FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2014 YILI ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM TARİHİ
EĞİTİM SAATİ
09:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00- 11:15
1.Gün
24.03.2014
11:15 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 – 15:30
09:30 - 10:45
10:45- 11:00
11:00 - 12:00
2.Gün
25.03.2014
12:00 - 13:30
PROGRAM/ EĞİTİM KONUSU
Açılış, Eğitim Programı Tanıtımı
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Kurum Ve Kuruluşun Tanıtılması, Teşkilatı, Görevleri
EĞİTİMCİ
Vildan KESGİN
Halil COŞAR
Ara
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Hamza DİNÇ
Yemek
Türkiye de Sağlık Hizmetleri ve Gelişimi
Yasemin DİNÇ
Uluslararası Sağlık Kuruluşları
TC Anayasası,
Ara
Serpil Meriç SATI
Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler
Cumhuriyetin Temel Organları, Genel Olarak Devlet Teşkilatı
Yemek
13:30 - 14:30
TCK, Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları
Ahmet GÖKALP
14:30 – 15:30
Halkla İlişkiler, Haberleşme, İletişim
Songül BALCI
09:30 - 10:45
10:45- 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:30
3. Gün
26.03.2014
13:30 - 14:30
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Ödev ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Sicil ve Disiplin
İşleri
Ahmet GÖKALP
Ara
Dosyalama Usulleri, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
Halil COŞAR
Yemek
Sağlık Hizmetlerinde Etik
Yaşar GÜL
14:30 – 14:45
Ara
14:45 – 15:30
Türkçe Dilbilgisi Kuralları
15:30 -16:30
Resmi Yazışma Kuralları
Mahmut ELİBOL
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
Ahmet GÖKALP
09:30 - 10:30
4.Gün
27.03.2014
31.03.2014
10:30 – 10:45
Ara
10:45 - 11:45
Sağlık Hizmetlerinde Afet ve Kriz Yönetimi
12:00 - 13:30
Yemek
13:30 - 14:30
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi
14:30- 15:30
Hasta Hakları
15:30-16:30
Soru Cevap
10:00 - 12:30
SINAV
Z.Irmak KURT
Vildan KESGİN
Ü.Umay AYYILDIZ
Download

Eğitim Programı