İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ
ARALIK 2013

YIL 2

SAYI 18
www.iszu.edu.tr
Uluslararası
Konferanslar Serisi Başladı
 Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni
 İngilizce Münazara Etkinliği
 21. Yüzyılda Öğretmen Olmak
HABERLER
01 İSZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.iszu.edu.tr
Mehmet Âkif ve
Gölgeler Bilgi Şöleni
Üniversitemiz, Türkiye Yazarlar Birliği
ve Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi’nin
ortaklığıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un son kitabı
Gölgeler’in Mısır’da yayınlanışının 80. Yılı
dolayısıyla “Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni”
etkinliği, Halkalı Merkez Kampüsümüzde 26-27
Aralık 2013 tarihlerinde düzenlendi. 27 Aralık’ın
Âkif’in ölüm yıldönümü olması dolayısıyla,
etkinliğin ikinci gününde, şairin Edirnekapı’daki
kabrinde anma töreni yapıldı.
“Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni” 2627 Aralık 2013 tarihlerinde, Mehmet Âkif’in son
kitabı olan Gölgeler’in Mısır’da yayınlanışının
80. yıldönümü dolayısıyla, bugün Rektörlük
binamız olan, Âkif’in yükseköğretim gördüğü
ve daha sonra öğretmenlik yaptığı Halkalı
Ziraat ve Baytar Mektebi’nin tarihi binası olan
üniversitemizde gerçekleştirildi.
“Mehmet Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni”
etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz
Prof. Dr. Mehmet Bulut sözlerine, şairleri ve
düşünürleri yaşadıkları dönemin doğurduğuna
dikkat çekerek başladı. Prof. Dr. Mehmet Bulut;
“Âkif, İslam Medeniyeti’nin son temsilcisi ve
en büyük devleti olan Osmanlı Devleti’nin en
zor zamanları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllarında yaşadı. Bu sebepledir ki, ‘Allah bu
millete bir kere daha İstiklal Marşı yazdıracak
günler yaşatmasın’ dileğinde bulunmuştur.
Âkif yaşadığı coğrafyanın insanlarının hangi
zor dönemlerden geçtiğinin farkındaydı” dedi.
Âkif’in, gençler için her yönden örnek alınması
gereken ideal kimlik, kişilik ve şahsiyet olduğunu
söyleyen Rektörümüz; “Âkif tam da bugün
ihtiyacımız olanı bize seneler önce söylemiş.
Bir medeniyeti aşmak için önce o medeniyetin
www.iszu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Âkif
Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan
ise, ilk yayınlanışının üzerinden 80 yıl geçen
Gölgeler kitabı için yapılan etkinliğin önemine
dikkat çekerek; “Bu tür bir toplantı hiçbir kitap
için gerçekleştirilmemiştir. Milli Şairimizin son
kitabının ilk yayınlanışı üzerinden 80 yıl geçti.
Ancak bugün gördüğümüz manzaranın 80 yıl
önce Âkif’in tasvir ettiği manzaradan pek farkı
yok. Âkif hayatın içinden bir şair. Fikri, düşüncesi
ne ise bunu eserlerine birebir yansıtmış bir isim.
Milli Şairimizin en çok önem verdiği konu ise
vahdet yani birlikti. İki gün sürecek etkinliğimizde
şairimizin son kitabı olan ve 40 şiirini içeren
Gölgeler kitabını bu açılardan inceleyeceğiz”
dedi.
Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatçi ise konuşmasına,
“Âkif’in ismini taşıyan üniversite ile yüksek
tahsilini aldığı mekânda bulunan üniversitenin
buluştuğu bilgi şöleni münasebetiyle bir
araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
sözleriyle başladı. Mehmet Âkif’in sadece Türk
Edebiyatı’nın değil, hayatı kişiliği ve özellikle
Safahat’ı ile cemiyet hayatının yol göstericisi
olduğuna dikkat çeken Saatçi; “Âkif, Türk
milletinin ruhunu yakından tanıyan, dertlerini
bilen bir vatan ve millet sevdalısıdır. O, devletle
insan ve toplum arasında bir köprüdür. Dindeki
yozlaşmayı cehalete bağlamış, bilgi çağının
geleceğini önceden görmüş ve yapmamız
gereken hazırlıkları bize bildirmiştir” dedi.
HABERLER
bilgi birikimine vakıf olmak gerekiyor. Bugün
biz öncelikle modern medeniyetin birikimini çok
iyi öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Üniversitemiz
kampüsü içinde bulunan Halkalı Ziraat ve
Baytar Mektebi’nde öğretmenlik ve öğrencilik
yapan Mehmet Âkif, modern bilgi ve teknolojini
konusunda ‘Alın garbın fennini tekniğini’
der, diğer taraftan da gençlerin kültür ve
medeniyetimizin ilim ve irfanıyla donatılması
gerektiğine dikkat çeker. İşte bugün tam da
buna ihtiyaç vardır. Medeniyetimizin ilim, irfan
ve diğer tüm birikimiyle, çağın teknik ve bilgisini
birleştirmeliyiz” dedi. Rektörümüz sözlerini, en
zor zamanlarda bile istikbale güvenle bakmak
gerektiğini öğütleyen Âkif’in Gölgeler adlı
kitabındaki Bülbül şiirini okuyarak sonlandırdı.
02 İSZÜ HABER
HABERLER
03 İSZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.iszu.edu.tr
İSZÜ Uluslararası
Konferanslar Serisi Başladı
Geleceği şekillendiren, bilim üreten, lider
insanlar yetiştirmek misyonuyla yola çıkan
Üniversitemiz, 3. Akademik yılında düzenlediği
“Uluslararası Konferanslar Serisi”ne, “Bir
Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam Ülkelerinde
Öğrenilmesi ve Öğretilmesi” konulu panel ile
başladı.
Endonezya’nın önemli kurumlarından biri
olan Darussalam Üniversitesi İslami Çalışmalar
Enstitüsü’nden (Darussalam Institute of
Islamic Studies) akademisyenlerin katıldığı
“Bir Yabancı Dil Olarak Arapçanın, İslam
Ülkelerinde Öğrenilmesi ve Öğretilmesi” adlı
panel, Halkalı Merkez Kampüsümüzde 30 Aralık
2013 tarihinde düzenlendi. İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Turan Koç’un moderatör olduğu
panelde konuşmacılar; Darussalam Üniversitesi
İslami Çalışmalar Enstitüsü Dekanı Ahmad
Hidayatullah Zarkasyi, Darussalam Üniversitesi
İslami Çalışmalar Enstitüsü Rektör Yardımcısı
Dr. Dihyatun Masqon, Darussalam Üniversitesi
İslami Çalışmalar Enstitüsü Arap Dili Yüksek
Lisans Programı Başkanı Dr. Abdul Hafıdz Bin
Zaid, Darussalam Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Alif Cahyadi, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa ve
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi Arapça Okutmanı İbrahim
Abdesselam oldu.
Panelin
açılış
konuşmasını
yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut,
Üniversitemizin üçüncü akademik yılında eğitimöğretime başlayan İslami İlimler Fakültemizde
hem İngilizce hem de Arapça eğitim verildiğini
belirterek “İngilizce günümüzde bilimsel ve
akademik çalışmaların esasını teşkil ediyor.
Arapça ise hem Müslümanların inancının
dayandığı dinin dili, hem de başta İslami ilimler
olmak üzere birçok ilmi çalışmada kaynaklar bu
dile dayanıyor. Bu bağlamda biz İslami İlimler
Fakültemizde her iki dili öğretiyoruz” dedi.
www.iszu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
04 İSZÜ HABER
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Malta Üniversitesi’nde
düzenlenen İCKEM 2013 Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim
Kongresi’ne katıldı. 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen
kongrenin ilk gün açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof.
Dr. Bulut, “Vision 2023: World Economy and Turkey / 2023
Vizyonu: Dünya Ekonomisi ve Türkiye” konusunda tebliğ sundu.
11.’si düzenlenen uluslararası kongrede; “Bilgi Ekonomisi ve
Yönetimi” alanında çalışan araştırmacı, uzman, bilim insanı ve
uygulayıcılar bir araya gelerek, araştırma sonuçlarını paylaştı.
“Tarihteki Büyük Değişim ve
Dönüşümler” Konferansı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü
ve Ankara Düşünce Araştırma Merkezi (ADAM)
Başkanı olarak takdim edilen Rektörümüz,
özellikle gençlere seslenerek büyük değişim
ve dönüşümleri sağlayacak olan nitelikleri
kazanmak için gayret göstermeleri gerektiğinin
altını çizdi.
Rektörümüz
Prof.
Dr.
Mehmet
Bulut,
‘Çukurova Akademik Bakış Derneği (ÇABA)’nin
davetlisi olarak Adana Çukurova Üniversitesi’nde
“Tarihteki Büyük Değişim ve Dönüşümler”
konulu konferans verdi. 28 Aralık 2013 tarihinde
üniversite kampüsünde düzenlenen programa,
Çukurova
Üniversitesi
öğretim
üyesi
ve
öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
Gençlere yabancı dil öğrenmelerini tavsiye
eden Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, en az
iki dil bilmeden herhangi bir dönüşüm ve değişim
sağlamanın mümkün olmayacağına vurgu yaptı.
Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Prof.
Dr. Mehmet Bulut’u katılımcılar ilgiyle dinledi.
Programın sonunda ÇABA Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Çeker, Rektörümüze katkılarından
dolayı teşekkür ederek günün anısına bir plaket
verdi.
HABERLER
Rektörümüz İCKEM 2013 Uluslararası
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresine
Katıldı
HABERLER
05 İSZÜ HABER
www.iszu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Rektörümüz, Katılım Bankacılığı ve
Faizsiz Finans Çalıştayı’nda
bir merkez haline getirilmesi konusunu işlendi.
Faizsiz bankacılık konusunda Osmanlı tecrübesi
konusunu ele alan Rektörümüz, üniversitemizin
yüksek
lisans
programları
arasında
olan
Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Yüksek
Lisans
Bankacılık
Düzenleme
ve
Programı’ndan
da
bahsetti.
Faizsiz
Denetleme
Bankacılık konusunda uzmanlaşmanın önemine
Kurumu (BDDK) ve Türkiye Katılım Bankaları
dikkat çeken Rektörümüz, İstanbul’un finans
Birliğinin (TKBB) ortaklaşa düzenlediği “Katılım
merkezi olma yolundaki Türkiye’nin yönelimi
Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştayı” 21-22
ve dünya ekonomisinde faizsiz finans alanında
Aralık 2013 tarihlerinde Ankara-Kızılcahamam’da
yaşanan pozitif gelişmeler dolayısıyla, Katılım
düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet
Bankacılığı ve Faizsiz Finans alanının öneminin
Bulut’un da katılım gösterdiği çalıştayda, faizsiz
artığını ve üniversitemizin bu alanda çalışacak
finans piyasası için gerekli altyapının tesis
insanların
edilmesi ve İstanbul’un bu konuda uluslararası
öneminin artacağına işaret etti.
yetişmesinde,
gelecekte
giderek
Sesli Kitap Projesi
Projeye başvuran öğrencilerimizin, Ahmet
Ümit’ten Franz Kafka’ya uzanan geniş bir
yazar yelpazesinin okurları olmaları, bizleri
heyecanlandırdı.
Öğrencilerimiz
“Engelli
arkadaşlara yardım etme ve onlar için bir şey
yapmak” istediklerini belirtmiş, “Böyle bir
fırsatı değerlendirmemenin ayıp olacağı, bu
tecrübenin kendilerine katkı sağlayacağını”
vurgulamışlardır.
Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Başkanı
Doç.Dr. Candan ÖZTÜRK ve İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şebnem
CANSUN koordinatörlüğünde yürütülen “Sesli
Kitap Projesi”nin ilk toplantısı 17 Aralık 2013’te
gerçekleştirildi.
Projeye ilk başvuranlar, ağırlıklı olarak
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
öğrencileri oldu. Başta Hemşirelik Bölümü
ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri olmak
üzere, öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine
02 Ocak 2014’te ikinci bir başvuru kabul günü
yapılmasına karar verildi.
www.iszu.edu.tr
06 İSZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
2013-2014
eğitim-öğretim
yılında
öğretime başlayan İşletme, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümleri ile İngilizce
Öğretmenliği bölümü öğrencilerimiz arasında,
05 Aralık 2013 tarihinde, İngilizce münazara
etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, dört tartışma
grubu halinde (A-B-C-D Grupları) ve üç etapta
yarıştılar. Birinci ve ikinci etapta “Should paid
for military service be acceptable or not?”
(Bedelli askerlik olmalı mı olmamalı mı?)
konusunu tartışan öğrencilerden kazananlar,
finalde “Should attendance be compulsory
in education or not?” (Eğitimde devam
zorunluluğu olmalı mı olmamalı mı) konusunu
tartıştılar. Her etabı ayrı bir öğrenci jürisi
tarafından
değerlendirilen
münazarayı;
Gülşah KARATAŞ, Sümeyye Nur KARAASLAN
ve Muhammed Ali ALSHEIKH MOSLEM adlı
öğrencilerimizin oluşturduğu B Grubu kazandı.
Münazarada görev alan tüm öğrencilerimiz ve
öğretim elemanlarımız, 25 Aralık 2013 tarihinde
üniversitemiz yemekhanesinde öğle yemeği için
bir araya geldi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yahya Kemal
YOĞURTÇU ile Genel Sekreterimiz Sadettin
KILIÇTAŞ’ın da öğrencilerimize eşlik ettiği öğle
yemeğinde, kazanan öğrencilerimizin ödüllerini,
Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Ramazan
EVREN, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT
ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer İNAN
verdiler.
Uluslararası Yükseköğrenimde
Kalite Konferansı
Üniversitemiz
Bölümü
Öğretim
İngilizce
Öğretmenliği
Üyelerinden
Yrd.
Doç.
Dr. Gülseren’in ikinci sunumu, üniversitemiz
İngilizce
Hazırlık
Okulu
okutmanlarından
Dr. Özlem Zabitgil Gülseren, 12-14 Aralık
Handan Yurtdakal ile ortaklaşa çalışmaları
2013 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen
olan ‘‘Technologically Bridging the Past and
“Uluslararası
Yükseköğrenimde
Kalite”
(International Conference on Quality in Higher
Education,
ICQH
2013)
isimli
konferansa
katıldı. Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleşen
Present of Communicative English Language
Teaching’’ oldu. Amerika Birleşik Devletleri,
Çin, Malezya, K.K.T.C ve Bahreyn gibi çeşitli
konferansa iki sunumla katılan Dr. Gülseren,
ülkelerden
bireysel
and
konferansta akreditasyon süreci, global çağda
Criticality in Higher Education: From Vygotsky
eğitim kalitesi, ve eğitim sorunlarına çözümler
into Classroom Practice” konulu sunumu yaptı.
gibi konular tartışıldı.
çalışması
olan
‘‘Inquisition
birçok
katılımcının
bulunduğu
HABERLER
İngilizce Münazara Etkinliği
HABERLER
07 İSZÜ HABER
www.iszu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in
Vefat Yıldönümü
10 Aralık 2013, üniversitemize ismini veren
ve “Hocaların Hocası” unvanıyla anılan değerli
ilim adamı Prof. Dr. Sabahattin Zaim’in vefatının
7. yıldönümüydü. İlimle yoğrulmuş ömrünü talebe
yetiştirmeye adayan hocamız, ‘asıl gaye’nin güzel
insan yetiştirmek olduğunu sürekli vurgulamıştır.
Bu vesileyle hocamızı şükran ve rahmetle anıyoruz.
21. Yüzyılda Öğretmen Olmak
karşılaştırılarak
iki
ülkenin
geçmişte
ve
günümüzdeki benzerlikleri ve farklılıkları üzerine
dikkat çekildi. Finlandiya’nın özellikle eğitim
alanında öne çıkmasının nedenleri açıklanarak
bu ülkenin öğretmen yetiştirme politikasının altı
çizildi. “Etkin ve Nitelikli Öğretmen Yetiştirme”
politikalarının sonucunda Finlandiya’nın bu
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile
Üniversitemizde, 03 Aralık 2013 tarihinde bir
program gerçekleştirildi. Programda, Kalem
Vakfı Okulları ve Türk Gençlik Vakfı’nın kurucusu
olan Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN, “21.
Yüzyılda Öğretmen Olmak” konulu konferans
verdi. Küçükçekmece İlçesi lise ve dengi
okullarının müdürlerinin de katıldığı seminerde
modern zamanda öğretmen olmanın tanımı
yapıldı. Programda Finlandiya ile Türkiye, tarihî,
sosyolojik, jeopolitik ve eğitim yönlerinden
konuda hayli ileride olduğu belirtildi.
Y r d . D o ç . D r . O s m a n S E Z Gİ N , T ü rk
Eğitim
Sisteminde
“Davranışçı
Eğitimden”
“Yapılandırmacı Eğitime” geçeli birkaç yıl
olduğu halde davranışçı eğitimin yanlışlarının
toplum
üzerindeki
etkisinin
halen
devam
etmekte olduğuna dikkat çekti. Sezgin; “Özellikle
öğretmenlerin
bu
yeni
model
üzerinden
kendilerine bir misyon ve vizyon çizmesi ve bu
bilinci öğrencilerine yansıtması gerekli” dedi.
www.iszu.edu.tr
08 İSZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Bölümü,
Çocukta
Oyun
Gelişimi
dersi
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, müzikyarışma, oyun-drama ve dramatize teknikleri
kullanıldı.
Etkinlik
bitiminde
öğrencilerimiz
kendi yaptıkları kitap amblemli taçları çocuklara
hediye etti. Başarılı ve eğlenceli geçen etkinlik
sonunda öğrencilerimiz, 4-6 yaş arası çocuklar
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Belgin PARLAKYILDIZ koordinatörlüğünde
ile bire bir etkileşimde bulunarak deneyimlerini
ve motivasyonlarını artırdılar.
Etkinlik
sonrasında
öğrencilerimize
ikinci sınıf öğrencilerimiz anlamlı bir etkinliğe
teşekkür
imza attı.
Ertuğrul Gazi Parkı Osmanlı Konağı’nda çay
mahiyetinde,
Bağcılar
Belediyesi
19 Aralık 2013 tarihinde Bağcılar Kültür
düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kültür Merkezi
Merkezi Halk Kütüphanesi Sinema Salonu’nda,
Müdürü Hasan ÇOBANOĞLU, Halk Kütüphanesi
12 farklı anaokulundan gelen 4-6 yaş arası 275
sorumlusu
çocuğa, “Oyunlarla Kitap Sevgisi” etkinliği
düzenlenen çayda, her bir öğrencimize Mehmet
gerçekleştirildi.
Âkif Ersoy’un Safahat adlı romanı hediye edildi.
Okul
Öncesi
Öğretmenliği
Fatma
BAĞIR
himayelerinde
Sosyal Hizmet Uygulamalarında
Engelliler Üzerine Yeni Yaklaşımlar
Semineri
12 Aralık 2013 tarihinde Üniversitemiz
Halkalı Merkez Kampüsü’nde, “Sosyal Hizmet
Uygulamalarında Engelliler Üzerine Yeni
Yaklaşımlar” konulu bir seminer düzenlendi.
Türkiye’nin ilk görme engelli milletvekili olan
Lokman Ayva’nın “Kök Teorisi” üzerine yapmış
olduğu çalışmayı sunduğu ve Sosyal Hizmet
Bölümü öğrencileri ile Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Birinci koordinasyonunda
düzenlenen seminer, Sosyal Hizmet bölümü
öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
HABERLER
Oyunlarla Kitap Sevgisi Etkinliği
HABERLER
09 İSZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.iszu.edu.tr
Geleceğin Üniversitesi,
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, “Geleceğin Üniversitesi,
Geleceğin İş Alanları” projesi 01 Ekim 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında devam edecek. Üniversite ve
kariyer seçiminde doğru tercih yapmanın önemini konu edinen “Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları”
Projesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol gösteriyor. Proje kapsamında liseler ziyaret ediliyor veya
kampüsümüze davet ediliyor, öğrencilerin gelişen ve önemi artan iş alanları , mesleklerin olumlu ve olumsuz
yönleri, üniversite tercihleri, bölümlerin taban puanlar ve buna benzer konulardaki soruları cevaplanıyor.
Seminerlerimiz sonunda öğrenciler tarihi dokusuyla ön plana çıkan ve doğa ile içiçe olan kampüsümüzü geziyor,
akademisyenlerimiz ile görüşüyor ve kendi liselerinden mezun İSZÜ öğrencileri ile sohbet edebiliyorlar.
ARALIK AYINDA BULUŞTUĞUMUZ LİSE VE DERSANELER
l
Avcılar Doğa Koleji
l
Güngören Koza Koleji
l
Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi
l
İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Bahçelievler Lisesi
l
Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Küçükçekmece Kavram Dershanesi
l
Bakırköy Florya Final Koleji
l
Küçükçekmece Mustafa Barut Lisesi
l
Bakırköy İmam Hatip Lisesi
l
Küçükçekmece Prof.Dr. Sabahattin Zaim A.Lis.
l
Başakşehir Lisesi
l
Sefaköy Uğur Dershanesi
l
Başakşehir Ensar Koleji
l
Şişli Ayazağa Anadolu Lisesi
l
Başakşehir Final Dershanesi
l
Üsküdar Derya Öncü Koleji
l
Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi
l
Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Büyükçekmece Özel İhlas Karma Anadolu Lisesi
www.iszu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
10 İSZÜ HABER
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
HABERLER
, Geleceğin İş Alanları
KULÜP HABERLERİ
11 İSZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.iszu.edu.tr
Bir Şey Bazen Her Şeyi Değiştirebilir
Rehberlik Kulübü’nün organize ettiği ’Seni Duyabiliyorum’
adlı program 10 Aralık 2013 tarihinde üniversitemizin Seminer
Salonunda düzenlendi. Öğrencilerimizden yoğun bir ilgi gören
programın konuğu son zamanlarda sosyal medyada İşitme
Engelliler için İşaret dili ile müzik klipleri çeken ‘İşaret Dili
Tercümanı Mesut Yazıcı’ oldu. Oldukça eğlenceli ve samimi
bir ortamda gerçekleşen seminerde Mesut Yazıcı, işaret
dilini neden öğrendiğini ve bu dilin hayatına neler kattığını
öğrencilerimizle paylaştı. Seminerin ardından Eğitim Fakültesi
Dekanımız Prof.Dr. Hikmet Savcı, Mesut Yazıcı’ya İstiklal Marşı
Murakkası’nı hediye etti.
Apaçi Gençlik
Rehberlik Kulübü koordinasyonunda “Bunlar Kim mi?”
sorusuyla başlayan ve daha çok toplum tarafından ötelenmiş
gençlik için kullanılan Apaçi gençliği yakından tanımamıza
imkan sağlayan özel bir program gerçekleştirildi.
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ın katılımıyla gerçekleşen
programda Yaman’ın araştırması boyunca elde ettiği sesli ve
görsel materyallerle de zenginleştirdiği sunum oldukça faydalı
geçti. Program, Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’nın kitaplarını
imzalaması ile son buldu.
Bolu Abant Gezisi
22 Aralık 2013 tarihinde öğrencilerimiz, Gezi Kulübü
ile Bolu’da karın keyfini çıkarmak için yola çıktılar. Program
Bolu’da sabah kahvaltısıyla başladı. Kahvaltının ardından yola
koyulan öğrencilerimiz bembeyaz karları görünce otobüsü
durdurarak kartopu oynamaya başladılar. Tatlı bir yorgunlukla
yola devam ederek Gölköy Barajı’na ulaştılar. Donmuş barajın
üzerinde yürüyen öğrencilerimiz buradan da Abant’a doğru
yola koyuldular. Yer yer donmuş olan Abant Gölü’nün etrafını
temiz havada turladılar. Doğa yürüyüşünün akabinde yemek
yenildi ve dönüş için yola çıktılar.
www.iszu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Çocukça Yaşam Kulübü’nün düzenlediği Dayanışma
Çayı Programı 23 Aralık 2013 Saat 16.00’da Mehmet
Âkif Fuaye Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğe yoğun
katılım gösteren kulüp üyeleri ve akademisyenlere
öğrencilerimizin hazırladıkları kurabiyeler ikram edildi.
Şenlik havasında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler aynı
zamanda kulüplerine yeni üyeler kaydetme fırsatı buldular.
Dil Yalan Söyler,
Fakat Beden Asla!
30 Aralık 2013 tarihinde İletişim Kulübü’müzün
katkılarıyla üniversitemizde Academy Bireysel Eğitim
Kurumları Genel Müdürü Serkan Emir tarafından İmaj
Yönetimi ve Beden Dili Eğitimi verildi.
Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği programda;
iletişim, beden dili ve imaj yönetimi hakkında bilgiler
ve günlük hayattan verilen örneklerle eğitim içeriği
zenginleştirildi. Profesyonel iş yaşamında daha sağlıklı
nasıl iletişim kurulur? gibi daha bir çok sorunun cevabını
bulan öğrencilerimiz yaklaşık 3 saat süren eğitimi dikkatlice
izlediler.
Alanda Psikolog
Olmak
Psikoloji Kulübü’nün düzenlediği, “Alanda Psikolog
Olmak” konulu seminer İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Saha Psikologlarının katılımıyla 20 Aralık 2013 tarihinde
üniversitemizin seminer salonunda, öğrencilerimizin
yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Psikoloji alanına dair eğitim ve iş olanaklarıyla ilgili
bilgi veren psikologlar ayrıca, kendi deneyimlerinden
çıkarımla tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı. Bir buçuk
saat süren seminer konuk psikologlarının, öğrencilerimizin
sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.
KULÜP HABERLERİ
Dayanışma Çayı
12 İSZÜ HABER
BÖLÜMLERİMİZİ TANIYALIM
13 İSZÜ HABER
www.iszu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler’i anlamak
isteyen öğrencilerimize zaman ve mekan
eksenlerinde kapsamlı eğitim ve araştırma
imkanı sunmaktadır. Güncel iç ve dış siyasete
odaklanarak, tarihi ve teorik derinliği gözden
kaçırmadan çalışmakta, öğrencilere siyasal
yaşamı, bu günü ve geçmişiyle, burası ve
ötesiyle kavrama imkanı sunmakta, onlara
güçlü bir medeniyet bilinci vermektedir.
Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi şemsiyesi
altında, İngilizce eğitim veren bir bölüm olarak,
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
Bölümün ilk senesinde, öğrencilerimiz İngilizce
Hazırlık Sınıfı görmüşler, içinde bulunduğumuz
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ise birinci
sınıfa başlamışlardır. Bölümümüz şimdilik
yalnızca lisans düzeyinde eğitim veren bir
bölüm olup hedefleri arasına önce yüksek
lisans, ardından ise doktora programı açmayı
koymuştur.
İlişkiler Bölümü’nün amacı, özgün ve evrensel
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
siyasi ilişki biçimlerini inceleyen bir sosyal
bilim alanıdır. Güç, sistem, devlet, hükümet,
gibi kavramları ele alarak insanların bir arada
yaşamasından doğan yönetim meselelerini
inceler. Siyasi alanda kimin, neyi, neden ve
nasıl yaptığını analiz eder ve karşılaştırır. Siyasi
aktörlerin davranış kalıplarını ortaya çıkarır,
bunlar arasında düzenlilikler bulmaya çalışır.
nasıl birbirinden ayırt edileceğinin farkına
değeri olabilecek, anlaşılabilir, paylaşılabilir,
karşılaştırılabilir ve yarıştırılabilir bilgi üretmek,
bu üretim sürecinde öğrencilerimizi aktif
katılımcılar haline getirebilmektir.
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin
sahip
olacağı
yetiler
arasında:
Siyaset
Bilimi alanında bu güne dek üretilmiş temel
yaklaşımlara, bunların iç bütünlüğüne ve diğer
yaklaşımlarla ilişkilerine vakıf olmak; Siyaset
Bilimi alanında nasıl araştırma yapılacağını,
alanda üretilen geçerli veya geçersiz bilginin
varmak;
Uluslararası
sistemi
bir
bütün
olarak okuyabilmek; alanıyla ilgili araştırma
yapabilmek, bu araştırmayı bir rapor veya
özgün eser olarak sunabilmek, sayılabilir.
Mezunlarımız, bakanlıklar, medya kuruluşları,
siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kamuoyu
araştırma şirketleri, uluslararası örgütlerde
görev alabilirler.
www.iszu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
14 İSZÜ HABER
Lisansüstü Programları Başvurular Başladı
Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2013 - 17 Ocak 2014
Üniversitemiz Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıdaki Tezli/Tezsiz yüksek
lisans programlarına 2013-2014 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Başvuracağınız yüksek lisans programı hakkındaki aşağıda verilmiş olan bölümlerle ilgili
detaylı bilgiye iszu.edu.tr web sitemizden edinebilirsiniz.
Bahar Dönemi Başvuruları 30 Aralık 2013-17 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İngiliz Dili Eğitimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
İşletme Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Gıda Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Gıda Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)
Bu program ile Gıda Mühendislerinin
gıda üretim ve muhafaza teknikleri ile gıda
çeşitliliği, ayrıca gıda güvenliği sağlama
koşulları konusunda uzmanlaşarak ülkemiz gıda
sanayinin gelişimine yeterli katkı sağlamaları
amaçlanmıştır.
Mezunların Kariyerine Olan Katkıları:
lSektörün ihtiyacı olan uzman eleman
durumuna gelinmesi
lİş bulma konusunda sektör tarafından
tercih edilebilir olması
İMTİYAZ SAHİBİ
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Mehmet BULUT (Rektör)
lKamu sektöründe yükselme imkanının
artması
lAkademik kariyer için ön basamak
oluşturması
Araştırma Olanakları
lSüreli yayın içeren zengin bir kütüphane
lDonanımlı fizik, kimya ve mikrobiyoloji
laboratuvarı
lGıda Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans
Programının
detaylarını
www.iszu.edu.tr
adresinden inceleyebilirsiniz.
İLETİŞİM
Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL
T: 0 212 692 96 00 (pbx)
F: 0 212 693 82 29
www.iszu.edu.tr / 444 97 98
Yayın Türü: Süreli Yayın
Ayda Bir Yayınlanır
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
- İngilizce Öğretmenliği
- Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümü*
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü*
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Türkçe Öğretmenliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri*
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği*
- Üstün Zekalılar Öğretmenliği*
ENSTİTÜLER
- Zihin Engelliler Öğretmenliği*
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Yüksek Lisans Programları
- Psikoloji
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi - Tezli / Tezsiz
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- İngiliz Dili Eğitimi - Tezli / Tezsiz
- Sosyal Hizmet
- İşletme Yönetimi - Tezli / Tezsiz
İslâmî İlimler Fakültesi
- Temel İslam Bilimleri - Tezli / Tezsiz**
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı - Tezli / Tezsiz
- İşletme (İngilizce)
- İktisat (İngilizce)*
Doktora Programı
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
- Mimarlık
Yüksek Lisans Programı
- Endüstri Mühendisliği*
- Gıda Mühendisliği - Tezli / Tezsiz**
- Peyzaj Mimarlığı*
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - Tezli**
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - Tezli / Tezsiz
- Hemşirelik
- Beslenme ve Diyetetik*
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon*
Tıp Fakültesi*
* Bu bölümde eğitime daha sonraki yıllarda başlanması planlanmaktadır.
** 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Döneminde Öğrenci Alımı Yapılacaktır.
Download

Aralık 2013 bülteni - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi