ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/190-1372
Bursa, 26/02/2015
TİM / DEİK / TÜRKMENİSTAN İŞADAMLARI HEYETİ HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 86
Türkiye ihracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan 24.02.2015 tarih ve 153-435 sayılı yazıda;
TİM ve DEİK organizatörlüğünde, Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu dolayısıyla ülkemize
gelecek olan Türkmen İşadamı heyeti ile Türk özel sektör temsilcileri arasında 3 Mart 2015 tarihinde
Dış Ticaret Kompleksi’nde ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, ekteki formu doldurarak en geç 27 Şubat 2015
Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
EKLER:
1) Başvuru Formu ( 1 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turmenistan_Isadamları_Hey_Basvuru_Formu.xls
Türkmen İşadamları Heyet Listesi ( 5 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/turkmen_is_adamları_hey_listesi.pdf
Planlanan Program:
09:30 – 10:00 Karşılama / Kayıt
10:00 – 13:00 İkili Görüşmeler
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 86 __ TÜRKMENİSTAN İŞADAMLARI HEYETİ HK.