İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Uluslararası İnşaat
Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık
Çözüm Yolları
21 Şubat 2015 - Cumartesi
09.30 - 9.45
14.30 - 16.00
16.30 - 17.45
Açılış Konuşmaları
Uluslararası
Uygulamacıların Gözünden
Sorunlar ve Çözümler
Uluslararası İnşaat
Sözleşmelerinden Doğan
Uyuşmazlıkların Etkin
Çözümü – Tahkim
Kurumları ve Uyuşmazlık
Çözüm Kurullarının Rolü
09.45 - 11.15
İnşaat Sektörünün
Gözünden Sorunlar ve
Çözümler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Cem Çeliker
(ENKA) - Uluslararası İnşaat Sözleşmesi Kaleme
Alırken Dikkat Edilecek Hususlar: İhtilafları
Çıkmadan Önlemenin Yolları
Dr. Feyiz Erdoğan
(Nurol Holding) – Uluslararası İnşaat
Sözleşmelerinde Çıkması Muhtemel
Uyuşmazlıkların Yönetimi
Nazmiye Çalgın
(Doğuş İnşaat) – İşveren-Yüklenici-Alt Yüklenici
İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ziya Akıncı
(Galatasaray Üniversitesi, Akıncı
Hukuk Bürosu)
Claus Lenz
(Lungerich/Lenz/Schuhmacher, Almanya):
Yüklenici ve İş Sahibinin Taleplerini İleri Sürmesi
için Uyması Gereken Usuller ve Olası Tehlikeler
– Özellikle FIDIC Sözleşmeleri Açısından
Elliott Geisinger
(Schellenberg Wittmer Ltd., İsviçre): Tahkim
Uygulamasında Zararın Hesaplanması ve
İspatlanması: Bir Hukukçunun Bakış Açısı
Geoffrey Senogles
(Charles River Associates, İngiltere/İsviçre):
Tahkim Uygulamasında Zararın Hesaplanması
ve İspatı: Bir Tazminat Uzmanının Bakış Açısı
Tartışma
Tartışma
11.45 - 13.00
Domitille Baizeau
(Lalive, İsviçre) Swiss Chambers Tahkim
Kurumunun Bakış Açısı: Çoklu Sözleşmeler ve
Çok Taraflı Uyuşmazlıklarda Tahkim Şartının
Teşmili; Maliyet ve Süre Verimliliğinin
Sağlanmasında Tahkim Kurumlarının Rolü
Paul Taggart
(Dispute Resolution Board Foundation
Başkanı) – Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının
Katkısı: Uyuşmazlık Kurullarının Mahiyeti,
Uyuşmazlık Çözümündeki Rolleri, Doğrudan
ve Dolaylı Faydaları, Başarılı Bir Sonuç için Ön
Koşullar, Örnekler ve İstatistikler
17.45 - 18.00
Oturum Başkanı: Elliott Geisinger
(Schellenberg Wittmer Ltd. İsviçre)
Kapanış
Konferans Dili:
Prof. Dr. Nuray Ekşi
(Yeditepe Üniversitesi) – FIDIC Sözleşmelerine
İlişkin Tahkime Özgü Sorunlar
İngilizce-Türkçe eş zamanlı
tercüme yapılacaktır.
Aslı Budak
(Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı) –
Türk Eser Sözleşmesi Hukuku Işığında FIDIC
Sözleşmeleri
Konferans Yeri:
Ceylan Intercontinental Oteli
Asker Ocağı Cad. No: 1
Taksim – İstanbul
Tartışma
Ziva Filipic
(ICC, Fransa) – Milletlerarası Ticaret Odası’nın
Bakış Açısı: İnşaat Tahkiminde Yetkiye İlişkin
Konular, Çok Taraflı/Çoklu Sözleşmelere İlişkin
Sorunlar
Tartışma
Hukukçuların Gözünden
Sorunlar ve Çözümler
Prof. Dr. Ziya Akıncı
(Galatasaray Üniversitesi, Akıncı Hukuk Bürosu) Tahkimde Uzman Bilirkişi
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Pınar Artıran
(İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Ticaret
Örgütü Kürsüsü)
Konferans kayıt ücreti:
500 TL
Öğretim üyesi ve stajyer
avukatlar için indirimli ücret:
250 TL
Fiyata öğle yemeği ve
çay/kahve araları dahildir
Konferans Kayıt:
Araş. Gör. Ece Baş
[email protected]
Tel. +212 3115124
Download

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları 21