VUK FİNANSAL TABLOLARIN
IFRS FİNANSAL TABLOLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İSTANBUL 15-16-17 Ekim 2014
Eğitim 3 gün, toplamda 24 saat sürecektir
Ülkemizde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının uygulanması Tekdüzen muhasebe
sistemine göre hazırlanan finansal tabloların TFRS finansal tablolara dönüştürülmesi
şeklinde olmaktadır. Bu kapsamda yeni TTK hükümlerine göre denetime tabi şirketlerin
finansal tablolarının da TFRS finansal tablo olarak hazırlanması zorunludur. Borsa
şirketleri ile banka ve sigorta şirketleri haricindeki şirketlerimiz bu dönüştürmeye 2013
finansal tablolarının dönüştürülmesi ile bağlayacaktır. Dönüştürmenin yapılması TFRS
uygulaması ile birlikte dönüştürme sürecinin de bilinmesini gerektirir. TFRS finansal
tablolara dönüştürme eğitiminin amacı da VUK finansal tabloların TFRS finansal tablolara
nasıl dönüştürüleceğinin ilk geçiş uygulaması ile birlikte finansal tablo hazırlayanlara ve
denetçilere aktarılmasıdır.
EĞİTİMİN HEDEFLERİ
TFRS’lerin Türkiye’de nasıl
uygulanacağının belirlenmesi ve
uygulama sürecinin tanımlanması
Dönüştürme sürecinin finansal tablo
kalemleri itibarıyla aktarılması
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ
Finansal tablo üreticileri
Denetçiler
Şirket yöneticileri
Yatırımcılar
Şirket danışmanları
Katılımcıların eğitim ücretini aşağıdaki banka hesabına eğitim ismi ile yatırmaları gerekmektedir.
Yaşanabilecek aksaklıkların engellenebilmesi için ödeme yapıldıktan sonra dekontun [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcı sayısı sınırlıdır. Ücret iadesi yapılmayacaktır.
YER: SPL
Arapcami Mahallesi, Bankalar Cad. No:21/A K:1-2 Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL
ÜCRET: 1.000 TL + KDV (%18)
BİLGİ İÇİN
444 9 775
[email protected]
Diğer bilgiler
Ad Soyad / Ünvan SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş.
Hesap No / Şube
9630-5261148-380, DENİZBANK 1.LEVENT ŞUBESİ
IBAN: TR39 0013 4000 0052 6114 8000 45 (TRY Vadesiz Mevduat)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Türkiye’de TFRS uygulamasının kapsamı
TFRS’lerin ilk uygulaması kapsamında finansal tabloların dönüşümü
Ana Hatları ile TFRS’ler: Ölçüm ve Sınıflandırma
- Hasılat
- Yabancı paralı işlemler
- Borçlanma maliyetleri
- Muhasebe politika ve tahminleri
- Finansal varlıklar
- Stoklar, maddi ve maddi olmayan varlıklar
- Kiralamalar
- Özkaynak yöntemiyle ölçülen yatırımlar
- Finansal borçlar ve diğer borçlar - Karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalar ve diğer önemli standartlar
VUK Tabloların TFRS’ye dönüştürülmesi: Örnek Uygulama
EĞİTMEN: PROF. DR. ORHAN ÇELİK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur.
Ankara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi’nde;
2001-2002 yıllarında Araştırma Görevlisi, 2002-2007 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2007-2013
yıları arasında Doçent olarak görev yapmıştır. Doktora çalışmaları kapsamında Case Western
Reserve Universitesi Weatherhead School of Management, Department of Accountancy’da
(Cleveland, Ohio) misafir öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2007 yılında Max-Planck-Institut für
Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht’de (Munich) marka değerlemesi konusunda
doktora sonrası çalışma yürütmüştür.
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nda 1999-2001 yılları arasında yarı zamanlı
uzman olarak çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul
Üyesi ve 2010 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul Başkanı olarak görev yapmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda 2011-2013 yılları arasında Kurul
Üyeliği yapmıştır. Halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman
Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, muhasebe ve
finansman konusunda uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır.
YER: SPL
Arapcami Mahallesi, Bankalar Cad. No:21/A K:1-2 Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL
ÜCRET: 1.000 TL + KDV (%18)
BİLGİ İÇİN
444 9 775
[email protected]
Diğer bilgiler
Ad Soyad / Ünvan SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU A.Ş.
Hesap No / Şube
9630-5261148-380, DENİZBANK 1.LEVENT ŞUBESİ
IBAN: TR39 0013 4000 0052 6114 8000 45 (TRY Vadesiz Mevduat)
Download

vuk finansal tabloların ıfrs finansal tablolara dönüştürülmesi