AKDENİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
07 Mart 2015
Cumartesi
14 Mart 2015
Cumartesi
SAAT
09:00-17:00
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
*NÖBET TUTACAK
AHB NO
(Not:Kendi ASM'si
Dışında Nöbet Tutacak
Aile Hekimleri İçin)
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
ADANALIOĞLU ASM
ORHAN CERĠTLĠ
BERĠL CAN
HUZURKENT ASM
TURGAY YAVUZ
PINAR UZUN
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMİŞERİF ASM
AYSEL DAĞDELEN
AYġE ÖRNEK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
CAMİŞERİF ASM
A.GÜRHAN BARUT
ÖZLEM KAÇMAZ
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
ÇAMLIBELASM
GÜRBÜZ ġEN
FATMA SAVCI
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ÇANKAYA ASM
ERHAN DEMĠR
MĠYASE DĠVĠT
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇAY ASM
ĠSA GENÇ
FĠLĠZ KURNAZ
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
ÇİLEK ASM
AYHAN DÜLGER
NESRĠN ÖNÇIRAK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
MÜZEYYEN DAYAN
H.PERĠHAN PETEK
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
DİKİLİTAŞ ASM
MÜGE KÜRKÇÜ
ÖZLEM DEMĠRCĠ
GÜNDOĞDU ASM
HALĠT ERGÖNÜL
FATMA ÇĠPAN
GÜNEŞ ASM
CEM ÜSTÜNDAĞ
KEZĠBAN ĠġBĠLEN
HAL ASM
KERĠMAN ÇĠÇEK
ÖZLEM DĠLEK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
KERĠM GÜNGÖR
FATMA KARAKOÇAK
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KARACAİLYAS ASM
M.FAZIL SOYAL
AYġE SOYAL
KARADUVAR ASM
HASAN GÜL
NESLĠHAN YILDIZ
KAZANLI ASM
MUHAMMET YILMAZ BĠRSEN ÖZDEMĠR
Ş.SÜMER ASM
SELEN BOZKAYA
FATMA YILMAZ
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.SÜMER ASM
Ö.ÖNEM ALASULU
N.HEDĠYE PINAR
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
YENİMAHALLE ASM
HAKAN MERDER
HAVVA ORBUK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
YENİMAHALLE ASM
M.UĞUR TEBRET
ÖZLEM AYDIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
S.EYYUBİ ASM
M.ġĠRĠN EKMEN
ġENAY ÖZKAYMAZ
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
SERPĠL UZ
ADANALIOĞLU BAHÇE MAH.
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
ADANALIOĞLU ASM
SELÇUK UZ
HUZURKENT ASM
ġEMSETTĠN GÖKGÜNLÜ HÜRMET AKTAġ
CAMİŞERİF ASM
HANDAN YAMAN
HAVVA OK
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
CAMİŞERİF ASM
M.ALĠ TUNÇ
ĠLKNUR TÜRER
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
S.OLGAN ÇAVDAR
SERAP KARATÜZÜN
09:00-17:00 ÇAMLIBEL ASM
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN TURSUN MERVE EROĞLU
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇAY ASM
BĠLAL YAPICI
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
ÇİLEK ASM
OKTAY ONBAġIOĞLU SERPĠL ONBAġIOĞLU
ÇİLEK ASM
ĠLYAS KILIÇ
AYġE YILDIZ
RAKĠBE ABALI
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
14 Mart 2015
Cumartesi
21 Mart 2015
Cumartesi
28 Mart 2015
Cumartesi
DİKİLİTAŞ ASM
ENVER NACĠ TUNCER SEDEF BURCU ÖZ
GÜNDOĞDU ASM
AYSUN EREN
DĠLEK TOMARZA
GÜNDOĞDU ASM
ALĠ BÜLENT AKLAN
AYġE ÇETE
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
GÜNEŞ ASM
HAKAN OYAL
ĠLKNUR ĠBĠġ
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
NUSRATİYE ASM
MEHMET ERDOĞAN
N.ÇAĞLAR IġIK
HAL ASM
VEDAT YURTTAġ
SEVĠLAY ARSLAN
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
M.FĠKRĠ CENGĠZOĞLU ESRA BABAOĞLU
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
09:00-17:00 HAMİDİYE ASM
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
KARADUVAR ASM
A.SENOL BAġAR
SUNA ALBAY
KAZANLI ASM
TÜLĠN KOÇ
AYġEGÜL SANDALLLI
Ş.SÜMER ASM
ZĠYEN DELĠ
ġERĠFE SARI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.SÜMER ASM
ÇELEBĠ CAN ÇINAR
FATMA METĠK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.CENGİZ KIR ASM
SELDA D.KOZAK
MERVE KORKMAZ
Y.MAHALLE ASM
NECDET DĠNÇER
NURTEN TAġKIN
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
S.EYYUBİ ASM
A.TUBA METĠN
HACER POLAT
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
HUZURKENT ASM
ġÜKRÜ KILIÇ
H.AYSUN ACAR
CAMİŞERİF ASM
FĠKRET ÖZDEMĠR
HAFĠZE OK
ÇAMLIBEL ASM
H.SEVĠNÇ POLAT
HATĠCE KOÇ
ÇANKAYA ASM
AYHAN EKĠNCĠ
YASEMĠN EKĠNCĠ
ÇANKAYA ASM
NĠZAMETTĠN DÜZGÜN PERĠHAN TOPKARA
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM EROĞLU
FATMA CAN
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
ÇİLEK ASM
M.HAġĠM ġERBET
FERĠDE SAPARCA
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
MÜRÜVET KUTLAY
SERCAN PEKER
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
09:00-17:00 GÜNDOĞDU ASM
09:00-17:00
TÜLĠN DEMĠRKIRANEL FĠLĠZ CANLI
BEKĠRDE MAH.112 SOK. NO.1
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
ÇAĞIL KÖġGEROĞLU ELĠF TAPTIK
KARADUVAR MAH.65118 SK.NO:5
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
SĠTELER MAH. 5644 SOKAK
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
HAL ASM
TAHĠR BESEN
MÜRÜVET BAĞ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL ASM
SEVTAP ORHAN
BURCU AKIġ
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KARACAİLYAS ASM
DĠLDA ONUK
FĠGEN D.KALAYCI
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
Ş.SÜMER ASM
AYHAN AYÇIK
HATĠCE TÜRKMEN
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
Ş.SÜMER ASM
MURAT KAVVAS
GÜRCAN ERTÜRK
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
YENİMAHALLE ASM
FAHRETTĠN ÖZ
HATĠCE ÇEVĠK
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
YENİTAŞKENT ASM
DĠLEK PERVĠN KUTLULAR
GÜLġEN ÇAKIR
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
S.EYYUBİ ASM
EMĠNE MERT
DERYA ÖZALP
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
HUZURKENT ASM
HAYRĠYE G. KAYGUSUZ ĠLKNUR MENEKġE
CAMİŞERİF ASM
DĠDEM YENMEZ
SĠBEL DEVRĠLEN
HAMİDİYE ASM
ADNAN BĠLGĠN
AYġEGÜL AKDEMĠR
ÇAMLIBEL ASM
MEHMET YAVUZ
FATMA KORKMAZ
ÇANKAYA ASM
SÜLEYMAN SÖNMEZ GÜLBEYAZ ÇELĠK
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ÇANKAYA ASM
BÜLENT MENDEġ
ÇANKAYA MAH.4738 SOK.
ZEHRA YILDIRIM
HUZURKENT KÖSELERLĠ MAH. ĠMRAN SOK.
CAMĠġERĠF MAH.5246 SOK. NO : 11
HAMĠDĠYE MAH.4209 SK.
KÜLTÜR MAH.4312 SOK. NO:13
28 Mart 2015
Cumartesi
ÇAY ASM
ġÜKRÜ ġĠMġĠR
HĠLAL TURAN
ÇAY MAH. 6423 SOK. NO:8
ÇİLEK ASM
A.KADĠR YAMAÇ
HATĠCE DURU
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
ÇİLEK ASM
ABĠDĠN BOZDEMĠR
FATMA YILDIRIM
ÇĠLEK MAH.6350 SK.
GÜNDOĞDU ASM
CANAN KARABIYIK
PINAR KARABULUT
GÜNEŞ ASM
LEYLA BĠÇER
SARA SARIBIYIK
NUSRATİYE ASM
Ġ.ETHEM KEREM
GÜLSÜM.G.O.OĞLU
HAL ASM
HASAN ÖZDAL
FERĠDE GÜLÜ
09:00-17:00 HAL ASM
KEREM BALIKÇIOĞLU SEVĠM BALIKÇIOĞLU
GÜNDOĞDU MAH.5790 SK.N0.17
GÜNEġ MAH.ÇĠFTÇĠLER CAD.NO:213
NUSRATĠYE MAH.5020 SOK.NO:15
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
HAL MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI. NO:37
KARACAİLYAS ASM
SUAT TEKĠNTURHAN CANSU DEMĠRCĠ
KAZANLI ASM
ÖNER EROĞLU
Ş.SÜMER ASM
M.SEYHAN SEYHUN AYHAN SARI
CEZAEVİ ASM
CĠHANGĠR ALYEġĠL
MÜZEYYEN GÖKTEPE
YENİMAHALLE ASM
HALĠT DAMAR
SEBAHAT AKAY
YENĠMAHALLE 53034 SOKAK
YENİTAŞKENT ASM
A.ÜNAL YURTALAN
HÜLYA DUYAR
YENĠTAġKENT MAHALLESĠ Dr. SERDAL GÜMÜġ SOK NO:1C
S.EYYUBİ ASM
PINAR KORKMAZ
FĠGEN BĠLGĠÇ
TEZCAN SARIÇOġKUN
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
YEġĠLYURT MAH.KIġLA CAD.
YENĠ MAH.CUMHURĠYET BUL.ESKĠ BELEDĠYE BĠNASI
ġEVKET SÜMER MAH.156. CAD.NO:26
ÇĠLEK MAH. KAPALI ĠNFAZ EVĠ
GÜNEġ MAH.142 CAD.5822 SOK.NO:23
Download

aile hekimi adanalıoğlu asm orhan cerġtlġ berġl can huzurkent asm