Unvan Adı: Öğr. Gör. Sema ÇİFÇİ
Fakültesi: Sağlık Yüksekokulu
İletişim: [email protected]
Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Hemşirelik
Dicle Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Halk Sağlığı ABD
Fırat Üniversitesi
2011
Doktora
Yayınlar
Kitaplar ve kitap bölümleri
Araştırma Projeleri
Topluma Dayalı Ana Çocuk Sağlığı Projesi
Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Melikşah Ertem, Günay Saka, Vasfiye Değer, Ali Ceylan, Sema Çiftçi. The factors associated with
adolescent marriages and outcomes of adolescent pregnancies in Mardin Turkey . Journal of
Comparative Family Studies. Spring 2008, Vol XXXIX. Number 2, pp 229-239. (SOC indeksi C
grubu)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Saka G., Ertem M., Çifçi S., Değer V., Keskin C. Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş üstü
Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı. Kor Hek. 2008; 7(2):141-146
2. Battaloğlu inanç B.,Çifçi S., Değer V.Mardin İli İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete
maruziyetleri ve yaklaşımları.Türk Pediatri Arşivi Dergisi 2013
3. Vasfiye Değer, Betül Battaloğlu İnanç, Sema Çifçi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz
Bilgi Düzeyi Journal of Clinical and Analytical Medicine 2013
Sunulan ve/veya Basılan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1. Saka G., Değer V., Ceylan A., Çiftçi S., Ertem M., Keskin C., „Mardin İl Merkezinde
Yaşayan Kadınların Özellikleri Ve Güvenli Annelik Uygulamaları‟. 9. Ulusal Halk
Sağlığı Kongresi. Bildiri Özet Kitabı, 527. Ankara, 2005.
2. Camuz, F., Saka G., Değer V., Çiftçi S. “ Mardin‟de 40 Yaş Üstü Kadınlarda
Menopoz”. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi”, Bildiri Özetleri, 267. İzmir,
2005.
3. Saka G., Ertem M., Değer V., Camuz F., Çiftçi S. “ Mardin‟de Erken Yaş Evlilikleri
Ve Etki Eden Faktörler”. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi”, Bildiri Özetleri,
273. İzmir, 2005.
4. Saka G., Keskin C., Değer V., Çiftçi S. “Mardin‟de 15-40 Yaş Arası Genç Kız Ve
Kadınların Menopoz Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları”. 9. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi. Bildiri Özet Kitabı 532. Ankara, 2005.
5. Çiftçi S., Öztürk Ü., Saka G., Değer V., Camuz F. “Mardin‟de Kadınların Tetanoz
Aşısı Hakkındaki Düşünceleri”. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı; 104105. Van, 2006.
6. Saka G., Ertem M., Çiftçi S., Camuz F., Değer V., İlçin E. “Mardin Kent Merkezinde
Yaşayan Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Kadınların Şiddet Konusundaki Düşünceleri”.
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitabı 241. Van, 2006.
7. Ertem M., Saka G., Çiftçi S., Değer V., Özkaynak V. „Mardin Kent Merkezinde
Herhangi Bir Modern Doğum Kontrol Yöntemi Kullanan Kadınlarla Geri Çekme
Yöntemini Kullanan Kadınların Karşılaştırılması‟. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Kongre Kitabı 264. Van 2006.
8. Saka G., Ertem M., Çiftçi S., Değer V., Keskin C. “Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş
Üzeri Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı”. Üçüncü Sigara Veya Sağlık Ulusal Kongresi ,
Özet Kitabı, Tütünsüz Yaşam Dergisi Cilt 2, Özel Sayı. Ankara 2006.
9. Çifçi S., Saka G., Öztürk Ü., Bayram V., Ertem M. Mardin İl Merkezindeki
İlköğretim 6.,7.,8. Sınıflar İle Lise Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Ve Etkileyen
Faktörler. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitabı 401-402. Denizli 2007.
10. Çifçi S., Değer V., Saka G., Arslan E. „Mardin‟de Doğum Sonu Anne Bakım
Hizmetlerini Etkileyen Faktörler‟. XIII. Halk Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre
Kitabı 47. İzmir, 2010.
11. Çifçi S., G.Saka. „Mardin İl Merkezinde 15-49 Yaş Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı‟. 4.
Sigara Sağlık Ulusal Kongresİ, 148. Elazığ, 2010.
12. Değer V., Çifçi S, Saka G, Güneş A. „Mardin İl Merkezindeki İlköğretim Ve Lise
Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Ve Okullarda Tütün Yasası Uygulamaları‟. 4. Sigara
Sağlık Ulusal Kongresi 166. Elazığ, 2010.
13. Değer V., Çifçi S., Açık Y., Deveci S.E. „Mardin İl Merkezinde Resmi Ve Özel
Hastanelerde Çalışan Hemşirelerde Sigara İçme Yaygınlığı‟. 4. Sigara Sağlık Ulusal
Kongresi 169. Elazığ, 2010.
14. Cifci S.,Saka G. „Mardin İl Merkezinde 15-49 Yaş Grubu Kadınların Özellikleri Ve
Aile Planlaması Uygulamalarının Değerlendirilmesi‟. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı
Kongresi. 2009, CD.
15. Çifçi S. Değer V., Açık Y., Deveci E. „ Mardin İl Merkezinde Resmi Ve Özel
Hastanelerde Çalışan Hemşirelerde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Ve Etkileyen
Faktörler‟. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı 196. 2011.
16. Çifçi S., Açık Y. „Mardin İlinde 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Aile İçi Şiddette Maruz
Kalma Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler‟. 16. Halk Sağlığı Kongresi. Kongre CD 567.
Antalya 2013
Diğer Yayınlar
………………………………
………………………………..
………………………………..
Üyelikler
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Ödüller
………………………………..
…………………………………..
Download

Unvan Adı: Öğr. Gör. Sema ÇİFÇİ Fakültesi: Sağlık Yüksekokulu