkanı
Mevzuat Geliştirme Şube
Müdürlüğü
Abdullah Bozkurt SOLAKOĞLU
Ege ve Akdeniz Bölgeleri
Planlama Şube Müdürlüğü
Hülya Ünal KORKMAZ
Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanları
Şube Müdürlüğü
Derya FALCIOĞLU
Kentsel Tasarım Şube
Müdürlüğü
Uygulama Şube Müdürlüğü
Nevzat CAN
İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri Planlama
Şube Müdürlüğü
Hülya Ünal KORKMAZ
Ege Bölgesi Kıyı Alanları Şube
Müdürlüğü
Savaş ÇEKİN
Marka Şehirler Şube
Müdürlüğü
Marmara Bölgesi Planlama
Şube Müdürlüğü
Benay KAÇAR
Karadeniz Bölgesi Kıyı Alanları
Şube Müdürlüğü
Emre ÖĞMEN
Proje Yönetimi Şube
Müdürlüğü
Karadeniz ve Doğu Anadolu
Bölgeleri Planlama Şube
Müdürlüğü
M. Sait YANMAZ
Marmara Bölgesi Kıyı Alanları
Şube Müdürlüğü
Emre ÖĞMEN
Kentsel Dönüşüm Planlama
Şube Müdürlüğü
M. Nazım ÖZER
Dinçer SEZGİN
Aynur Gökalp DURNA
Mekânsal Stratejiler ve
Çevre Düzeni Planları
Dairesi Başkanlığı
A. Nazan AYILMAZ
Daire Başkanı V.
Yer Bilimsel Etüt Dairesi
Başkanlığı
Cahit KOCAMAN
Daire Başkanı
Yönetim Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
İbrahim ÖZTÜRK
Daire Başkanı
Harita ve Emlak Dairesi
Başkanlığı
A. Hakan AYBER
Daire Başkanı
Kırsal Yerleşim Stratejileri
Dairesi Başkanlığı
İç Anadolu, Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu ve Ege
Havzaları Planlama Şube
Müdürlüğü
Şafak AĞAÇDİKEN
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri Etüt Şube
Müdürlüğü
Murat ÖZER
İnsan Kaynakları Şube
Müdürlüğü
Arsa ve Arazi Düzenlemesi
Şube Müdürlüğü
Şeyda ÇIĞLIDAĞ
İsmail İlhan ALTINOK
Karadeniz Havzaları ve
Bütünleşik Kıyı Alanları
Planlama Şube Müdürlüğü
Emrah SÖYLEMEZ
Ege ve İç Anadolu Bölgeleri
Etüt Şube Müdürlüğü
Mustafa Ali EROL
Bütçe ve Tahakkuk Şube
Müdürlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Şube
Müdürlüğü
Süleyman KARACAOĞLU
İsmail İlhan ALTINOK
Marmara ve Akdeniz
Havzaları Planlama Şube
Müdürlüğü
Perihan ÇALIŞKAN
Marmara ve Karadeniz
Bölgeleri Etüt Şube
Müdürlüğü
Pehlül BİLGİÇ
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Harita Şube Müdürlüğü
Çağlayan ÇELİKER
İsmail İlhan ALTINOK
Mekânsal Stratejiler Şube
Müdürlüğü
Pınar ZORAL
Risk Belirleme Sakınım
Planlama Şube Müdürlüğü
Mustafa Ali EROL
Strateji Geliştirme ve
Koordinasyon Şube
Müdürlüğü
Kıyı Kenar Çizgisi Şube
Müdürlüğü
Ramazan SUÇLU
Şerife İlkay ÜLKER
Arşiv Şube Müdürlüğü
Adnan KIDIMAN
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
Hakan ERKOÇ
Download

org. şeması