Adı Soyadı
Bölüm
Tarih
Testimiz 17 Sorudan oluşmaktadır. Her soru 5 puan değerindedir. 15-16-17 sorular hariç
BAŞARILAR DİLERİZ.
ISO 9001:2008 – ISO 4001:2007-OHSAS 18001 İÇ TETKİK
EĞİTİMİ SINAV SORULARI
1-) Aşağıdakilerden hangisi Kalite Yönetim Prensipleri arasında yer almaz?
Proses Yaklaşımı
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Finansal Başarı
a)
b)
c)
d)
2.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir tetkik açısından gerekli değildir?
a)
b)
c)
d)
3.
Tanımlanmış tetkik prosesi
Üst Yönetimden destek
Tetkikin çok uzun sürede yapılması
Eğitimli tetkikçiler,
Aşağıdakilerden hangisi İç Denetçilerde olması gereken kişisel özelliklerden değildir?
a)
b)
c)
d)
Ahlaklı
Kendine güvenen
Fedakâr
Kararlı
4. Aşağıdakilerden hangisi İç Tetkiklerin yürütülmesi aşamalarından birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
Tetkikin Gerçekleştirilmesi
Örneklemelerin Seçilmesi
Bulguların Gözden Geçirilmesi
Raporlama
5. İç Tetkiklerde Raporlama aşamasında hangisi yapılmaz?
a)
b)
c)
d)
Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
Uygunsuzluk formunun doldurulması
Tetkik raporunun hazırlanması
Soru listelerini gözden geçirilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi İç Tetkiklerin faydalarından birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
Kuruluşun hedeflerine ulaşmasında yardımcıdır
Dokümanların yeterliliği konusunda güvence sağlar
Planlama Hata yapan kişileri raporlama aracıdır.
Yönetim sisteminin gelişmesine yardımcı olur ve etkinliğini doğrular.
NOT
7.
Risk Analizlerini OHSAS 18001 Standardının hangi maddesi gereği oluşturmalıyız?
a)
b)
c)
d)
4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
4.4.4 Dokümante Etme
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar
4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
8. ’Kumaş üretimi yapan bir kuruluşta, iç tetkik yapan tetkikçi duvarda asılı olan çevre politikasını görür ve
çalışanlara çevre politikasını sorar, personelden kuruluşun politikası ile hiç ilgisi olmayan cevaplar almıştır.’’
( ISO 14001) standarı gereği iç tetkik esnasında yapılması gerekenleri yazınız?
……………………………….
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………..
9. Bir firma ıso 9001 , 14001 ve ohsas 18001 yönetim sistemlerine niçin ihtiyaç duyar ? düşüncelerinizi
yazınız.?
……………………………….
……………………………..
10. Aşagıdaki Proses yaklaşımı sisteminin boş olan kısımlarını doldurunuz ?
Download

ıso 9001:2008 , ıso 14001 çevre , ohsas 18001 iç tetkik sınav soruları