30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28851 numaralı İLK VE ACİL YARDIM
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.
No
ADI SOYADI
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
1 Derya KAYAR ERGİNER 74,78752 52,351264
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
82,73
24,819
77,1703
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28850 numaralı FİZYOTERAPİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Hatice AYAN
2 Gökhan YAĞIZ
3 Aslı CANPOLAT
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
76,29426 53,405982
84,87
25,461
78,86982
77,79166 54,454162
78,80690 55,16483
75
73,2
22,5
21,96
76,954162
77,12483
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28887 numaralı ÇOCUK GELİŞİMİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Ezgi ORAL
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
70
49
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
3,75- 94,16
28,248
77,248
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28888 numaralı ÇOCUK GELİŞİMİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Songül YILDIRIM
2 F.Betül ÖZKUL
ALES*
ALES
Puanı
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
Puanı
70%
30%
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)+(4)
81,47970 57,03579
82,8
24,84
81,87579
70
49
64,41
19.323
68,323
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28853 numaralı OPTİSYENLİK
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Hasan DURMUŞ
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
83,31255 58.318785
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
67.56
20,268
78,586785
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28852 numaralı TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Şenay YILDIZ
Elvin ŞENBOĞA
2 URGA
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
70
49
70,62138 49,434966
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
64.4
19,32
68,32
70,074
21,0222
70,457166
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28847 numaralı DİYALİZ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
1 Ayşegül KAHRAMAN 71,25763 49,880341
71,50455 50,053185
2 Ufuk DEMİREL
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
87.44
26,232
76,112341
70,52
21,156
71,209185
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
30.01.2015
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28848 numaralı TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
1
2
3
4
5
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
84,92478
59,447346
86,7
26,01
85,457346
84,89789
59,428523
86,23
25,869
85,297523
88,05638
61,639466
75,73
22,719
84,358466
85,80722
60,065054
77,83
23,349
83,414054
81,90634
79,46696
57,334438
55,626872
85,53
88,56
25,659
26,568
82,993438
82,194872
84,99209
75,05558
59,494463
52,538906
72
91,36
21,6
27,408
81,094463
79,946906
80,46493
56,325451
78,53
23,559
79,884451
79,11608
55,381256
80,74
24,222
79,603256
80,47005
82,70253
56,329035
57,891771
77,36
70,6
23,208
21,18
79,537035
79,071771
80,8741
74,94107
56,61187
52,458749
74,81
87,22
22,443
26,166
79,05487
78,624749
Rasim HAMUTOĞLU
Şemsettin AKGÜL
81,0792
72,58631
56,75544
50,810417
72,46
90,43
21,738
27,129
78,49344
77,939417
Seda DEMİR
Cansu GÖRGÜN
78,74372
80,79179
55,120604
56,554253
75,61
68,4
22,683
20,52
77,803604
77,074253
Burcu BABA
Zeynep ÇELİK
78,51235
78,69362
54,958645
55,085534
72,93
71,62
21,879
21,486
76,837645
76,571534
ADI SOYADI
Hilmiye Deniz
ERTUĞRUL UYGUN
Neslihan ÇİLEK
ŞİMŞEK
Mesude BİÇER
Ceren TÜRKCAN
KAYHAN
Öykü GÖNÜL
Esra FEYZİOĞLU
6
7 Yeliz YILMAZ SERT
8 Derya POLAT
9 Erden EREN
Ebru DEMİRAY
10 GÜRBÜZ
11 Ezgi Melis EKİCİ
12 Murat SİPAHİ
13 Ali Burak ÖZKAYA
14 Emine GÜLER
15
16
17
18
19
20
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
28849 numaralı TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
S.No
ADI SOYADI
1 Emin TAÇOĞLU
ALES*
ALES
Puanı
Puanı
(1)
70%
(2)
70
49
Lisans
Lisans
Mezuniyet Mezuniyet TOPLAM
Notu
Notu
30%
(3)
(4)
(2)+(4)
87,8276
26,346
75,346
*Adayların, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 09:30’da A1 nolu sınıfta (Konferans salonu yanı)
giriş sınavına girmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir.
Download

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 28851 numaralı