8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22894
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22791
İlanın Çıkılacağı yer
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan
UZMAN
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
26.08.2014
Son Başvuru Tarihi
09.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
15.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
10.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
12.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
T.Ü. REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
http://pdb.trakya.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Merkez Laboratuvarında (TÜTAGEM) çalıştırılmak üzere; Biyoloji bölümü lisans ve Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak. LC-Q-TOF (Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) Cihaz Kullanım Sertifikasına sahip olm
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22894
1/2
8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22894
1-En az lisans mezunu olmak
2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Adaylar başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresine şahsen veya posta yolu
edebileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edil
Dilekçeleri ekine; lisans diploması, yükseklisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi, Yabancı Dil puan
belge, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf, ilan özel şartında yer alan Cihaz Kullanım Sertifikası, TÜTAGEM Beyan Formu ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını k
vereceklerdir.(Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine ve TÜTAGEM Beyan Formuna http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM9
Formlar alanından ulaşılabilir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22894
2/2
8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22885
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22782
İlanın Çıkılacağı yer
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ--->KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU--->MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ--->OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
26.08.2014
Son Başvuru Tarihi
09.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
15.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
10.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
12.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
T.Ü. KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
http://kesanmyo.trakya.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22885
1/2
8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22885
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Adaylar başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Keşan/ EDİRNE adresine şahsen veya posta yolu ile teslim e
(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
diploması, yükseklisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet
var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.(Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine
http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22885
2/2
8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22887
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
22784
İlanın Çıkılacağı yer
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ--->KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU--->HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
26.08.2014
Son Başvuru Tarihi
09.09.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
15.09.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
10.09.2014
Sınav Giriş Tarihi
12.09.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
T.Ü. KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ales Puanı
70
http://kesanmyo.trakya.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Okulöncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22887
1/2
8/26/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22887
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tec
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezu
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
Adaylar başvurdukları kadro bilgilerini içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Keşan/ EDİRNE adresine şahsen veya posta yolu ile teslim e
(Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf, ünvan şartların
tecrübeye ilişkin belge ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.(Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine
http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine gö
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanla
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına b
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekok
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22887
2/2
Download

8/26/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22894 https