HAZIRLAYANLAR
İNCİ PİPER
ÖZGE ÖZEL
ULVİYE TÜZÜ EROĞLU
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
KASIM, 2014
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
KASIM
KASIM
KASIM
BRANŞ
AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
ETKİNLİKLERİ
• İngilizce
• Müzik
• Görsel Sanatlar
• Drama
• Fiziki Etkinlik
• Montessori Uygulamaları
• Yüzme
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. KASIM AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
FMV KASIM 2014
FMV KASIM 2014
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:

Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.

Eş nesne/varlıkları gösterir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:

Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:

Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.

Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar.
Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:

Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Mekânda konum alır.

Harita ve krokiyi kullanır.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.
Göstergeleri:

Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:

Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.
Göstergeleri:

Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri:

Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.

Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.

Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:

Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.

Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini
söyler.

Evinin adresini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun
yollarla gösterir.
Göstergeleri:

Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:

Haklarını söyler.

Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:

Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.

Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler.

Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri:

Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade
eder.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:

Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.

Grup önünde kendini ifade eder.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
.
Dil Gelişimi:
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin
anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:

Düz cümle kurar.

Olumsuz cümle kurar.

Soru cümlesi kurar.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri:

Cümle kurarken zamir kullanır.

Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
Öz Bakım Becerileri:
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:

Giysilerini çıkarır.

Giysilerini giyer.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:

Konuşma sırasında göz teması kurar.

Jest ve mimikleri anlar.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:

Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.

Ev/okuldaki eşyaları toplar.

Ev/okuldaki eşyaları katlar.

Ev/okuldaki eşyaları asar.

Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
Motor Gelişim:
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Tırmanılan yükseklikten iner.

Engelin üzerinden atlar.

Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Koşarak duran topa ayakla vurur.

Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Nesneleri kopartır/yırtar.

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KAVRAMLAR
Renk: Ana renkler
Geometrik Şekiller; Daire, Üçgen,
Kare, Dikdörtgen
Miktar; Az/çok- Eşit
Yön/Mekanda konum; AltındaOrtasında-Üstünde, Arasında,
Yanında, Yukarıda-Aşağıda, İç-Dış
Sayı Sayma; 1-10
Zıt; Aynı-Farklı-Benzer, Eski-Yeni,
Doğru-Yanlış
Zaman; Gece-Gündüz
SOSYAL BECERİLER
Barış Hikayesi
Barış Sözcükleri
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
•
Sınırlı boyama çalışmaları
1-5 arası rakamları kavrama
1-10 arası ritmik sayma
Kalem tutma çalışmaları
Makas tutma ve kesme çalışmaları
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
•
•
•
•
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, Göster-Anlat ve Kitap
günleri
Okuldaki 100. günüm
YAŞAYAN DEĞERLER
BARIŞ
Barış sözcükleri
Barış konulu etkinlikler
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
FEN VE MATEMATİK
• Gruplama çalışmaları
• Eşleştirme çalışmaları
• Karşılaştırma
çalışmaları
• Benzerlik ve
farklılıklar
• Yaprak çeşitleri
• Sıralama çalışmaları
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
• Akıl haritaları
• Atatürk yaşasaydı O’na ne
söylemek isterdin?
• Aile bireylerini tanıma
• Odamın içinde neler var?
• Yapraklarla dans
• Dramatizasyon çalışmaları
SANAT ETKİNLİKLERİ
• Yaprak baskısı
• Ağaç ev yapımı
• Yırtma yapıştırma çalışmaları
• Makas tutma çalışmaları
• Üfleme tekniği ile boyama
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AYIN RESSAMİ
SALVADOR DALİ
AYIN MÜZİSYENİ
Wolfgang Amedeus
MOZART
FMV KASIM 2014
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AYIN GEZİSİ
İSTANBUL AĞAÇ (5 Kasım 2014 Çarşamba)
FMV KASIM 2014
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV KASIM 2014
During the month of November we will focus and learn
the following:
• Unit 1:Hello (Hooray!)
• Themes: Family, My Home
• Concepts: Open/close, Hot/cold, Big/small, Wet/dry
Values: Friendship
FMV KASIM 2014
This month the children will be watching
and learning some of the following songs
and videos:
Finger Family
https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
My Family
https://www.youtube.com/watch?v=QpZm9BlPeN8
Let’s clean up
https://www.youtube.com/watch?v=Lte1uo5hLVw
Rooms of the house
https://www.youtube.com/watch?v=DfsPqZfMtmw
My house:
https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4
Rain, Rain, go away:
https://www.youtube.com/watch?v=c3v0rJqyCTM
Zaza’s baby brother:
https://www.youtube.com/watch?v=M-eT-Id6i34
Farmyard Jamboree:
https://www.youtube.com/watch?v=x8tHwQ9Qwzk
FMV KASIM 2014
This month we will be reading the following books:
FMV KASIM 2014
We will learn new vocabulary:
Hello Unit 1
Peter the Panda
Rosie the Rabbit
One, two, three
Red, blue
Butterfly
Family
Mummy
Daddy
Baby
Brother
Sister
My home
House
Bedroom
Bathroom
Kitchen
Livingroom
FMV KASIM 2014
GÖRSEL SANATLAR
•
•
•
Renkli Çalışmalar- 10
Kasım
Salvador Dali Kimdir?
Eserlerini İnceleme ve
Sergi Gezisi
Renkli Çalışmalar- İnsan
Figürü
FİZİKİ ETKİNLİK
Yoga Duruşları (Asanalar),
Nefes çalışması
Denge tahtası üzerinde koordineli ve
ritmik hareketlerle yürüme, planör
duruşu, engel üzerinden atlama, ters •
•
takla
Topları ileri ve yukarı atıp tutma.
•
•
•
•
DRAMA

Canlandırma

Ses oyunu

Anı anlatma
MÜZİK
«Atatürk» ile ilgili şarkı öğrenimi
«24 Kasım Öğretmenler Günü» ile ilgili şarkı öğrenimi
YÜZME
•
•
•
•
•
•
Havuz kenarında oturarak, yatarak ve yüzüstü ayak
vuruşları
Havuz kenarında baloncuk yapma
Suya alışma çalışması
“Ördek suya daldı, zil çaldı” çalışması
Yüzüstü ve sırtüstü pozisyonda suda durma ve
öğretmen desteği ile ilerleme
Yüzme matı ile ayak vuruşu çalışması
FMV KASIM 2014
MONTESSORİ UYGULAMASI
Günlük yaşam materyalleri
* Fasulye avuçlama
* Kaşıklama 1 ( mercimek taşıma )
* Kaşıklama 2 ( bilye taşıma )
* Boşaltma 1 ( pirinç boşaltma )
* Huni ile boşaltma ( katı, sıvı )
* Mandal dizme
* Nohut dizme
*İğne dizme
*Makasla kesme
Duyusal materyaller
* Doku tabletleri (cam, mermer,
demir, tahta, kauçuk, sünger, keçe)
*Ağırlık Tabletleri, Bası silindirleri
(Sert-yumuşak)
*Pürüzlü, pürüzsüz, kumaş kutusu
*Pembe kule
*Kahverengi merdiven
FMV KASIM 2014
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Anaokulu Psikolojik Danışmanı
Begüm BABACAN
İletişim: 648 09 75-4404
[email protected]
FMV KASIM 2014
TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR
ÜZERİNDEKİ YERİ
•
•
•
Sevgili velilerimiz hepinizin bildiği gibi günümüzde hemen tüm çocukların ve ailelerin
zamanlarının önemli bir bölümü televizyon karşısında geçmektedir. Evlerde mutfak ta
dahil olmak üzere her odada bir televizyon bulunmakta ve herkes başka bir odada
istediği programı izlemektedir. Başka şeylerle meşgul olunsa dahi televizyon sürekli açık
tutulmaktadır.
Kumandanın kimin elinde duracağı, seyredilecek programa kimin karar vereceği evlerde
önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Siz anne babalarla konuştuğumuzda en fazla
yakındığınız konulardan birinin de çocuklarınızın çok fazla televizyon izliyor olmalarıdır.
Özellikle masa başında oturup yapılan çalışmaya odaklanmakta, başladığı işi bitirip,
zamanını verimli kullanmada ya da sofrada oturup yemek bitene kadar sandalyede
kalmakta sıkıntı yaşayan hareketli ve dikkati kısa süreli olan çocukların çok uzun süre
televizyon izleyebiliyor olmaları sizleri şaşırtmaktadır. En sık sorulan soru "Saatlerce
kıpırdamadan televizyon izleyebiliyor, gerçekten hareketli ya da dikkati dağınık
olmayabilir mi?" sorusudur. Bu sorunun yanıtı televizyonun kendine özgü yapısında yer
almaktadır.
FMV KASIM 2014
•
•
Televizyonda en monoton programlarda bile, bir görüntünün ekranda kalma süresi 3
saniyedir. Reklam, magazin ya da çocuk programlarında bu süre daha da kısadır.
Bebeklerin televizyon karşısında özellikle reklamları durup dikkatle izlediklerini
hepimiz gözlemlemişizdir.
Bu nedenle televizyon izlerken gereken dikkat süresi zaten en fazla 3 saniyedir.
İzlenen şey her 3 saniyede bir değiştiği için televizyon izlemek uzun süre zihinsel çaba
ve dikkat gerektiren bir etkinlik değildir. Oysa, okumak, çalışmak ve sınıfta ders
dinlemek uzun süreli konsantrasyon gerektirir.
FMV KASIM 2014
•
•
•
Uzun süre televizyon izlemenin zararları:
Dikkat problemleri okul çağındaki çocuklar arasında gittikçe daha yaygın olarak görülmektedir.
Yapılan araştırmalarda fazla televizyon izlemenin çocukların dikkat sürelerini kısalttığı
gösterilmiştir. Çocukların televizyon izleme süreleri sınırlandırıldığında dikkat sürelerinin
arttığı bulunmuştur.
Televizyon başında geçirilen uzun süre; aile içi sosyal izolasyona, çocuğun anne babadan
görmesi gereken ilgi ve sevginin azalmasına, anne baba ile ilişkilerin bozulmasına,
sorumlulukların yerine getirilmesinde aksaklıklara, dikkat süresinde kısalmaya, dil gelişimi ve
kullanımında sorunlara, düşünme becerisinde gerilemeye, şiddet eğilimine, korkuların
artmasına, tüketimin körüklenmesine ve sosyalleşmenin engellenmesine bireyselliğin
pekişmesine neden olmaktadır.
Her 3-5 saniyede bir değişen, sürekli hareket ve canlılık içeren televizyon programlarını çok
fazla izleyen çocuklar gerçek dünyalarının da aynı şekilde olmasını beklemektedirler.
Zamanlarının çoğunu televizyon başında geçiren çocuklar için, ev ve sınıf ortamı fazla durağan
ve sıkıcı gelmeye başlamaktadır. Televizyon dışında kendi kendini oyalamakta, oyun kurup
oynamakta ya da kaliteli ve keyifli zaman geçirmekte zorlanan çocukların sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Çocuklarımızın televizyonda seyrettikleri bir dizinin tekrarını yeniden izledikleri,
aynı çizgi film cdlerini defalarca seyrettikleri bilinmektedir. Seyredilen bir programın
belgeseller gibi öğretici bir niteliği olmadığı sürece tekrar tekrar seyredilmesinin çocuğa
kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
FMV KASIM 2014
Anne baba olarak bu konuda yapabileceklerimiz:
•
•
•
•
Çocuklarımızın televizyonda seyrettiklerinden haberdar olmamız, zaman zaman onlarla
birlikte oturup aynı programları seyretmemiz ve izledikleri üzerine konuşmamız,
Seyredecekleri konusunda seçici olmalarını sağlamamız, ardarda devam eden çizgi
filmlerin hepsini seyretmek yerine gerçekten sevdiklerini, ilgi duyduklarını belirmesi için
yönlendirmemiz,
Seyretmek istediği program bittiğinde televizyonu kapatıp farklı bir faaliyete ondan
sonra başlamasını sağlamamız. Yemek yemek, oyun oynamak, masa başında çalışmak gibi
bir etkinlik yaparken televizyonu kapalı tutmamız,
Böylece yaptığında alınacak verim artacaktır. Ayrıca hep vurgulandığı gibi, günümüz
şartlarında tüm ailenin bir araya gelebildiği ender zamanlardan biri olan yemek sofrası
aile fertlerinin neşe içinde sohbet edecekleri, iletişim kuracakları mekanlar olmalıdır,
Televizyon karşısında yenen yemek bunu engellemektedir.
FMV KASIM 2014
• Televizyon seyredilecek süreyi kısıtlı tutmamız, televizyona alternatif yapabileceği
keyifli faaliyetlerin listesini beraber hazırlamamız, onunla hoşlanacağı etkinliklerde
birlikte kaliteli zaman geçirmemiz,
• Oyun oynamak aile içi ilişkilerin niteliği açısından da yararlı olacak, ilişkileri, karşılıklı
duygu ve düşünce paylaşımlarını zenginleştirip, geliştirecektir. Günümüzde televizyonda
seyredeceklerini kaçırmamak için ev dışı yapılan programlara katılmak istemeyen veya
programını dizi saatlerine göre yapan, arkadaşları ile buluşmayı reddeden, gezmeye
götürülmeye tepki veren, erken yatmaya direnç gösteren, sabah okula giderken
hazırlanmakta zorlanan çocuk sayısı az değildir.
• Televizyonu odanın en çekici yerine koymamamız,
• Televizyonu kafamızı dinleyeceğimiz bir fırsat olarak görüp, çocuk bakıcısı ve
susturucusu olarak kullanmamamız gerekmektedir.
Kaynakça: İvet Albukrek, Uzm. Psk. Danışman
FMV KASIM 2014
DUYURULAR
• 7 Kasım Cuma günü «Rüzgar’ın Kumbarası» isimli tiyatro oyunu izlenecektir.
• 8 Kasım Cumartesi günü 2. Bireysel Veli Toplantısı yapılacaktır.
• 10 Kasım 2014 Pazartesi günü «Atatürk’ü Anma» Töreni yapılacaktır.
• 13 Kasım Perşembe günü Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Bölümü Zümre
Başkanı Fehim Güler okulumuza gelerek öğrencilerimize «EMPRESYONİZM» (
İzlenimcilik) Sanat Akımı hakkında bilgi verecek, ardından sınıflara geçilerek , atölye
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
• 14 Kasım Cuma günü 4. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu «Çocuk Hakları» ile ilgili
sunumu izlenecektir.
• 21 Kasım Cuma günü itibariyle 1 haftalık ara tatilimiz başlayacaktır.
1 Aralık 2014 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilecektir.
FMV KASIM 2014
EKO- OKUL DUYURUSU
Sayın Velilerimiz,
Eko- okullar projesi kapsamında bu ay ki hedef planımız;
yeşil renkli, küçük boy soda şişeleri toplamak olacaktır. Aralık
ayında topladığımız soda şişelerini değerlendirerek bir yılbaşı
ağacı yapacağız. Sizler de evde biriktirdiğiniz soda şişelerini
Kasım ayı boyunca gönderebilirsiniz. Destekleriniz için çok
teşekkürler.
ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
FMV KASIM 2014
KASIM AYINDA DOĞANLAR
B SINIFI: Duru ÇİÇEK
Dağhan ERBİL
Doğum Gününüz Kutlu Olsun 
FMV KASIM 2014
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.