ARAÇ SATIŞ İLANI
İZMİR DEFTERDARLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SIRA
NO
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
PLAKASI
MOTOR NO
ŞASE NO
NEREDE BULUNDUĞU
ARACIN
DURUMU
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Kamyonet
Renault Ekspres
1997
34 GZ 976
C117738
VF1F40RP516201339
Atatürk Mah. Karakolu / Bornova
Tamiri ile
kullanılabilir
2.250,00
450,00
01.04.2015
09:20
2
Kamyonet
Skoda Pıc Up
1997
35 AL 3144
7811352533523
TMBEEA673V5542368
Gerçek Yeddiemin/ Menderes
Tamiri ile
kullanılabilir
3.000,00
600,00
01.04.2015
09:40
3
Kamyonet
Renault Ekspres
1998
35 DRZ 78
F80C025027
VF1F40RP517068800
İrem Yeddiemin/ Torbalı
Tamiri ile
kullanılabilir
2.100,00
420,00
01.04.2015
10:00
4
Minibüs
Mitsubishi
1997
09 F 7680
4D56HK5904
JMYHNP15WVA000458
Yeşilyurt Karakolu
Tamiri ile
kullanılabilir
6.500,00
1.300,00
01.04.2015
10:20
5
Kamyonet
Hhyundai H-100
1996
09 UH 196
D4BAS015652
KMFFA17APTU239241
Egeline Yeddiemin/ Işıkkent
Tamiri ile
kullanılabilir
4.000,00
800,00
01.04.2015
10:40
6
Kamyon
Ford Cargo
2004
21 AD 070
3U36663
NMOB18TEDF3U36663
Murathan Yeddiemin/ Bayraklı
Tamiri ile
kullanılabilir
11.500,00
2.300,00
01.04.2015
11:00
7
Kamyonet
Nissan 3U
2001
35 AS 4814
LD23005879Y
VSKDEVC23U0139384
Murathan Yeddiemin/ Bayraklı
Tamiri ile
kullanılabilir
3.000,00
600,00
01.04.2015
11:20
8
Ambulans
Cıtroen Cumher
2000
35 CUD 15
10FZ1R0316520
VF7233J4215793414
Halk Sağ. Müd Deposu Urla
Tamiri ile
kullanılabilir
4.500,00
900,00
01.04.2015
11:40
9
Ambulans
Ford Transit
1999
35 EBL 42
WR96841
SFALXXDJVLWR96841
Gürşeçme Huzur Evi bahçesi
Tamiri ile
kullanılabilir
3.000,00
600,00
01.04.2015
13:20
10
Kamyonet
Hyundai Starex
2003
35 AP 7049
D4BH3T000869
NLJWVH7HP3Z001837
Silahçı Yeddiemin/ Işıkkent
Tamiri ile
kullanılabilir
4.500,00
900,00
01.04.2015
13:40
11
Kamyonet
Otoyol
1994
34 SFR 19
FIAT804005X230742757
3509722
Hitap Yeddiemin/ Bornova
Tamiri ile
kullanılabilir
3.000,00
600,00
01.04.2015
14:00
12
Otobüs
Peugeot
1998
35 ETC 58
DD30841
NLNOP2401W2417426
Zeybek yeddiemin/ Pınarbaşı
Tamiri ile
kullanılabilir
3.000,00
600,00
01.04.2015
14:20
13
Kamyon
Ford Cargo
1992
47 AD 004
85058
SFACCCDJDCNA85058
Murathan Yeddiemin/ Bayraklı
Tamiri ile
kullanılabilir
7.500,00
1.500,00
01.04.2015
14:40
14
Minibüs
Ford Transit
1996
35 ZU 408
30824
SFAEXXDJVESU30824
V.D.Çamdibi Otoparkı
Tamiri ile
kullanılabilir
5.500,00
1.100,00
01.04.2015
15:00
15
Otobüs
Peugeot
1997
35 AZ 4297
DY74M35990
NLNOP2401V2414364
Ata Yeddeimin/ Seferihisar
Tamiri ile
kullanılabilir
2.500,00
500,00
01.04.2015
15:20
16
Kamyonet
Ford Transit
2000
35 TEH 08
YG37887
SFALXXDJVLYG37887
Torbalı Adliyesi
Tamiri ile
kullanılabilir
5.500,00
1.100,00
01.04.2015
15:40
17
Ambulans
Ford Transit
2001
35 VL 677
1R70850
NMOLXXDJVL1R70850
Halk Sağ. Müd Deposu Urla
18
Kamyonet
Skoda
1997
35 KKR 59
7811352460797
TMBEEA673V5432642
Turan mah.Eskiizmir
19
Otomobil
Opel
1995
35 DF 200
X16EL20216071
WOL000058SZ003977
V.D.Çamdibi Otoparkı
20
Otomobil
Sahin S
1999
06 BM 093
131D20166563154
NM4131B0001225873
Egelıne Yeddiemin/ Işıkkent
21
Otomobil
Şahin
1989
35 TEJ 13
131A10160339975
131A10360625
Emek Yeddiemin/ Güzelbahçe
22
Otomobil
Tipo
1990
35 AR 4498
159A30007846379
ZFA16000002485151
İzmir Maliye Lisesi /Üçkuyular
23
Otomobil
Şahin
1993
35 VY 452
131A10160702558
NM4131B0000765135
Ata Yeddeimin/ Seferihisar
24
Otomobil
Renault Kango
2000
35 MKY 11
DC07363
VF1KC0HAF22903102
Arater Yeddiemin/ Menemen
25
Otomobil
Kartal
1994
48 HD 321
131A0166150899
NM4131B0000875979
Murathan Yeddiemin / Bayraklı
26
Otomobil
Şahin
1989
35 N 6108
131A10160366012
131A10386226
Dağlı Kardeşler Yeddiemin /Kapılar
27
Otomobil
Doğan
1991
35 MKY 79
131A10160514867
NM4131B0000529018
Menemen Kaymakamlığı bahçesi
28
Otomobil
Ford Taunus
1990
35 AF 5511
91802
SFAFXXDJBFLR91802
Ata Yeddeimin/ Seferihisar
29
Otomobil
Kartal
1990
35 HHY 74
131A10160415278
131AF10434074
Ata Yeddeimin/ Seferihisar
30
Otomobil
Opel Vectra
1997
35 BCK 72
X20XEV14316115
WOL000036VZ005639
İzmir Maliye Lisesi /Üçkuyular
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
Tamiri ile
kullanılabilir
5.000,00
1.000,00
02.04.2015
09:20
2.500,00
500,00
02.04.2015
09:40
3.500,00
700,00
02.04.2015
10:00
4.000,00
800,00
02.04.2015
10:20
2.500,00
500,00
02.04.2015
10:40
3.100,00
620,00
02.04.2015
11.00
1.250,00
250,00
02.04.2015
11:20
5.500,00
1.100,00
02.04.2015
11:40
4.000,00
800,00
02.04.2015
13:20
2.500,00
500,00
02.04.2015
13:40
3.000,00
600,00
02.04.2015
14:00
2.000,00
400,00
02.04.2015
14:20
2.500,00
500,00
02.04.2015
14:40
8.700,00
1.740,00
02.04.2015
15:00
1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen
tahmini bedel üzerinden Bornova Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda ve Defterdarlık Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
a) Geçici teminatı (tedavüldeki Türk parası mevzuat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri yerine düzenlenen
belgeleri )
b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi),
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan süretini vermeleri ( aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik
numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeyi Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c)
bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.
3) Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. bedeli ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir.
4) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır
durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır.
6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR.
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!