EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Öğretim Yılı : 2014-2015
Dönem
:GÜZ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
GÜN
Saat
III.YARIYIL
Kodu
V. YARIYIL
Kodu
VII.YARIYIL
Kodu
Kodu
08.00-09.00
RDE301 Sentaks IA
RDE301 Sentaks IA
RDE1
RDE321 Rus Modernizmi I
DRS-6
RDE1
RDE321 Rus Modernizmi I
DRS-6
RDE301 Sentaks IB
RDE301 Sentaks IB
RDE1
RDE1
RDE401 Rusça Kompoziyon IA
RDE401 Rusça Kompoziyon IA
RDE1
RDE1
RDE423 Sözlü Anlatım IA
RDE423 Sözlü Anlatım IA
RDE-4
DRS-4
RDE215 Rusça Metin Analizi
DRS-4
RDE401 Rusça Kompoziyon IA
RDE1
RDE423 Sözlü Anlatım IA
RDE-4
DRS-21
DRS-21
DRS-21
RDE415 20y.y.Rus Edebiyatı
RDE415 20y.y.Rus Edebiyatı
Alt.Salon
RDE415 20y.y.Rus Edebiyatı
Alt.Salon
RDE331 Rus Dansları I
RDE331 Rus Dansları I
RDE-4
RDE435 Edebi Çeviri I
RDE1
RDE-4
RDE435 Edebi Çeviri I
RDE1
RDE4
P
09.00-10.00
RDE119 Gramer IA
RDE109Fonetik B
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IA
RDE2
A
10.00-11.00
RDE119 Gramer IA
RDE109Fonetik B
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IA
RDE2
Z
A
11.00-12.00
RDE119 Gramer IA
RDE109Fonetik B
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IA
RDE2
R
T
13.00-14.00
14.00-15.00
RDE313 Rus Kültürü I RDE219Rusça Sözcük YapmaYolları
RDE313 Rus Kültürü I RDE219Rusça Sözcük YapmaYolları
E
15.00-16.00
RDE215 Rusça Metin Analizi
S
16.00-17.00
İ
17.00-18.00
12.00-13.00
RDE2-DRS-6
RDE2-DRS-6
RDE-4
18.00-19.00
08.00-09.00
RDE425
09.00-10.00
RDE119 Gramer IB
RDE109FonetikA
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IB
RDE2
RDE307
Türkçe Rusça Çeviri IB
10.00-11.00
RDE119 Gramer IB
RDE109Fonetik A
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IB
RDE2
RDE307
Türkçe Rusça Çeviri IB
11.00-12.00
RDE119 Gramer IB
RDE109Fonetik A
RDE3-RDE4
RDE205 Morfoloji IB
RDE2
RDE307
Türkçe Rusça Çeviri IB
S
12.00-13.00
A
L
13.00-14.00
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I A İNG226 Akademik İng.II
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I A İNG226 Akademik İng.II
RDE2-RDE-1
14.00-15.00
I
15.00-16.00
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I A İNG226 Akademik İng.II
RDE2-RDE-1
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları I-A,B,C,D,E,F
Alt.Salon
RDE2-RDE-1
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
08.00-09.00
09.00-10.00
RDE425
RDE115 Konuşma IA
RDE115 Konuşma IA
RDE115 Konuşma IB
RDE115 Konuşma IB
RDE117 Yazma IB
RDE1-RDE2
RDE217 Konuşma IIIA
RDE3
RDE117 Yazma IB
RDE117 Yazma IA
RDE1-RDE2
RDE217 Konuşma IIIA
RDE3
RDE1-RDE2
RDE217 Konuşma IIIB
RDE3
RDE117 Yazma IA
RDE1-RDE2
RDE217 Konuşma IIIB
RDE3
RDE319Rusça Türkçe Çeviri III A
RDE319Rusça Türkçe Çeviri III A
RDE319Rusça Türkçe Çeviri III B
RDE319Rusça Türkçe Çeviri III B
Ç
10.00-11.00
A
11.00-12.00
R
12.00-13.00
Ş
A
13.00-14.00
14.00-15.00
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I B
RDE2
RDE323 Rusya Tarihi I
RDE-3
M
15.00-16.00
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I B
RDE2
RDE323 Rusya Tarihi I
RDE-3
B
16.00-17.00
RDE201 Rusça Türkçe Çeviri I B
RDE2
A
17.00-18.00
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları I-A,B,C,D,E,F
RDE4
RDE4
RDE4
RDE421 İleri Gramer IB
RDE421 İleri Gramer IB
RDE4
RDE421 İleri Gramer IB
RDE4
RDE4
18.00-19.00
08.00-09.00
RDE425
P
09.00-10.00
RDE115 Konuşma IA RDE121Uygulamalı Gramer IB
RDE1-RDE3
RDE221 Uygulamalı Gramer IIIA
RDE2
E
10.00-11.00
RDE115 Konuşma I A RDE121Uygulamalı Gramer IB
RDE1-RDE3
RDE221 Uygulamalı Gramer IIIA
RDE2
RDE317 19y.y.Rus Edebiyatı I
RDE317 19y.y.Rus Edebiyatı I
R
11.00-12.00
RDE1-RDE3
RDE221 Uygulamalı Gramer IIIB
RDE2
RDE317 19y.y.Rus Edebiyatı I
Ş
12.00-13.00
RDE115 Konuşma I B RDE121Uygulamalı Gramer IA
RDE115 Konuşma I B RDE121Uygulamalı Gramer IA
RDE1-RDE3
RDE221 Uygulamalı Gramer IIIB
RDE2
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları I-A,B,C,D,E,F
DRS-1
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIA
RDE-4
DRS-1
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIA
RDE-4
DRS-1
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIA
RDE-4
RDE417 Rusça Deyimler ve Atasözleri
DRS-16
RDE417 Rusça Deyimler ve Atasözleri
RDE423 Sözlü Anlatım IB
RDE423 Sözlü Anlatım IB
DRS-16
E
13.00-14.00
M
14.00-15.00
RDE211 Eski Rus edebiyatı
DRS-6
RDE401
Rusça Kompozisyon IB
RDE307Türkçe-Rusça Çeviri IA
RDE-3 RDE-1
B
15.00-16.00
RDE211 Eski Rus edebiyatı
DRS-6
RDE401
Rusça Kompozisyon IB
RDE307Türkçe-Rusça Çeviri IA
RDE-3 RDE-1
E
16.00-17.00
RDE211 Eski Rus edebiyatı
DRS-6
RDE401
Rusça Kompozisyon IB
RDE307Türkçe-Rusça Çeviri IA
RDE-3 RDE-1
17.00-18.00
RDE-4
RDE423 Sözlü Anlatım IB
RDE-4
RDE-4
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
C
12.00-13.00
RDE113 Okuma IA
RDE113 Okuma IA
RDE113 Okuma IB
RDE113 Okuma IB
RDE2
RDE217 Konuşma IIIA
RDE3
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIB
RDE4
RDE2
RDE217 Konuşma IIIA
RDE3
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIB
RDE4
RDE2
RDE217 Konuşma IIIB
RDE3
RDE419 Türkçe Rusça Çeviri IIIB
RDE4
RDE2
RDE217 Konuşma IIIB
DRS-13
RDE3
RDE327 Rusça Edebiyat Bilimine Giriş I
RDE327 Rusça Edebiyat Bilimine Giriş I
DRS-13
U
13.00-14.00
M
14.00-15.00
SOS101
Sosyolojiye Giriş I
DRS-12
İNG426 Akademik İngilizce VI
DRS-18
A
15.00-16.00
SOS101
SOS101
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş I
DRS-12
DRS-12
İNG426 Akademik İngilizce VI
İNG426 Akademik İngilizce VI
DRS-18
RDE421 İleri Gramer IA
RDE421 İleri Gramer IA
DRS-18
RDE421 İleri Gramer IA
16.00-17.00
17.00-18.00
RDE-4
RDE-4
RDE-4
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Öğretim Yılı
: 2014-2015
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI
Dönem
: BAHAR
II. YARIYIL
GÜN
Saat
Kodu
IV.YARIYIL
Kodu
VI. YARIYIL
Kodu
VIII.YARIYIL
Kodu
08.00-09.00
P
09.00-10.00
RDE120 Gramer IIA
RDE110 Dinleme AnlamaB
RDE206 Morfoloji IIA
A
10.00-11.00
RDE120 Gramer IIA
RDE110 Dinleme AnlamaB
RDE206 Morfoloji IIA
Z
A
11.00-12.00
RDE120 Gramer IIA
SNT155 Sanat Tarihi
RDE110 Dinleme AnlamaB
RDE206 Morfoloji IIA
12.00-13.00
R
T
13.00-14.00
SNT155 Sanat Tarihi
14.00-15.00
RDE314 Rus Kültürü II
RDE314 Rus Kültürü II
RDE402 Rusça Kompoziyon IIA
E
15.00-16.00
RDE212 Kelime Hazinesi
RDE402 Rusça Kompoziyon IIA
RDE424 Sözlü Anlatım IIA
RDE424 Sözlü Anlatım IIA
S
16.00-17.00
RDE212 Kelime Hazinesi
RDE402 Rusça Kompoziyon IIA
RDE424 Sözlü Anlatım IIA
İ
17.00-18.00
RDE416 Çağdaş Rus Edebiyatı
RDE416 Çağdaş Rus Edebiyatı
18.00-19.00
RDE302 Sentaks IIA
RDE302 Sentaks IIA
RDE322 Rus Modernizmi II
RDE322 Rus Modernizmi II
RDE302 Sentaks IIB
RDE302 Sentaks IIB
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları
08.00-09.00
RDE426
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları II-A,B,C,D,E,F
09.00-10.00
RDE120 Gramer IIB
RDE110 Dinleme AnlamaA
RDE206 Morfoloji IIB
10.00-11.00
RDE120 Gramer IIB
RDE110 Dinleme AnlamaA
RDE206 Morfoloji IIB
RDE308 Türkçe Rusça Çeviri IIB
RDE308 Türkçe Rusça Çeviri IIB
11.00-12.00
RDE120 Gramer IIB
RDE110 Dinleme AnlamaA
RDE206 Morfoloji IIB
RDE308 Türkçe Rusça Çeviri IIB
RDE416 Çağdaş Rus Edebiyatı
S
12.00-13.00
A
13.00-14.00
RDE202
Rusça Türkçe Çeviri IIB İNG226 Akademik İng.II
L
14.00-15.00
RDE202
Rusça Türkçe Çeviri IIB İNG226 Akademik İng.II
I
15.00-16.00
RDE202
Rusça Türkçe Çeviri IIB İNG226 Akademik İng.II
16.00-17.00
KÜL199 Kültürel Etkinlikler
RDE332 Rus Dansları II
RDE436 Edebi Çeviri II
17.00-18.00
KÜL199 Kültürel Etkinlikler
RDE332 Rus Dansları II
RDE436 Edebi Çeviri II
18.00-19.00
08.00-09.00
RDE426
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları II-A,B,C,D,E,F
09.00-10.00
RDE116 Konuşma IIA
RDE118 Yazma IIB
RDE218 Konuşma IVA
RDE320 Rusça Türkçe Çeviri IV A
Ç
10.00-11.00
RDE118 Yazma IIB
RDE118 Yazma IIA
RDE320 Rusça Türkçe Çeviri IV A
11.00-12.00
RDE116 Konuşma IIA
RDE116 Konuşma IIB
RDE218 Konuşma IVA
A
RDE218 Konuşma IVB
RDE320 Rusça Türkçe Çeviri IV B
RDE434 Rusça Sözlük Bilimi
R
12.00-13.00
RDE116 Konuşma IIB
RDE118 Yazma IIA
RDE218 Konuşma IVB
RDE320 Rusça Türkçe Çeviri IV B
RDE434 Rusça Sözlük Bilimi
Ş
13.00-14.00
RDE202 Rusça Türkçe ÇeviriIIA RDE216Atatürk Dön.TürkRus İlişkileri
RDE324 Rusya Tarihi II
RDE202 Rusça Türkçe ÇeviriIIA RDE216Atatürk Dön.TürkRus İlişkileri
RDE202 Rusça Türkçe Çeviri IIA
RDE324 Rusya Tarihi II
RDE422 İleri Gramer IIB
RDE422 İleri Gramer IIB
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVA
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVA
A
14.00-15.00
M
B
15.00-16.00
A
17.00-18.00
Sözlü Anlatım
Sözlü Anlatım
16.00-17.00
RDE422 İleri Gramer IIB
18.00-19.00
08.00-09.00
RDE426
P
09.00-10.00
RDE116
Konuşma IIA RDE122Uygulamalı GramerIIB
RDE222 Uygulamalı Gramer IVA
E
10.00-11.00
RDE116 Konuşma IIA RDE122Uygulamalı GramerIIB
RDE222 Uygulamalı Gramer IVA
RDE318 19y.y.Rus Edebiyatı II
RDE318 19y.y.Rus Edebiyatı II
R
11.00-12.00
RDE116 Konuşma IIB RDE122Uygulamalı GramerIIA
RDE222 Uygulamalı Gramer IVB
RDE318 19y.y.Rus Edebiyatı II
Ş
12.00-13.00
RDE116 Konuşma IIB RDE122Uygulamalı GramerIIA
RDE222 Uygulamalı Gramer IVB
RDE316 Rusça Sözlü Anlatım Yöntemleri
E
M
13.00-14.00
B
15.00-16.00
PSİ104 Sosyal Psikoloji
E
16.00-17.00
PSİ104 Sosyal Psikoloji
PSİ104 Sosyal Psikoloji
14.00-15.00
17.00-18.00
18y.y.Rus Edebiyatı
RDE220 18y.y.Rus Edebiyatı
RDE220 18y.y.Rus Edebiyatı
RDE220
Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları II-A,B,C,D,E,F
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVA
RDE316 Rusça Sözlü Anlatım Yöntemleri
RDE402 Rusça KompozisyonIIB RDE308Türkçe-Rusça ÇeviriIIA
RDE402 Rusça KompozisyonIIB
RDE308Türkçe-Rusça ÇeviriIIA
RDE424 Sözlü Anlatım IIB
RDE424 Sözlü Anlatım IIB
RDE402 Rusça KompozisyonIIB
RDE308Türkçe-Rusça ÇeviriIIA
RDE424 Sözlü Anlatım IIB
08.00-09.00
C
12.00-13.00
RDE114 Okuma IIA
RDE114 Okuma IIA
RDE114 Okuma IIB
RDE114 Okuma IIB
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
U
13.00-14.00
BEÖ155
Beden Eğitimi
M
14.00-15.00
BEÖ155
Beden Eğitimi
A
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
RDE218 Konuşma IVA
RDE218 Konuşma IVA
RDE218 Konuşma IVB
RDE328 Rusça Edebiyat Bilimine Giriş II
RDE328 Rusça Edebiyat Bilimine Giriş II
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVB
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVB
RDE420 Türkçe Rusça Çeviri IVB
RDE218 Konuşma IVB
Sosyolojiye Giriş II
Sosyolojiye Giriş II
SOS102 Sosyolojiye Giriş II
SOS102
SOS102
RDE422 İleri Gramer IIA
RDE422 İleri Gramer IIA
RDE422 İleri Gramer IIA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Öğretim Yılı
: 2012-2013
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Dönem
: BAHAR
II. YARIYIL
GÜN
Saat
08.00-09.00
P
09.00-10.00
A
10.00-11.00
Z
11.00-12.00
A
12.00-13.00
R
T
13.00-14.00
E
15.00-16.00
S
16.00-17.00
İ
17.00-18.00
14.00-15.00
18.00-19.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
S
12.00-13.00
A
13.00-14.00
L
14.00-15.00
I
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
08.00-09.00
09.00-10.00
Ç
10.00-11.00
A
11.00-12.00
R
12.00-13.00
Ş
A
13.00-14.00
M
15.00-16.00
B
16.00-17.00
A
17.00-18.00
14.00-15.00
18.00-19.00
08.00-09.00
P
09.00-10.00
E
10.00-11.00
R
11.00-12.00
Ş
12.00-13.00
E
M
13.00-14.00
B
15.00-16.00
E
16.00-17.00
14.00-15.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
C
12.00-13.00
U
13.00-14.00
M
14.00-15.00
A
15.00-16.00
16.00-17.00
Kodu
IV.YARIYIL
Kodu
VI. YARIYIL
Kodu
VIII.YARIYIL
Kodu
17.00-18.00
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Öğretim Yılı : 2012-2013
Dönem
:GÜZ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
I. YARIYIL
GÜN
Saat
08.00-09.00
P
09.00-10.00
A
10.00-11.00
Z
11.00-12.00
A
12.00-13.00
R
T
13.00-14.00
E
15.00-16.00
S
16.00-17.00
İ
17.00-18.00
14.00-15.00
18.00-19.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
S
12.00-13.00
A
13.00-14.00
L
14.00-15.00
I
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
08.00-09.00
09.00-10.00
Ç
10.00-11.00
A
11.00-12.00
R
Ş
12.00-13.00
A
14.00-15.00
M
15.00-16.00
B
16.00-17.00
A
17.00-18.00
13.00-14.00
18.00-19.00
08.00-09.00
P
09.00-10.00
E
10.00-11.00
R
11.00-12.00
Ş
12.00-13.00
E
M
13.00-14.00
B
15.00-16.00
E
16.00-17.00
14.00-15.00
17.00-18.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
C
12.00-13.00
U
13.00-14.00
M
14.00-15.00
A
15.00-16.00
16.00-17.00
Kodu
III.YARIYIL
Kodu
V. YARIYIL
Kodu
VII.YARIYIL
Kodu
17.00-18.00
Download

RDE301 Sentaks IA RDE301 Sentaks IA RDE301 Sentaks IB