T.C. Z İ R A A T B A N K A S I
PERSONELİ VAKFI
ADRES : Sanayi Cad.
No : 22
Tel : 0.312.311 33 79 - 0.312.310 55 73
06050 Ulus / ANKARA
Fax : 0.312.310 04 12
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Ankara, 07.04.2014
............................................
Sirküler No: 245
Vakfımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek üzere
03.05.2014 Cumartesi günü saat 9.30’da T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek
Hizmet Binası Konferans Salonu Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda
çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın 04.05.2014
Pazar günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.
Durumun, Vakıf Senedi'nin 8. maddesi (c) fıkrası gereğince tüm üyelerimize
duyurulmasını önemle rica eder, işlerinizde başarılar dileriz.
Ek : 1- Gündem
2- Çalışma Raporu
Saygılarımızla,
T.C. ZİRAAT BANKASI
PERSONELİ VAKFI
Mümin AKYOL
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Ramazan ULUCAKÖY
Yönetim Kurulu
Başkanı
T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI
03 MAYIS 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı teşkili ve saygı duruşu,
3. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
4. Yönetim-Denetleme-Temsilciler Kurulu raporlarının okunması,
5. Vakıf ve Vakıf İşletmesinin 2013 Yılı bilanço ve gelir/gider hesapları ile çalışma
raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Temsilciler Kurulunun ibra edilmesi,
7. Aktüeryal Raporun görüşülmesi,
8. Bir kısım alacakların tasfiyesinin görüşülmesi,
9. Vakıf Hizmet Binası ile ilgili konunun görüşülmesi,
10. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.
Download

014 Genel Kurul Toplantısı (Sirküler 245)