ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/400-7117
BELARUS OTOMOTİV SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Bursa, 22/08/2014
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 393
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından, 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında
Belarus’un Minsk şehrine yönelik olarak otomotiv yan sanayi firmaları yetkililerinin katılımıyla
Sektörel bir Ticaret Heyeti Programı düzenlenecektir.
Söz konusu ticaret heyeti programı dahilinde, Belarus’un önde gelen OEM firmaları ve
Belaruslu potansiyel alıcı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapılacaktır. İkili görüşmelerden azami
verim alınabilmesini teminen, firma eşleştirme ön çalışması yapılacak olup, Türkiye'den
gelecek firmalar hakkında genel bilgi Belaruslu ana sanayi firmaları ve değişim pazarı
toptancılarına sunulacaktır.
Belarus, Avrupa’yı Rusya’ya, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’yu Ukrayna üzerinden Baltık
ve Kuzey ülkeleri ile Rusya’ya bağlayan yolların üzerinde, ulaştırma açısından önemli bir konumda
yer almakta olup, Türkiye-Belarus ticareti hızla gelişmektedir. 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren
Belarus, Rusya Federasyonu, Kazakistan gümrük birliği ile birlikte ülkemiz için Belarus’un önemi
artmıştır. Yaklaşık 10 milyonluk iç pazarı yanında geniş Rusya pazarına alternatif bir giriş kapısı
konumuna gelmiştir.
Söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın, 1.175 Euro katılım bedeli dekontu aslı
(Ödeme için banka bilgileri: Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Banka Adı:
Türkiye Vakıflar Bankası Şube adı: Bursa Organize Sanayi Şubesi Şube kodu: 398 € Hesap No:
00158048012268452 IBAN: TR630001500158048012268452 ) ile birlikte ekte yer alan talep formu
ve taahhütname aslını Birliğimize göndermeleri (katılım bedeli firma hesabından Birlik hesabına
banka havalesi yolu ile gönderilmelidir.) ve aşağıdaki on-line kesin katılım formunu eksiksiz
olarak doldurup en geç 19 Eylül 2014 mesai saati bitimine kadar başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Online katılım formu adresi:
http://tinyurl.com/belarus-heyeti
EKLER: (Ekleri indirmek için lütfen yanlarındaki linklere tıklayınız!)
1-) Heyet Taslak Programı ( http://goo.gl/9nIdXS )
2-) Belarus Heyeti Katılım Bedeli (http://goo.gl/YzvPJZ )
3-) Belarus Sektörel Ticaret Heyeti Talep Formu ( http://goo.gl/74L8tC )
4-) Taahhütname (http://goo.gl/PiHC0F )
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Ömer CEYLAN - Uzman
Download

Sayı: TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/400-7117 Bursa, 22/08/2014 Konu