INSAAT ve MONTAJ ALL RISK
SIGORTALARI
2008
GÜNDEM
Marsh & Mclennan
– Grup Şirketleri ve Kaynakları
– Marsh Türkiye
İnşaat-Montaj Sigortası
– Tanımı
– Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller
– Mutlak İstisnalar
– Muafiyetler
– Ek Teminatlar
– Kritik Hususlar
– Abonman Sigortalar
Marsh
2
Marsh & Mc Lennan Şirketler Grubu 5 Endüstri
Kolunda Hizmet Vermektedir.
MARSH
Risk ve Sigorta Hizmetleri
Risk Yönetimi
– Sigorta Brokerliği
– Sigorta Optimizasyonu
Risk Stratejileri
– Satın alma ve birleşmeler
– Risklerin tanımlanması ve ölçümü
Risk Yönetim Yapılanması
– Risklerin önlenmesi ve süreklilik
– Risk yapılanması ve eğitimler
– Risk sonrası yönetim hizmetleri
OLIVER WYMAN
Yönetim Danışmanlığı
Statejik ve Operasyonel Danışmanlık
Finansal Sektör Danışmanlığı
Organizasyon ve Liderlik Etkinliği
Marka Stratejileri ve Yapılanması
Mevzuat Danışmanlığı and Hukuki Destek
Aktüeryel Hizmetler
MERCER
Danışmanlık, Dış Kaynak
Kullanımı ve Yatırımlar
Emeklilik Planları
Sağlık ve Ek Menfaat Planları
İnsan Kaynakları
Bilgilendirme Ürünleri
İletişim
Yatırım Danışmanlığı
Yatırım Yönetimi
Satın alma ve Birleşmeler
Dış Kaynak Kullanımı
(Outsourcing)
Marsh
GUY CARPENTER
Reasürans Hizmetleri
Reasürans Plasmanı
Trete ve İhtiyari Reasürans
Çözümleri
Risk Ölçme ve Değerlendirme
Aktüeryel Hizmetleri
Kontrat ve Hasar Hizmetleri
KROLL
Risk İstihbaratı
İş İstihbaratı
– İş Soruşturmaları
– Kurumsal Yapılanma
– Rakip İstihbaratı
– Güvenlik Danışmanlığı ve Eğitimi
Kişi İstihbaratı
– Özgeçmiş ve Kredi Taraması
– Hırsızlık tespiti
Dava istihbaratı
– Elektronik Kanıt Bulunması
– Adli Muhasebe
3
Marsh / Marsh Türkiye
Marsh Türkiye
Marsh Inc.
Kuruluş 1871, dünyanın ilk sigorta
brokeri
Dünyanın en büyük sigorta
brokeri
6.9 Milyar USD gelir
100 ‘ün üzerinde ülkede
yapılanma
38.000 üzerinde çalışan
400’ün üzerinde ofiste hizmet
Marsh
1969 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk
sigorta brokeri
Türkiye’nin lider uluslararası brokeri
%100 Marsh Inc. sermayesi
İstanbul, Ankara , İzmir ve Adana
ofislerinde 200’ü aşkın çalışan ile
hizmet
1000’e yakın yerli ve yabancı
sermayeli müşteri
4
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Teminat
TEMİNAT TANIMI :
Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat
(montaj) sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında
kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara
uğraması halini temin eder.
Marsh
5
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller
Montaj işi için kullanılan makine ve alet ile geçiçi barakalar ve yardımcı
tesisler
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Hasarları,
Enkaz Kaldırma Masrafları,
İlave Nakliye Masrafları,
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm,
Dört Haftayı Geçen Test Devresi,
Bakım Devresi,
Marsh
6
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Mutlak İstisnalar
Harp, istila vb.,
İşverene teslim edilen işler,
Nükleer hasarlar,
Netice hasarları,
Kamu otoritesi tasarrufu,
Nakil vasıtaları,
Aşınma, yıpranma vb,
Nakit, kıymetli evrak vb,
Makina kırılması,
Envanter açıkları,
Kasıt veya ağır kusur,
Marsh
Monte edilecek kıymetlerin kendi
bünyelerinde mevcut hasarlar.
7
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Muafiyetler
Test Devresi
Bakım Devresi
Doğal Afetler
Deprem
Hırsızlık
Dahili Nakliyat
Mevcut Tesisler
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet (maddi)
Marsh
8
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Ek Teminatlar ( Genel )
MR 001; Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm,
MR 004; Genişletilmiş Bakım,
MR 002; Çapraz Sorumluluk,
MR 006; Fazla Mesai ve Seri Taşıma (Uçak Hariç) Ek Giderleri,
MR 007; Uçak ile Taşıma Ek Giderleri,
MR 013; Şantiye Dışı Depolama.
Marsh
9
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Ek Teminatlar ( İnşaat )
MR 100; Makina ve Tesisat için Tecrübe Devresi,
MR 113; Dahili Nakliyat,
MR 115; Hatalı Dizayn,
MR 116; İşletmeye Alınan İşler,
MR 119; Mevcut Tesisler,
MR 120; Vibrasyon.
Marsh
10
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Ek Teminatlar ( Montaj )
MR 200; Üretici Rizikosu,
MR 201; Garanti Teminatı,
MR 202; İnşaat/Montaj Makinaları,
MR 211; Nükleer Yakıt Teminatı,
MR 212; Nükleer Kirlenmenin Giderilmesi,
MR 213; Reaktörlere Ait Basınçlı Kaplar,
MR 217; Boru Hatları,Kablolar ve Benzeri Tesisat Döşenmesi Amacıyla Açılan
Kanallar ve Hendekler Teminatı
MR 218; Sızıntı ve Çatlakların Saptanması,
MR 220; Dahili Nakliyat.
Marsh
11
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Kritik Hususlar
Bakım devresi dar ve geniş kapsamlı olabilir.Hangisinin uygun olacağı
konusunda bizimle bağlantıya geçiniz
İnşaat ve Montaj projeleri ve sigorta teminatına dahil olan mesuliyet
teminatları uzun süreli riskler içerdiğinden tüm poliçelerin döviz cinsinden
yapılması gerekmektedir,
Sigorta süresi ticari faaliyet amacı ile üretime başlandığı an itibarı ile tarihe
bakılmaksızın sona erer,
Kısımlar teminatında belirtilen uzunluk ile muafiyet limitlerine dikkat edilmesi
gerekmektedir,
Sigortalının kendi sabit kıymetine (makine,cihaz,demirbaş vb.) gelecek zarar
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında ödenemez,
1 Yıl veya 1 yıldan uzun poliçelerde Prim ödeme vadesi poliçenin 2/3 ’üne
kadar uzatılabilir,
Marsh
12
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Kritik Hususlar
Sigorta bedeli zaman içinde artacağından sigorta bedeline bağlı koasürans
muafiyetler kabul edilmemelidir,
Özellikle işverenin devlet/kamu olduğu projelerde poliçe düzenlenirken
uzatma ve iptal şartlarının kararlaştırılması çok faydalı olacaktır,
Kullanılmış makinalara test devresi teminatı verilemez,
Marsh
13
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Nasıl Poliçe Tanzim Edebiliriz/Abonman Sigortalar
Sigortalı ile sigortacı arasında belirli bir müddet (genelde 12 ay) için düzenlenen ve
sigortacının belirli kapsam, süre ve bedeldeki projeleri belirli şartlar ve fiyat
çerçevesinde sigortalamayı taahhüt ettiği, sigortalının da tüm ilgili projelerini
sigortalayacağı sözünü verdiği sözleşme.
Abonman Şekilleri :
Normal Abonman; Sigortalı asgari bir prim (bazen depo primi) öder ve herbir proje için
bildirim çerçevesinde ayrı zeyil düzenlenir.
Blok Abonman; Sigortalı bir yıllık beklentisi çerçevesinde hesaplanan primi öder,
dönemlik (yıllık) ajustman yapılır.
Abonman Poliçe Faydaları :
1- Sene içinde gerçekleşecek tüm inşaat ve montajların belirlenmiş limit ve fiyat
dahilinde kalmasını sağlar.
2- Toplu satınalma sebebiyle fiyat avantajı sağlar.
3- Bildirimi unutulmuş olsa bile min.1 ay süre ile teminat avantajı sağlar.
4-Operasyonu minimize eder.
Marsh
14
İNŞAAT – MONTAJ SİGORTASI
Abonman Sigortalar
ÖRNEK :
İşin Tanımı:
ABC A.Ş. tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde montajı yapılacak
alçak gerilim ve orta gerilim tesisleri ile otomasyon sistemlerinin Montaj All
Risk Sigortası.
Poliçe Vadesi :
12 Ay
Sigorta Süresi :
2 Ay Montaj + 1 Ay Test
Montaj Bedeli :
USD 2.000.000 (azami)
Mevcut Tesisler:
USD 500.000 (beher iş için USD 100.000)
3. Şahıs Mali Mes.:
USD 1.000.000
Marsh
15
İş Ortağınız MARSH
Hedefimiz, müşterilerimizle karşılıklı olarak
uzun süreli işbirliği yaratmaktır.
Marsh
16
Download

Tüm Riskler Sigorta Sunumu