HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ – REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Haftalık Ders Programı
1. Sınıf
Dersin Adı
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Psikofizyoloji
Gelişim Psikolojisi I
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sosyal Antropoloji
Bilgisayar II
Eğitim Felsefesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Il
Yabancı Dil II
Şehir ve Kültür
2. Sınıf
Dersin Adı
İstatistik II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğrenme Psikolojisi
İnsan İlişkileri ve İletişim
Sosyal Psikoloji
Test Dışı Teknikler
Türk Eğitim Tarihi
T
2
3
3
2
3
2
2
2
U
0
0
0
0
0
2
0
0
Öğretim Üyesi
Gün
Öğ.Gör.Büşra Sürgit
Pazartesi
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Salı
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kılıçaslan Çelikkol Salı
Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Özgür Yılmaz
Perşembe
Yrd.Doç.Dr.Cengiz Poyraz
Perşembe
Ok.Ertuğrul Dalmış
Cuma
Saat
10:00-11:30
09:00-11:15
13:45-16:00
08:30-10:00
13:00-15:15
11:30-14:30
16:00-17:30
16:45:17:30
Yer
A1
Çapa Tıp F.
V4
V1
V1
Bilg.Lab.1
B Blok B-2
INTERAKTIF
3 0 Öğr. Gör. Nalan Tur
Çarşamba
10:00-11:30
INTERAKTIF
T
3
3
3
2
3
3
2
Gün
Pazartesi
Salı
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cuma
Saat
15:15-17:30
08:30-10:45
10.45-13.00
10:00-13:00
13:00-15:15
10:00-12:15
13:00-14:30
Yer
B Blok B-1
İD9
A4
A4
A1
V2
V1
Gün
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Saat
08:30-10:45
15:15-17:30
09:15-11:30
12:15-14:30
15:15-17:30
08:30-10:45
15:15-17:30
09:15-10:00
Yer
B1
V4
A2
A1
B Blok B-2
B Blok B-2
B Blok B-1
B Blok B-2
Öğretim Üyesi
Gün
Salı
Prof.Dr. A. Esra Aslan
Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Salı
Salı
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Poyraz
Öğr.Gör. Esin Tezbaşaran
Çarşamba
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Çarşamba
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Gamze İnan Kaya
Çarşamba
Doç.Dr. İlkay Demir
Çarşamba
Dr. Levent Erel
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kılıçaslan Çelikkol Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Çare Sertelin Mercan
Perşembe
Saat
08:30-11:30
11:30-13:45
16:45-17:30
08:30-10:00
10:45-11:30
11:30-13:00
13:45-14:30
15:15-16:00
08:30-10:00
10.00-12.15
12:15-13:00
13:45-14:30
15:15-17:30
Yer
B Blok B-1
B Blok B-1
A1
V1
A5
B Blok B-1
V3
A1
V4
A4
A4
A5
B Blok B-1
U
0
0
0
2
0
0
0
Öğretim Üyesi
Öğ.Gör Esin Tezbaşaran
Yrd.Doç.Dr. Coşkun Küçüktepe
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Yrd.Doç.Dr. Hatice Ergin
Doç.Dr. İlkay Demir
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Doç.Dr. Filiz Meşeci Giorgetti
3. Sınıf
Dersin Adı
T U Öğretim Üyesi
Rehberlikte Program Geliştirme
3 0 Yrd.Doç.Dr. Coşkun Küçüktepe
Grupla Psikolojik Danışma
3 0 Yrd.Doç.Dr. Çare Sertelin Mercan
Davranış Bozuklukları
3 0 Yrd.Doç.Dr. Hatice Ergin
Psikolojik Danışma Kuramları
3 0 Doç.Dr. İlkay Demir
Karşılaştırmalı Eğitim
3 0 Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Çocuk Psikolojisi Uygulamaları
3 0 Doç.Dr. Esra İşmen Gazioğlu
Eğitim Psikolojisi:Kuram ve Uygulama
3 0 Yrd.Doç.Dr. Gamze İnan Kaya
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları
1 4 Doç.Dr. Esra İşmen Gazioğlu
4. Sınıf
Dersin Adı
T
Rehb. ve Psi. Dan. Semineri
2
Çatışma Çözümü
3
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması1
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması1
Meslek Etiği ve Yasal Konular
2
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması1
Kurum Deneyimi
1
Afet Kültürü
2
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
3
Kurum Deneyimi
1
Kurum Deneyimi
1
Kültürel Psikoloji
3
U
2
0
4
0
4
0
4
4
0
0
4
4
0
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 1. Sınıf Dersin Adı T U