NORVEÇ / NORWAY
Complete
Turistik seyahat / Tourism visit
1
Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve emailinize gönderilen bu kapak mektubundan çıktı
alınız.) Cover letter from the Application Portal Norway – https://selfservice.udi.no
2
Fotoğraf (Biometrik ölçüde, 6 aydan eski olmayan). One (1) photograph (biometrical standard, not
older than 6 months, 35 x 45 mm.)
3
4
5
6
7
Pasaport ve fotokopileri (Veriliş yeri ve tarihi, geçerlilik tarihi, eski vizeler, damgalar dahil olmak
üzere tüm işlem görmüş sayfaları Çekilmelidir. Yabancılar için Türkiye’deki oturma izni fotokopileri
de eklenmelidir). Copy of your passport (Place and date of issue, expiration date, previous visas,
for foreigners: valid resident/- work permits in Turkey.)
Doldurulmuş Questionnaire D formu. Questionnaire D - filled out and signed
Başvuru sahibi çalışansa;İşyeri izin yazısı (İngilizce ya da çevirisi), son 3 aylık maaş bordroları ve
SGK hizmet dökümü ve işyerinin faaliyet belgesi. If the applicant is employed: Permission letter
from employer and approval for leave (on company stationary in English or with sworn English
translation), pay slips for the last three months, SGK statements for the last three months and
Certificate of Activity from the employer.
Başvuru sahibi çiftçi ise çiftçilik belgesi. If the applicant is a farmer; farmer certificate issued by
chamber of agriculture.
Başvuru sahibi işverense; ticaret odası kaydı, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi.
If the applicant is an employer or owner of a private company; company registration in chamber of
commerce, Certificate of Activity, Tax Chart, Turkish Trade Registry Gazette.
8
Başvuru sahibi emekliyse; emeklilik ispatı(emekli kartı, emekli maaş hesabı). If the applicant is
retired: proof of pension (either bank account statement or pensioner booklet)
9
Başvuru sahibi öğrenciyse; öğrenci belgesi. If the applicant is a student: student certificate.
10
11
12
13
Başvuru sahibi 18 yaş altındaysa noter onaylı muvafakatname(İngilizce yad da onaylı çevirisi).If
the applicant is a minor or under age 18 and travelling alone or with one parent or legal guardian
only:public notary approved statement from his/her parents (this condition shall not apply if the
travelling parent can document that he/she is a single parent or holds the parental authority alone)
(in English or with sworn English translation).
Son 3 aylık hareketleri gösteren güncel banka dökümü.Updated bank account statement of the
applicant, showing the movements of last three months.
30000 euro kapsamlı bütün şengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası.Compulsory travel
medical insurance, covering all Schengen countries (minimum coverage is 30,000 EUR).
Uçuş ve otel rezervasyonları. Flight or travel reservations or other proof of intended transport. (It is
not necessary to buy the ticket until a visa has been granted.) Evidence of hotel booking or tarvel
plan.
Beyan / Declaration
Başvuru evraklarımda olabilecek eksikliklerin vize işlemlerini uzatabileceğini ve başvurumun reddedilmesine neden
olacağının bilincindeyim. Norveç Büyükelçiliği, benden başka belgeler talep etme ve şahsen büyükelçiliğe gelmemi
isteme hakkına sahiptir. Başvuru ücretinin ödenmesi, bana vize alma hakkı vermemektedir. Vize başvurumun
reddedilmesi durumunda başvuru ücretini geri alamayacağımın bilincindeyim. I am aware that if documents are
missing, this may increase the case processing time and my application may be refused. The Norwegian
Embassy has the right to ask for additional documents, and an interview of the applicant. I am aware of
that paying the application fee does not entitle me to a visa. In case of refusal, the visa fee is not
refundable.
İsim Soyisim / Name and surname
Başvuru tarihi / Application date
İmza / Signature
Uncomplete
Not
applicable
Download

Kontrol Listesi