Dr. Muhsin GÜNEŞLİK
EĞİTİM
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (1981- 1985)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (1985-1988)
Doktora: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (2008-2012)
Doktora Tezi: Yalın Yönetim Düşüncesinin Muhasebe Üzerindeki Etkileri, Otomotiv Sanayinde Bir Uygulama
ÇALIŞMA HAYATI
CEBİR ŞİRKETLER GRUBU (Haziran 2012 - …)
Şirket Ortağı ve Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Cebir Sağlık, Cebir Yangın, Cebir Özel İlkyardım Eğitim
Merkezi, Cebir Akademi insan kaynağı ve markalarının oluşturulma ve geliştirilmesinde aktif rol aldı.
TOYOTA TÜRKİYE OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. (Mart 1995-Mart 2012)
Toyota Türkiye organizasyonu içinde bulunduğu 17 senede, Toyota yönetim sistemlerini hem uygulayıcı hem eğitmen
olarak bilfiil yaşama sansına erişti. Özellikle Toyota Üretim Sistemi (TPS) ve Toyota Yaklaşımı (Toyota Way)
felsefelerini uluslararası bir iş ortamında deneyimleme imkânı oldu. Bu sürede Japonya, Avrupa merkez ofisi ve
Avrupa fabrikalarına sıklıkla yaptığı ziyaretlerinde “Toyota Yönetimi”ni yerinde görmesinin ardından Türkiye’deki
uygulama projelerini yürüttü. Maliyet ve Muhasebe Bölümü bünyesinde pek çok uluslararası sistem kurulumları
gerçekleştirdi. “Oracle Financial” kurulumu, “Sarbanes –Oxley (SOX)” denetim sisteminin ve gerekliliklerinin
yerleştirilmesi projeleri bu sistemlerin bazılarıdır. Bunlara ek olarak Toyota Yönetim Sistemi projelerinin bazen
parçası, bazen eğitileni, bazen de eğitmeni olarak kendi yönetim kabiliyetini geliştirdi.
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü (Eylül 2011- Mart 2012)
 İnsan Kaynakları Konuları (İşe alma, eğitim, işe alma ve endüstriyel ilişkiler)
 İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları, raporlama ve önlem alma sistemleri
Kurumsal Strateji ve Planlama & Kurumsal İletişim Departman Müdürü (Temmuz 2009-Eylül 2011)
 Şirket ve departman yıllık ve 5 yıllık stratejileri belirleme ve performans takip sistemleri
 Üst düzey yönetim (Executive Committee) danışmanlığı
 Şirket basın ve resmi kurum ilişkilerinin yönetimi (Seremoniler, Basın toplantıları/duyuruları/mülakatları vb.)
 Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
 Hukuk müşavirliği (Kanuni sorumlulukların takibi, şirket içi “sıfır uygunsuzluk” hedefine ulaşım)
Maliyet ve Muhasebe Departman Müdürü (Mart 1995- Temmuz 2009)
 Maliyet Yönetimi: Yıllık üretim bütçelerinin hazırlanması, maliyetlerin raporlaması ve neden analizleri
Üretim maliyeti indirim hedeflerinin (Kaizen) belirlenmesi ve yıl içinde takibi
Yatırım ve sabit kıymet bütçelerinin belirlenmesi, onaylanması ve gerçekleşmelerinin takibi
Stok yönetimi ve maliyet sistemleri sistem kurulması, takibi ve iyileştirmeleri
 Genel Muhasebe: Borçlar ve alacaklar muhasebesi takibi, vergi muhasebesi ve teşvik yönetimi, masraf yönetimi
 Bütçe ve raporlama: Yıllık bütçelerin hazırlama ve onaylama prosesi (format, zamanlama, toplantılar, hedef
belirleme), aylık bütçe & fiili karşılaştırma raporlama sistemleri kurulumu ve takibi, bütçe gözden geçirmeleri,
yeni hedef belirlemeler ve faaliyet planlaması
 Finans ve Banka Yönetimi: Günlük nakit akışı yönetimi, kredi takipleri (Avrupa Yatırım Bankası ve ticari
bankalar), haftalık, aylık, yıllık nakit planlaması ve önlemleri
GOETZE, İstanbul Segman Sanayi A.Ş. (Ağustos 1992- Mart 1995) Bütçe Departman Şefi
Bilgisayar destekli maliyet sistemi geliştirme, bilgisayar destekli bütçe kontrol sistemi geliştirme ve bütçe fiili
karşılaştırmaları rapor sistemi
SEZAİ TÜRKEŞ FEVZİ AKKAYA (STFA) HOLDİNG A.Ş.( Ocak 1990- Ağustos 1992) Sistem Analisti
Yeni Proje Yönetim sistemi geliştirilmesi, Yönetim Kurulu analisti ve danışmanı
1962 doğumlu olan Muhsin GÜNEŞLİK evli ve iki erkek çocuğu babasıdır. İleri düzeyde İngilizce
ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir.
Download

Dr. Muhsin GÜNEŞLİK