ERDEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2015 YILI ŞUBAT AYI ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEME İCAP LİSTESİ
NÖBET TARİHİ
İCAPCI ASIL HEKİM
GÖREV YERİ
İCAPÇI YEDEK HEKİM
GÖREV YERİ
01/02/2015
Selçuk DOĞAN
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
Dr.Berat YOĞUN
Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi
02/02/2015
Dr.Berat YOĞUN
Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi
Necdet GÜNEŞ
Çeşmeli Aile Sağlığı Merkezi
03/02/2015
Necdet GÜNEŞ
Çeşmeli Aile Sağlığı Merkezi
Mehmet SEYREK
Kumkuyu Aile Sağlığı Merkezi
04/02/2015
Mehmet SEYREK
Kumkuyu Aile Sağlığı Merkezi
Ömer YILDIZ
Alata Aile Sağlığı Merkezi
05/02/2015
Ömer YILDIZ
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Ali ASLAN
Elvalı Aile Sağlığı Merkezi
06/02/2015
Ali ASLAN
Elvalı Aile Sağlığı Merkezi
M.ŞAMİL ŞENSOY
Toplum Sağlığı Merkezi
07/02/2015
M.ŞAMİL ŞENSOY
Toplum Sağlığı Merkezi
Adnan ERDOĞAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
08/02/2015
Adnan ERDOĞAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
Mehmet KELEŞ
Elvalı Aile Sağlığı Merkezi
09/02/2015
Mehmet KELEŞ
Elvanlı Aile Sağlığı Merkezi
M.Yaşar KARABACAK
Alata Aile Sağlığı Merkezi
10/02/2015
M.Yaşar KARABACAK
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Sedat DOLAR
Alata Aile Sağlığı Merkezi
11/02/2015
Sedat DOLAR
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Turgut TOKER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
12/02/2015
Dr.Turgut TOKER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
Aygül GEDİK GÖÇER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
13/02/2015
Aygül GEDİK GÖÇER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
Zeliha ÖZAYDIN
Turunç Aile Sağlıuğı Merkezi
14/02/2015
Dr.Zeliha ÖZAYDIN
Turunç Aile Sağlığı Merkezi
Hüseyin EMSAL
Çeşmeli Aile Sağlığı Merkezi
15/02/2015
Hüseyin EMSAL
Çeşmeli Aile Sağlığı Merkezi
Bilge ŞAHİN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
16/02/2015
Bilge ŞAHİN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
E. Erdal özKAYACAN
Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezi
17/02/2015
E. Erdal ÖZKAYACAN
Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezi
Mahmut ÖZAYDIN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
18/02/2015
Mahmut ÖZAYDIN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
Yakup KÖSE
Alata Aile Sağlığı Merkezi
19/02/2015
Yakup KÖSE
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Aynur ACIÖZ
Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi
20/02/2015
Aynur ACIÖZ
Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi
Özlem ŞAHİN
Alata Aile Sağlığı Merkezi
21/02/2015
Özlem ŞAHİN
Alata Aile Sağlığı Merkezi
E.Erkin ÇAM
Kocahasanlı Aile Sağlığı Merkezi
22/02/2015
E.Erkin ÇAM
Kocahasanlı Aile Sağlığı Merkezi
Deniz SOY
Alata Aile Sağlığı Merkezi
23/02/2015
Deniz SOY
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Mustafa OTURAKÇIOĞLU
Alata Aile Sağlığı Merkezi
24/02/2015
Mustafa OTURAKÇIOĞLU
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Sultan ŞENSOY
Toros Aile Sağlığı Merkezi
25/02/2015
Sultan ŞENSOY
Toros Aile Sağlığı Merkezi
Ali Yücesan DURAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
26/02/2015
Ali Yücesan DURAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
İ.Sedat DEVİREN
Kargıpınarı Aile Sağlığı Merkezi
27/02/2015
İ.Sedat DEVİREN
Kargıpınarı Aile Sağlığı Merkezi
Metin GÜL
Alata Aile Sağlığı Merkezi
28/02/2015
Metin GÜL
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Meva YASTI
Toros Aile Sağlığı Merkezi
CEP TELEFONU
İCAPÇI ASIL HEKİM ADRESLERİ
CEP TELEFONU
İCAPÇI YEDEK HEKİM ADRESLERİ
NOT: 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı "Mezarlık Yerlerin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkındaki yönetmeliğinin" 16.maddesinin 4.fıkrasındaki ilgili hükümlerine göre
Erdemli Toplum Sağlığüı Merkezince hazırlanmış olup, aynı maddenin 1. fıkrası "Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise,
ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurm müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir" denilmektedir.Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen ölümlerde, ölüm belgesi
bölgenin Aile Hekimi tarfından verilir.İcap Nöbetleri mesai günleri 17:00 de başlar ertesi gün sabah 08:00 de sona erer.Hafta sonları ve diğer resmi tatil günlerinde sabah 08:00de
başlar, ertesi gün sabah 08:00 de sona erer..Arife günleri ve resmi tatilin başladığı günlerde saat 13:00 de başlar ertesi gün sabah 08:00 de sona erer.(Dini Bayramlar ve Cumhuriyet
Bayramı) icap nöbeti olan hekim ve yedek icapcı hekim il sınırlarını terk etmeden göreve çağrıldığında makul bir zamanda icap görevinde olabilecekleri bir mesafede bulunmaları
gerekmektedir.Uygun mesafedeki ölüm vakalarında araç desteği imkanlar ölçüsünde sağlanacaktır. Nöbetçi hekim nöbetinde yanında boş ölüm belgesi bulundurmak zorundadır.
ONAYLAYAN
Uzm.Dr.Sema ÇELİK
T.S.M Sorumlu Hekimi
Download

erdemli toplum sağlığı merkezi 2015 yılı şubat ayı ölüm belgesi