SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2014-15 BAHAR YARIYILI DERSE YAZILMA DUYURUSU
Derse Yazılma İşlemleri İçin Alttaki Açıklamaları Dikkatlice Okuyunuz
Ayrıca
Derse Yazılma Akış Şemasını İnceleyiniz
(http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/duyurular/DYAS.pdf)
Üniversitemiz tüm Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2014−2015 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları 2−3−4 Şubat 2015 tarihlerinde, açılmayan derslerin yerine farklı ders alma
ve/veya İlave derse yazılma işlemleri de 6−8 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
Özellikle Lisans programlarımızdaki “Bölüm Seçmeli Dersleri” kayıtlarının daha sağlıklı yapılması
için uygulanacak olan yeni kayıt süreci, takvimi ile Önlisans ve Lisansüstü eğitim birimlerinin derse yazılma
süreçleri ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur.
Öğrencilerimizin, ders kayıtlarını 2−8 Şubat 2015 tarihlerinde yaptırmaları ve geçerli bir mazeretleri
olmadıkça kayıtlarını “mazeretli kayıt” sürecine bırakmamaları olası mağduriyetleri önleme açısından
büyük önem taşımaktadır.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü
Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz için:
26 Ocak 2015
Katkı Payı/Öğrenim ücreti Yatırma
KRİTERLER
1. PROGRAM SÜRESİ İÇİRİSİNDE OLANLAR
• Birinci Öğretim Öğrencileri (Katkı payı ödemez)
• İkinci Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder)
• Karma Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder)
• Birinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Örgün öğretim katkı payı ücreti öder)
• İkinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (İkinci öğretim öğrenim ücreti öder)
2. PROGRAM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYANLAR 1
(Derse yazılma ekranı üzerinden ödenecek miktarı öğrenebilirsiniz.)
• Birinci Öğretim Öğrencileri (Katkı payı öder ve kredi başına ücret öder)
• İkinci Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
• Karma Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
• Birinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Katkı payı öder ve kredi başına ücret öder)
• İkinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
1
2 - 3 - 4 Şubat 2015
İlgili kanun maddeleri ilan metni sonunda verilmiştir
Derse Yazılma
•
•
•
5 Şubat 2015
(*): Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Konservatuvar hariç.
Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı
Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı
•
•
•
6 - 7 - 8 Şubat 2015
Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma
•
•
•
Kontenjan dışı kalan öğrenciler, kotaları dolmamış bölüm seçmeli derslerinden
seçebileceklerdir.
Bu aşamada başarı sıralamasına bakılmaksızın, bu tarihlerde önce sisteme giren
tercih ettiği ders kaydını yapmış olacaktır.
Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası
dolmamış seçimli derslere kayıt olabileceklerdir.
Öğrencilerimiz, 2-3-4 Şubat tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli hiçbir
dersten bu aşamada değişiklik veya çekilme yapamayacaktır.
Mazeretli Derse Yazılma
•
•
•
9 ŞUBAT 2015
Kotasız olarak kayıt olunan Bölüm seçmeli dersleri için kayıt listeleri, SABİS teki
derse yazılma modülünde “Öğrenci Başarı Durumu”na göre sıralanmış olarak
yayınlanacaktır.
Bölümler bu aşamada, dersleri seçen öğrenci sayılarını dikkate alarak;
1-) Bölüm seçmeli derslerinin kotalarını belirlemelidir,
2-) Talebin yüksek olduğu dersin bölünerek verilmesini sağlayabilirler (**),
3-) Kapatılacak bölüm seçmeli derslerini belirlemelidirler.
Kotalar belirlendikten sonra kontenjan dışı kalan öğrencilerimiz 6-7-8 Şubat
tarihlerinde tekrar seçmeli ders/dersler seçmelidirler.
(**): Bölünmüş dersler aynı gün ve saatlere konacaktır.
•
9 - 13 Şubat 2015
Öğrencilerimiz Zorunlu derslerine bu tarihlerde kayıt olacaktır.
Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine kayıtlar ilan edilmiş KOTA’ları dahilinde
yapılacaktır.
Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz Bölüm Seçmeli Derslerine KOTA
olmaksızın kayıt olabileceklerdir (*).
Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri
içeren bir dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir.
Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz, seçimlik derslerini kotaları dolmamış
seçmeli derslerinden seçebileceklerdir.
Bölümler, SABİS üzerinde açılacak yeni “Mazeretli Derse Yazılma Modülü”
üzerinden öğrencinin kaydını yapabileceklerdir.
BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI
Ön Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Öğrencilerimiz için:
29 Ocak 2015
Katkı Payı/Öğrenim ücreti Yatırma
KRİTERLER
1. PROGRAM SÜRESİ İÇİRİSİNDE OLANLAR
• Birinci Öğretim Öğrencileri (Katkı payı ödemez)
• İkinci Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder)
• Karma Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder)
• Birinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Örgün öğretim katkı payı ücreti öder)
• İkinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (İkinci öğretim öğrenim ücreti öder)
2. PROGRAM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYANLAR 1
(Derse yazılma ekranı üzerinden ödenecek miktarı öğrenebilirsiniz.)
• Birinci Öğretim Öğrencileri (Katkı payı öder ve kredi başına ücret öder)
• İkinci Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
• Karma Öğretim Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
• Birinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Katkı payı öder ve kredi başına ücret öder)
• İkinci Öğretim Yabancı Uyruklu Öğrencileri (Öğrenim ücreti öder ve kredi başına ücret öder)
1
İlgili kanun maddeleri ilan metni sonunda verilmiştir
3 - 4 - 5 Şubat 2015
Derse Yazılma
6 Şubat 2015
Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenip İlan Edilmesi
•
•
•
7 - 8 ŞUBAT 2015
•
Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz bu dersler yerine seçmeli ders/dersler
seçebileceklerdir.
Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve açılmış
seçimli derslere kayıt olabileceklerdir.
Mazeretli Derse Yazılma
•
•
•
9 ŞUBAT 2015
Bölümler, yapılan kayıtlara göre kapanacak seçmeli dersleri belirleyip ilan
edeceklerdir.
Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz 7-8 Şubat tarihlerinde tekrar seçmeli
ders/dersler seçmelidirler.
Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma
•
9 - 13 Şubat 2015
Öğrencilerimiz almaları gereken Zorunlu ve Seçmeli derslerine bu tarihlerde kayıt
olacaktır.
Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri
içeren bir dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir.
Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz seçimlik derslerini kotaları dolmamış
seçmeli derslerinden seçebileceklerdir.
Bölümler, SABİS üzerinde açılacak yeni “Mazeretli Derse Yazılma Modülü”
üzerinden öğrencinin kaydını yapabileceklerdir.
BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI
PROGRAM SÜRESİNDEKİ 2.ÖĞRETİM/KARMA ÖĞRETİM/UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN 1.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE AİT
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI (BAHAR DÖNEMİ) ÖĞRENCİ KATKI PAYI / ÖĞRENİM GİDERİ TABLOSU (TL)
EĞİTİM
BİRİMLERİ
I.ÖĞRETİM
KATKI PAYI
(Normal öğrenim
süresini
tamamlamış ancak
mezun olamamış
öğrenciler öder)
II.ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
GİDERİ
TIP FAKÜLTESİ
295,50
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
140,50
573,50
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
193,50
764,50
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİL.FAK.
193,50
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
193,50
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
158,00
FEN EDEBİYAT FAK. (FEN PROG.)
142,00
HUKUK FAKÜLTESİ
156,50
İŞLETME FAKÜLTESİ
156,50
(KARMA)
UZAKTAN
ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
GİDERİ
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLER (YÖS)
KATKI PAYI - ÖĞRENİM GİDERİ
I.ÖĞRETİM
KATKI PAYI
II.ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
GİDERİ
KARMA
(UZAKTAN)
ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
GİDERİ
295,50
140,50
573,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
764,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
764,50
1.064,50
193,50
764,50
1.064,50
158,00
640,50
142,00
640,50
156,50
577,50
877,50
156,50
577,50
877,50
İŞLETME FAKÜLTESİ
(UOLP-LeedsMetropolitan İşletme)(ARA SINIF)
1.155,00
İŞLETME FAKÜLTESİ
(UOLP-Leeds Metropolitan İşletme) (HAZIRLIK)
750,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
156,50
577,50
877,50
156,50
577,50
877,50
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
142,00
513,50
813,50
142,00
513,50
813,50
EĞİTİM FAKÜLTESİ
142,00
513,50
813,50
142,00
513,50
813,50
FEN EDEBİYAT FAK. (SOSY. PROG.)
142,00
481,00
142,00
481,00
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
142,00
481,00
142,00
481,00
DEVLET KONSERVATUARI
294,50
294,50
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
95,00
95,00
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
95,00
95,00
BEDEN EĞT.VE SPOR YÜKSEKOKULU
95,00
577,50
95,00
577,50
95,00
385,00
95,00
385,00
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ADAPAZARI MYO
ENSTİTÜLER
585,00
129,00
1.750,00
1.750,00
500,00
500,00
585,00
129,00
1.750,00
1.750,00
500,00
500,00
ENSTİTÜLER
(İKİNCİ VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
AKTİF ÜÇ DÖNEM SONUNDA)
A- PROGRAM SÜRESİ İÇERİSİNDE yer alan ve sadece İlgili Dönem Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyecek Öğrencilerimiz; TC KİMLİK Numarasıyla Öğretim
türüne göre karşılarına çıkan ücreti yatıracaklardır. Kredi Başına Katkı Payı ile ilgili bir ödeme işlemi yapmayacaklardır.
B- PROGRAM SÜRESİNİ GEÇEN Öğrencilerimiz ise İKİ aşamalı ÖDEME işlemi yapacaklardır.
1- Öncelikle İlgili Dönem Katkı Payı/Öğrenim Ücretini TC KİMLİK Numarasıyla Öğretim Türüne göre karşılarına çıkan ücreti,
2- Kredi Başına Katkı Payı/Öğrenim ücretini ise sistem üzerinden hesapladıkları bedeli "Kredi Başı Serbest" hesaba TC KİMLİK numarasıyla ve miktarı KENDİLERİ
söyleyerek yatıracaklardır. Bu hesaba kesinlikle "ilgili dönem katkı payı/öğrenim ücreti" yatırmayacaklardır.
26 Ocak 2015 Tarihinden İtibaren Akademik Takvimde Belirtilen Derse Yazılmaların Son Gününe Kadar Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini GARANTİ
BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, Garanti İnternet Bankacılığı ve Garanti ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından; Yapabileceklerdir. Ayrıca Türkiye
Genelinde PTT Aracılığı ile Yapılabilecektir. (PTT'den Yapılacak Ödeme İşlemlerinde İşlem Başına 2,50.-Tl. Hizmet Bedeli Tahsil Edilecektir.)
1İLGİLİ
MEVZUAT
6569 Sayılı Kanunun 29.maddesi: 2547 sayılı kanun’un 46.maddesinin (c) fıkrasında yer alan (ç), (d) ve (e) fıkralarında ibaresi (ç) fıkrasında
şeklinde değiştirilmiş ve (ç) fıkrası da “Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı
yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen
katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti;
dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak öder. Çift ana dal
programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı
veya öğrenim ücreti öder.” şeklinde düzenlenmiştir.
2547 Sayılı Kanun 46.MADDE c ve ç bentleri: c. Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek
katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu
bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem
başlarında hesaplanır. (2)
ç. (Değişik: 19/11/2014-6569/29 md.) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı
yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen
katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti;
dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak öder. Çift ana dal
programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı
veya öğrenim ücreti öder.
İlgili mevzuatta belirtilen ödemeler; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2015 tarih ve 12567 sayılı yazısına istinaden
uygulanmaya başlanmıştır.
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar dönemi derse yazılma duyurusu